Annonce
Sydjylland

Sygehusene forbereder sig til corona: Personale omskoles

Praktiserende læge Anders G. Lyck fra Hejls skriver hver dag om sine oplevelser i kampen mod corona. Nu er hans patienter begyndt at efterspørge Klorokin. Privatfoto
Personale omskoles i denne tid til at varetage funktioner, de ikke er vant til. Altsammen for at aflaste det specialuddannede personale, hvis tingene spidser til. I min praksis er der stadig stille, og jeg bliver spurgt, om jeg vil udskrive Klorokin.
Annonce

Alt imens antallet af smittede og indlagte med corona blot stiger, omend heldigvis kun i adstadigt tempo, foregår der massive forberedelser til langt flere syge og indlæggelseskrævende i sygehusvæsenet.

Min KBU-læge (det som tidligere hed en turnuslæge) er blevet indkaldt til kursus allerede i næste uge. På dette kursus skal han og mange andre KBU-læger rustes til at passe respiratorpatienter i samarbejde med det vanlige intensivpersonale. Hørte tillige i radioen, at antallet af intensiv-sygeplejersker i Region Syddanmark forventes fordoblet fra det nuværende niveau til 1500 i løbet af de næste uger. De hastigt uddannede har naturligvis ikke samme kompetencer, som de specialuddannede intensivsygeplejersker, men de vil kunne træde ind og aflaste i en spidsbelastningssituation.

Om det bliver nødvendigt er ganske uvist. Ingen har den store erfaring udi situationer som denne, og vi må blot håbe og tro. at den kurs som politikerne og sundhedsstyrelsen har udstukket, vil og har kunne inddæmme og afbøde konsekvenserne af coronas hærgen bedst muligt.

Dagens program er atter tyndt besat fra morgenstunden. Der er lidt fjernelse af sting, sårtilsyn og andre uopsættelige opgaver, og ellers går dagen med kommunikation med patienterne og plejepersonale på de forskellige platforme. Mestendels telefonsnak men også videokonsultationer via FaceTime eller fotokonsultationer, hvor patienterne sender billeder af sår, modermærker og deslige. På den måde løses mange problemer uden patientfremmøde og potentiel smittespredning. Hvor det er nødvendigt grundet dårlig almentilstand af anden årsag end potentiel coronainfektion, kommer jeg naturligvis også stadig på hjemmebesøg.

Beretning fra frontlinjen

Praktiserende læge Anders G. Lyck fra Hejls syd for Kolding vil i den kommende tid berette fra frontlinjen.

Ambitionen er at levere en daglig opdatering fra forreste linje i sundhedsvæsnet i det omfang, arbejdsbyrden tillader det. Undtaget er weekenderne.

Annonce

Nej, I kan ikke få Klorokin

Sluttelig vil jeg gerne mane en udbredt misforståelse til jorden. Malariamidlet klorokin antages at have en beskyttende effekt i forhold til coronavirus. Der pågår naturligvis forsøg for at efterprøve denne antagelse, men flere patienter har efterspurgt, at jeg lige kunne udskrive midlet til dem for en sikkerheds skyld. Det kan og vil jeg ikke.. Et lægemiddel skal naturligvis kun udskrives og benyttes til det formål, som det er godkendt til, og desuden har Lægemiddelstyrelsen hurtigt blokeret for de praktiserende lægers udskrivelse af midlet for få dage siden for at undgå mangel på klorokin, hvis der bliver behov for at behandle de svært syge med stoffet i hospitalsregi.

God weekend - kom ud og få lidt frisk luft og D-vitamin derude i solen. Hvis vi blot holder et smils afstand, kan vi sagtens være derude allesammen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder

Budskabet er forstået – vistnok

Annonce