Annonce
Debat

Svar til Jesper Schmidt-Hansen

Claus Kulmbach. Pressefoto

Læserbrev: Jeg tillader mig fortsat at have ambitioner på hele 0-18 års området. Det betyder, at vi ikke gør, som vi altid har gjort. Det er beskrevet meget tydeligt i den sammenhængsplan, der netop har været i høring og har fået mange roser med på vejen. Vi vil gerne noget mere omkring trivsel, sammenhængskraft, overgange med mere. Ikke mindst vil vi gerne noget, der også er fremtidssikret.

Vi har haft en lang proces med inddragelse af børnehaverne og skolen fra starten omkring de 2 nedslidte børnehaver i Bække. Fordele og ulemper er blevet forelagt skole og børn udvalget flere gange. En proces der for alvor kom igang da vi fik budget penge til at beskrive og efterfølgende fik afsat godt 20 millioner til projektet.

Lige som den proces der har kørt i Askov, så var udvalget godt klar over at ikke alle ønsker kunne imødekommes. Det er et vilkår i mange beslutninger.

Annonce

Jeg kan derfor på ingen måde anerkende de meget negative udsagn om at borgernes ønsker fuldstændig ignoreres, at børnehaven “klemmes ind”. , at børnenes tarv ikke er indtænkt. Jeg kan forsikre at vi hele tiden tænker på børnene og i sammenhænge. Der er plads og gode tanker om udnyttelse af pladsen. Hallen bliver fremadrettet en endnu større aktiv for børnehavedelen.

Ligeledes er trafikforholdene fornuftige og bedre end på villavejen ved den nuværende børnehave.

Jeg vil opfordre til at læse beskrivelsen af senarie 4 endnu engang, hvor alle de gode ting der er i dette projekt er beskrevet. Den er offentlig og tilgængelig på Vejen.dk.

Det bliver rigtig godt i Bække og det tillader jeg mig at glæde mig over at det er lykkes at få bevilliget penge til og gennemfører projektet hvor mange dele af sammenhængsplanen inddrages til glæde for børnene og deres fremtid.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce