Annonce
Tønder

Tønder gør klar til at åbne beskyttede værksteder og botilbud

Bo- og beskæftigelsestilbuddet Lærkely i Sæd under Handicap Tønder er blandt de sociale institutioner, der nu har udsigt til en langsom genåbning. Billedet er fra 2018, da Lærkely indviede en større om- og tilbygning Arkivfoto: Niklas Majgaard
Siden marts har store dele af det sociale område i Tønder Kommune været lukket ned. Nu genåbnes forsigtig for mere besøg på botilbuddene og de beskyttede værksteder.
Annonce

TØNDER: I lighed med stort set hele det offentlige liv og skolerne har også store dele af de sociale område i Tønder Kommune været lukket ned siden den 13. marts. Men nu er der lys forude - både for de direkte berørte borgere og deres pårørende.

- Det kræver lidt tålmodighed, men vi er klar til en langsom genåbning i det øjeblik, vejledningen fra sundhedsmyndighederne foreligger, sagde formanden for socialudvalget, Peter Christensen (S), da kommunalbestyrelsen på et ekstraordinært møde godkendte lokale retningslinjer for genåbningen, i det øjeblikket muligheden byder sig.

Sådan skal det ske

Notatet for den gradvise genåbning af det sociale område i Tønder Kommune indeholder bl.a. følgende bestemmelser og anbefalinger:

  • Genåbning for besøg på sociale botilbud: Besøgene afvikles på tilbuddets udearealer, eks. beboerens egen terrasse. På bosteder, hvor det skønnes nødvendigt vil der blive opstillet telte. Alle besøg skal aftales forud.
  • Gradvis genåbning af beskæftigelsesområdet: Der skal arbejdes i små, faste grupper af borgere. Det tilstræbes, at hver gruppe bruger én indgang og én udgang, ligesom gruppen tilknyttes toiletfaciliteter, som kun må anvendes af denne gruppe.
  • Genåbning for hjemmebesøg: De borgere, der er visiteret hertil, vil igen få hjemmebesøg. Telefon- og videoopkald fortsætter i det omfang, det vurderes hensigtsmæssigt.
  • Genåbning af værestedet Svalen i Tønder: Værestedet genåbnes med faste åbningsdag fredag og søndag under forudsætning af, at der maximalt må være 10 deltagere, og der skal holdes to meters afstand mellem tilstedeværende. Samværet afholdes udendørs i det omfang, vejret tillader det.
  • Genåbning af Misbrugscentret i Tønder: Centret har under hele krisen varetaget kritiske funktioner. Nu genoptages de sundhedsfaglige screeninger. Det vil foregå ud fra den venteliste, der foreligger. Medicinudlevering i borgernes hjem fortsætter uændret et stykke tid.
  • Genåbning af børn- og familieafdelingen på rådhuset: Det primære fokus i genåbningsplanen vil være at få etableret en normal drift i mødeaktiviteten med borgerne. Flere møder vil derfor blive gennemført fysisk på rådhuset, men dog stadig med overholdelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer
Annonce

Lukket ned

Styrelsen for Patientsikkerhed udsendte den 6. april et påbud om et midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til de specialiserede døgntilbud for at forebygge eller inddæmme corona-smitten. I Tønder Kommune blev der udarbejdet restriktioner for besøg på de specialiserede botilbud, de beskyttede værksteder blev lukket, sagsbehandlere blev pålagt at arbejde hjemmefra, og der blev indført ændringer i servicevaretagelsen på en række områder under socialudvalget. Ændringerne ramte såvel voksen- som børne- og ungeområdet. Det blev tilstræbt, at alle borgere, trods ændringerne, fik den service de havde behov for.

Der er således ikke borgere, for hvem den service de har behov for, ikke er blevet dækket, dog er opgavevaretagelsen blevet tilpasset forholdene. Eksempelvis har borgere, der modtager støtte i eget hjem i nogle tilfælde fået deres behov dækket via virtuelle besøg, udendørs besøg samt daglige telefonsamtaler, og på misbrugsområdet har man indført udkørsel af medicin til borgerne, som alternativ til at de selv skal afhente det på Misbrugscenteret. Alt sammen for at reducerer risikoen for smittespredning.

Annonce

Telte

Den forsigtige åbning af besøgsordninger og beskæftigelsestilbud vil ifølge Peter Christensen foregå ud fra lokale forhold og med stor respekt for at hverken berørte borgere og medarbejdere ikke udsættes for unødig smitterisiko. Blandt anbefalinger er, at der opstilles telte, hvis ikke der er betryggende, indendørs lokaler, hvor besøgene kan afvikles.

- Der vil være store forskelle. Ikke alt kan gøres på samme måde alle steder, sagde socialudvalgets formand, inden retningslinjerne til den forsigtige genåbning blev godkendt uden yderligere kommentarer af en enig kommunalbestyrelse.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aabenraa For abonnenter

Afstandskrav er lempet: Skolerne er klar til næsten normale skoledage

Annonce