Annonce
Læserbrev

Svar til Carl Erik Rasmussen

Læserbrev: Under overskriften "Hvor uansvarlig har man lov til at opføre sig" fremkommer Carl Erik Rasmussen med en voldsom kritik af Danfoss i forbindelse med en konstateret og kendt forurening ved Himmark Strand.

Igennem mange år havde Danfoss fra Miljømyndigheden - Sønderjyllands Amt - tilladelse til afbrænding/dumpning af farligt affald i gruber ved Himmark Strand på landsiden. Afskærmet af en naturlig strandvold mod Lillebælt.

På tidspunktet for deponeringen af affaldet var kendskabet for området ikke på niveau med nutidens. Derfor blev tilladelsen givet på det tidspunkt.

Med nutidens målemetoder og kendskab til affaldets påvirkning af miljøet vil der i dag ikke blive givet tilladelse til noget tilsvarende.

Tiden kan ikke rulles tilbage, hvis det kunne ske, ville mange beslutninger ikke være truffet.

Danfoss og firmaets miljøafdeling har alle årene samarbejdet med myndighederne. Det tør jeg sige, idet jeg gennem mange år havde samarbejde som myndighedsperson (1979-2002 som stationsleder ved politiet og fra 1993 til 2007 som formand for Udvalget for Teknik og Miljø i Nordborg Kommune) med Danfoss' miljøafdeling.

Allerede på daværende tidspunkt var såvel Sønderjyllands Amt som Danfoss klar over, at der var en forurening på stedet.

I et samarbejde blev der på det da kendte grundlag truffet beslutning om, at der skulle foretages foranstaltninger til sikring mod udbredelse af en forurening. De foranstaltninger blev foretaget.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Varde For abonnenter

Hun ville egentlig have ham tilbage: 31-årig mand dømt for dele intime billeder af sin ekskæreste

Annonce