Annonce
Læserbrev

Svar til Henrik Rønnow fra H. P. Geil

Jeg har som borgmester om nogen vist rettidig omhu, da jeg allerede i februar havde sat et punkt på dagsorden til ØK omkring vores kommunale økonomi for 2o2o.

På den baggrund bad et enigt ØK udvalg, direktionen om at komme med et handlekatalog på besparelser på 6o millioner til brug for budgetlægning for 2020.

Dette katalog lå klart til maj måned og vi skulle så gå tilbage til vores politiske bagland, så vi kunne have en holdning klar til juni mødet i ØK.

Vi var klar i den borgerlige gruppe til at sende kataloget i høring med muligheder for 64 millioner i besparelser.

Jeg savner så, at Henrik Rønnow melder ud til offentligheden, hvad socialdemokratiet vil være med til fra handlekataloget, så vi kunne komme i dialog.

Vi har jo heldigvis haft en så stærk økonomi, at vi har kunnet give tillægsbevillinger til kerneområderne og det specialiserede område, så vi har kunnet tage små 1oo millioner af kassen i 2019.

Men det kan vi jo ikke blive ved med, så har vi ingen kassebeholdning tilbage og dermed som i enhver økonomi, begrænse vores råderum, når der kommer uforudsete udgifter.

Jeg savner seriøsiteten i Henriks udspil om at genåbne budgetterne, da vi allerede i voksenudvalget i juni, skulle finde 4,5 millioner, som var en overskridelse i 2019.

Det stemte Socialdemokraterne imod, selvom et enigt ØK udvalg havde givet besked om, at de skulle finde pengene på eget budget, altså delvis genåbne budgettet i 2019.

Nu har jeg indkaldt til et møde den 11. september, hvor jeg forventer at Socialdemokraterne kommer med deres udspil til besparelser, så vi kan gennemgå, hvor vi er enige og uenige.

Det er det, jeg kalder en seriøs forhandling, da vi jo har høringssvarene fra de berørte institutioner, så vi kan være sikre på at tallene holder og hvad konsekvenser det vil få for borgerne og de ansatte.

Vi har nu idag fået en aftale med regeringen, og som jeg kan se umiddelbart, vil resultatet af denne kunne afbøde de værste besvarelser, men vi kommer ikke udenom at vi stadig skal finde besparelser for 2020, hvis man vil være ansvarlig, så man har et råderum.

Jeg glæder mig til forhandlingerne, så vi sammen kan levere et budget der giver borgerne en rimelig hverdag, så vi kan give en god service med de midler vi har, indtil regeringen kommer med et udspil til udligningsreform i 2021.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kommentar For abonnenter

Det handler ikke om Rerup - det handler om borgerne

Kan man som borger være sikker på, at man får en ærlig og korrekt behandling på Haderslev Jobcenter, hvis man af forskellige grunde er henvist til offentlig forsørgelse? Vi lever i et land, hvor vores forhold til myndighederne heldigvis og for det meste er præget af tillid. Men man bliver i tvivl, hvis man ser på den lange stribe af sager om forkert behandling af borgere på Haderslev Jobcenter, som Mogens Rerup som partsrepræsentant har vundet i diverse appelsager. Set ud fra de sager er svaret afgørende nej. Man kan ikke være tryg. Senest har Mogens Rerup igen vundet en ankesag, hvor en 24-årig psykisk handicappet mod reglerne fik lukket sin uddannelseshjælp og af Haderslev Jobcenter blev nægtet hjælp til indskud til en lejlighed med besked om, at han bare kunne blive boende hjemme hos sine forældre. Nu får han alligevel hjælp, som reglerne foreskriver. Men i stedet for at få rettet op på det fundamentale problem, at der bliver lavet for mange fejl i sagsbehandlingen af borgerne på Haderslev Jobcenter, så har Haderslev Kommunes politiske og administrative ledelse i mere end et år valgt at dreje problemet over på Mogens Rerups person. Det handler om Rerups habitus, hans optræden, de mange mails han sender osv. Men undskyld mig, tager jeg fejl, hvis jeg ræsonnerer, at der ikke ville være nogen sager for Mogens Rerup, hvis Haderslev Jobcenter var i stand til at forvalte borgernes ret og pligt efter reglerne? Det er jo fejl på fejl i behandlingen af borgerne på Haderslev Jobcenter, der gør Rerup til det, han er i dag: En irriterende plet på Haderslev-skjorten, som bare ikke vil gå af i vask. Skal pletten på Haderslevs ry og rygte vaskes væk, er det ikke Rerup, der skal væk, men fejlene på Haderslev Jobcenter. Det er i grunden ret enkelt. Men Haderslev Kommunes kommunikation er gennemsyret af en uklædelig "offerrolle": Det er hele er Rerups skyld og hans facon over for de ansatte, ikke jobcenterets. Når redaktionens journalister taler med visse udvalgsformænd og direktører, og det handler om endnu en ufordelagtig historie om Haderslev Jobcenter, så får de at vide mere eller mindre direkte, at de nok er sendt i byen af Mogens Rerup. Intet kunne være mere forkert. Redaktionen er hverken i lommen på den ene eller anden part i denne mere og mere ulykkelige sag. Fokus for avisens redaktion og for kommunen bør ligge på en besvarelse af det spørgsmål, jeg indledte med: Kan borgerne være sikre på, at de får en korrekt behandling på Haderslev Jobcenter? Økonomi spiller åbenlyst en rolle i alt det her. Offentlig forsørgelse er dyrt for kommunen, og skal man holde et budget er det nødvendigt at gå konservativt til værks. Men alle skal altså følge spillereglerne. Ledelsen i Haderslev Kommune og en række fagforeninger vælger så mandag at udsende en noget usædvanlig "udtalelse", hvori den gentager ledelsens gennemgående pointe, nemlig at det hele handler om Rerup og hans facon. Det sker ovenikøbet efter, at en medarbejder på jobcenteret i sidste uge smækker med døren og i en mail til byråd og ledelse fortæller, at hun direkte er blevet opfordret til at omgå loven ved "ikke at kunne huske noget", hvis hun bliver spurgt. Der er formentlig en reel risiko for, at Haderslev Jobcenter kommer under skærpet opsyn fra staten og endda under administration, hvis udgifterne og fejlene på jobcenteret fortsætter med at stige i antal. Og måske vil en form for skærpet tilsyn fra staten i virkeligheden være at foretrække. Tilliden skal genoprettes.

Annonce