Annonce
Læserbrev

Tønder-Tinglev banens fremtid

Læserbrev: Fredag 15. marts 2019 under overskriften, "Fortsat fuldstændig uvished om Tønder-Tinglev banens fremtid". Her kan jeg læse, at TinglevForum med Poul-Erik Thomsen som formand udtaler, at det er en skandale, at spor og signaler ikke er blevet fjernet. Det skal da ikke fjernes, for der skal da køre tog igen.

Der bliver snakket så meget om miljøet, og skinner, sveller og signaler skal opgraderes, så vi kan få gods til og fra udlandet flyttet fra vej til bane. Med den holdning Poul-Erik Thomsen og andre har, så ser de kun begrænsninger og ikke muligheder. Med åbning af strækningen Tønder-Tinglev bliver det jo let at sende gods til Tinglev, for så er de jo ude ved hovedsporet, hvor det så kan sendes i enten nordlig eller sydlig retning.

Poul-Erik Thomsen mener også, at svellerne udgør en forureningskilde. Sikke noget vrøvl. Jeg synes, Poul-Erik Thomsen skal undersøge til bunds om det, han vil udtale sig om. Det med jernbaner ved han ikke nok om. Jeg synes, du skal holde dig til at kommentere politik, for det gør du godt.

Der er jo mindst tre store virksomheder i Tønder, som er potentielle kunder til at benytte jernbanen. Her tænker jeg på Brdr. Hartmann, Hydro aluminium og måske Ecco, og det kunne være, der kom flere til, når først der kommer gang i banen.

Trafikstyrelsen har udtalt sig om, at en total renovering vil koste 225 mill. kroner. Den tror jeg ikke på. Det regnestykke vil jeg gerne se - nej, ca. det halve vil jeg tro. Så lad være med at se så negativt på alt, hvad der hedder jernbaner. Jernbaner er mere miljøvenlige end vejtransport.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Annonce