x
Annonce
Tønder

Tønder Bank-investorer er klar til det lange træk

Det er mere end seks år siden, at Tønder Bank gik konkurs og bankens logo forsvandt ud af bylbilledet. Men selv om der er gået så mange år har de skadeslidte investorer og aktionærer ikke opgivet håbet om at opnå erstatning. Arkivfoto: Uwe Iwersen
Der er mere end seks år siden, at Tønder Bank gik ned. Foreningen "Tønder Investor 2009" har trods store bump hen ad vejen hverken mistet kampgejsten eller håbet om at opnå erstatning for million-investeringer. De 147 sagsanlæg, som investorer har fremsendt til retten, forventes først at blive berammet i 2020.

TØNDER: Ting tager tid.

Det kan de aktionærer og investorer, der mistede deres penge, da Tønder Bank gik ned, tale med om.

Bankens nedsmeltning i november 2012 ligger nu mere end seks år tilbage. Men medlemmerne af de to foreninger "Tønder Investor 2009" og "Tønder Aktionær 2010" har hverken mistet kampgejsten eller håbet om at få deres penge tilbage.

- Vi i bestyrelsen føler, at "systemet" vil køre os trætte og få os til at give op. Men med jeres store opbakning er vi stadig klar til kamp, sagde de to foreningers formand, Bjarne K. Laugesen, på årets generalforsamling onsdag aften.

Her var der både dårligt og godt nyt til medlemmerne.

Den dårlige nyhed kom allerede i maj 2018 sidste år, da retten i Sønderborg afviste at behandle Tønder-investorernes kamp for at blive anerkendt som simple kreditorer som et gruppesøgsmål. I stedet skulle der køres et separat søgsmål for hver enkelt sagsøger.

- Det var meget overraskende, fordi alle de tilsvarende sager, som Dansk Aktionærforening har kørt uden problemer, er blevet godtaget som gruppesøgsmål, siger Bjarne Laugesen.

Annonce

Bestyrelsen

De to foreninger "Tønder Investor 2009" og "Tønder Aktionær 2010" har fælles bestyrelse.

På årets generalforsamling ønskede Allan Jessen, Toftlund, ikke at fortsætte. Han var en af i alt fem bestyrelsesmedlemmer. Ifølge vedtægerne skal bestyrelsen have op til fem medlemmer. Der blev ikke udpeget en afløser for Allan Jessen.

Carl Østergaard, Toftlund, blev genvalgt. De øvrige tre bestyrelsesmedlemmer er Bjarne Laugesen, Møgeltønder, Anneliese Bucka, Jejsing, og formanden for Dansk Aktionærforening Niels Mengel. De tre sidstnævnte er udpeget til bestyrelsen af Dansk Aktionærforening.

Fantastisk opbakning

Den nye situation betød, at foreningens advokater, Jon Stefansson og Jacob Fabricius, skulle anmelde samtlige krav som enkeltsager. Og her kom så den gode nyhed:

- Heldigvis var der meget stor opbakning til processen. Af de oprindelige 153, var det kun seks, der ikke ønskede at fortsætte. Det er jo en fantastisk opbakning, fortæller formanden.

Midt i oktober sidste år var det omfattende arbejde nået til vejs ende og samtlige dokumenter afsendt til retten, der efterfølgende kvitterede for modtagelsen. De 147 personer sagsøger for i alt cirka 25 millioner kroner.

Investorernes argument for erstatning er, at bankens skriftlige udbudsmateriale i forbindelse med en kapitaludvidelse i 2009 ikke var retvisende.

Hvornår der tages hul på den store sagsbunke, står endnu hen i det uvisse.

- Vi havde håbet, at vores sag kunne starte ved retten i Sønderborg til efteråret 2019. Men på nuværende tidspunkt ser det ud til, at det først bliver i 2020. Herudover har vi fået tilsagn om, at retshjælpsforsikringerne godt kan anvendes til dækning af nogle af omkostningerne ved at køre sagerne. Det er vi selvsagt glade for, forklarede Bjarne Laugesen på generalforsamlingen.

Penge i boet

Den lange ventetid kan dog også vise sig at være en fordel.

- Måske bliver vore sager overhalet af den store sag med krav på 180 millioner kroner, som kammeradvokaten har rejst mod bankens ledelse og revision. Kommer denne sag først, kan vi, i det omfang der falder dom, læne os op af den, siger Bjarne Laugesen.

Kammeradvokaten har rejst hovedsagen mod bankens ledelse med baggrund i den store vækst, som Tønder Bank oplevelse i årene op til konkursen. En vækst, som der efter kammeradvokatens opfattelse ikke var forsvarlig dækning for.

Når Tønder Bank-investorerne er fortrøstningsfulde med hensyn til deres krav, skyldes det ikke mindst, at der, i det omfang de får medhold i retten, vitterlig er penge i konkursboet. Ifølge den seneste opgørelse befinder der sig her stadig over 100 millioner kroner.

Investor-foreningens formand, Bjarne Laugesen, Møgeltønder, er glad for den vedholdenhed og opbakning, som medlemmerne trods modgang lægger for dagen. Foto: Hans Chr. Gabelgaard
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kommentar

Byens butikker skal bruges - også efter coronakrisen

Fredag eftermiddag blev jeg ringet op. Min frisør havde taget fat i sin kalender og var begyndt at kontakte alle de kunder, hun har eller rettere havde en aftale med i sin salon. Min yngste og jeg stod for tur lige før påske, men den tid kan i sagens natur ikke gennemføres, så min udmærkede frisør ville lige høre, om hun måtte ringe mig op på den anden side. På den anden side af coronakrisen. Lad frisøren være bare et eksempel af mange på, hvordan de selvstændigt erhvervsdrivende kæmper for deres forretninger i disse uger. Frisøren får assistance fra Folketingets hjælpepakker, så hun regner med at klare sig, men hjælpepakker gør det ikke alene. For ville kunderne også være hos hende efter coronaen uden et opkald? HERMED TIL BUTIKKERNE i Aabenraas gågade: Mange af dem ligger lukkede hen, enkelte har genåbnet, og flere gør sig samme overvejelse. I denne uge blev vi på redaktionen kontaktet af Gitte Jensen og Solvejg Jensen fra henholdsvis Tinzon House og Ole Chokolade. De ville gerne fortælle, at de var begyndt at samarbejde nærmest under mottoet - køb lidt hos den ene og få noget med fra den anden også. Dette budskab havde de fortalt på Facebook, men som de konstaterede, er de sociale medier ikke alt, og de ville da gerne have lidt hjælp af os gennem både vores trykte og digitale platforme hos Jysk Fynske Medier. Her i kommunen og landsdelen JydskeVestkysten og Aabenraa Ugeavis. DEN SLAGS GØRES under sædvanlige omstændigheder i annoncer, men her har jeg så valgt undtagelsen - ikke for at hjælpe de to forretninger alene. Eller specifikt, men for at lade Gitte og Solvejg og deres butikker være eksemplet på, at krisetider tvinger virksomheder, forretninger og alle andre selvstændige til at lede efter nye veje til indtægterne. Som Gitte Jensen fra Tinzon House formulerer det: - Jeg tænkte, at vi ville være et godt match. For Solvejg og Ole Chokolade er det højsæson i påsken, og hvis nu vi kunne gøre noget i fællesskab, løfte noget sammen, kunne vi måske holde hjulene i gang. For de to butikker og alle andre kan vi håbe, at det lykkes. At de også vil være her på den anden side. For der kommer en dag, hvor normaliteten vender tilbage. Formentlig i små bidder, men også til den tid skal vi huske, at forretningslivet i gaderne kun er der, hvis det bruges. Af os. I DENNE TID har vi opdaget, hvad det vil sige, og hvordan det føles, når gaderne forekommer at være søndagsforladte hele ugen. I flere uger. Der mangler noget. Byens butikker har også brug for dit lokale engagement efter coronaen. Eller som Solvejg Jensen formulerer sit ønske: - Fra kunder hører jeg, at de føler sig skræmte over, at der er så lukket. Sådan kunne det måske blive engang. Vores håb er, at de vil købe lokalt. Og min egen frisør - hun kan bare ringe. PAS PÅ HINANDEN

Annonce