Annonce
Tønder

Tønder tordner mod master og lav erstatning

Anders Sørensen og hans virksomhed Vibegaard i Øster Gasse har udsigt til at blive nærmeste nabo til højspændningsledningen. Det bringer en stort anlagt millionprojekt med fremstilling af medicinisk cannabis samt andre tiltag i store fare. - Tønder Kommune har bedt om at få afklaret linjeføringen ved Øster Gasse og sikre en dialog mellem projektejer og Energinet. Det er ikke sket, konstaterer Tønder Kommune i en uopfordret skrivelse til Energinet og Erhvervsstyrelsen, der blev godkendt i byrådssalen torsdag aften. Foto: Hans Chr. Gabelgaard
I usædvanlig skarpe vendinger protesterer Tønder Kommune i et brev til Energinet og Erhvervsstyrelsen mod manglende nedgravning af den planlagte højspændingsledning tværs gennem kommunen. Også udsigten til en meget lav økonomisk kompensation for berørte borgere, får kritiske ord med på vejen.
Annonce

TØNDER: - Vi er i Tønder Kommune rigtig ærgerlig over, at der ikke foreslås kabellagt en større del af strækningen. Det er derfor Tønder Kommunes opfattelse, at forslaget ikke på nogen måde står i forhold til de bekymringer, som Tønder Kommune har udtrykt igennem forløbet.

Der bliver ikke lagt hånd imellem, og retorikken er ikke til at tage fejl af i det svarbrev, som Tønder Kommune nu sender til henholdsvis Energinet og Erhvervsstyrelsen. Det er en uopfordret reaktion på Energinets forslag til linjeføring af den planlagte 400kv-ledning fra nord tværs gennem Tønder Kommune til den dansk-tyske grænse øst for Sæd. Af kabelstrækningen gennem Tønder på 39,5 km nedgraves kun 4,8 km. Det er langt mindre end Tønder Kommune tidligere har ønsket og krævet.

- Det er en ommer, sagde borgmester Henrik Frandsen, da forslaget blev offentliggjort i september, og han gentog sætningen, da kommunalbestyrelsen torsdag aften godkendte svarbrevet.

- Jeg er total skuffet. De har slet ikke taget vores første høringssvar alvorligt, bemærkede udvalgsformand Bo Jessen (V) om Energinets udspil.

Anette Abildgaard Larsen (K) betegnede de kommende master kort og godt for "en katastrofe" for både landskabet og udsigten, og hun opfordrede til at skrue endnu mere op for retorikken.

Det var Slesvigsk Partis Jørgen Popp Petersen helt enig i.

- Vi skal lægge maksimalt pres. Vi har intet at tabe, sagde han.

Energinets infrastrukturprojekt giver nationalt set en samfundsøkonomisk gevinst, men i Tønder Kommune udhuler og forringer projektet derimod vores kultur, natur, landskab og turisme samt værdien af private ejendomme.

Uddrag af Tønder Kommunes skrivelse til Energinet og Erhvervsstyrelsen

Annonce

Gene-erstatning

Ud over at kritisere den manglende kabellægning påpeger Tønder Kommune i det åbenlyse protestbrev, også den kompensationsmodel, som husejere tæt på ledningen kan se frem til. Befinder man sig tættere end 80 meter fra ledningen skal Energinet komme med et købstilbud. I afstanden fra 80 til 280 meter tilbydes en kompensation. Den tager dog alene udgangspunkt i husets værdi. Det er uholdbart.

- Bor man tæt på en ledning i Nordsjælland med høje husvurderinger får man en stor geneerstatning. Måske 10 gange højere end hos os, hvor huspriserne ikke er så høje. Derfor bliver erstatningen meget mindre, og det på trods af, at generne ved at bo tæt på en højspændningsledning er de samme, uanset hvor man bor, påpeger Henrik Frandsen.

Annonce

32 familier

I svarskrivelsen påpeger Tønder Kommune, at omkring 32 familier befinder sig i afstanden fra 80 til 280 meter fra den planlagte linjeføring, og her dermed udsigt til erstatning.

- Da den økonomiske kompensation, der gives til berørte familier, er lille, kan den enkelte familie fanges i en negativ gældsspiral. Samtidig påvirker projektet mange familier uden for erstatningszonen, der ikke tilgodeses eller kompenseres, men i stedet må leve med projektets afledte konsekvens for deres faldende ejendomsværdi, fremgår af brevet.

Her peges også på, at både kulturmiljøer omkring Tønder by og store naturværdi langs linjeføringen udsættes for en betragtelig belastning.

- Energinets infrastrukturprojekt giver nationalt set en samfundsøkonomisk gevinst, men i Tønder Kommune udhuler og forringer projektet derimod vores kultur, natur, landskab og turisme samt værdien af private ejendomme. Overodnet set har projektet ingen positiv effekt for Tønder Kommune og der er udelukkende tale om, at vi som kommune bliver bedt om at yde et bidrag til det øvrige samfund, uden at der sker nogen form for samfundsmæssig kompensation, lyder det nærmest tordnende i skrivelsen.

Holger Petersen (Enhedslisten) pegede på, at den nye ledning skal være med til at transportere tyskproduceret kul- og atomstrøm til England.

- Det er ikke vores opgave at lægge jord til. Det kan vi ikke være bekendt, sagde han.

Annonce

Kritiske kommuner

Tønder Kommune står ikke alene med sin kritik af Energinets maste-udspil. Siden den planlagte linjeføring blev offentliggjort i september har både Esbjerg og Varde kommune på borgernes vegne bebudet protester og indsigelser, når linje-føringen sendes i offentlig høring, hvilket forventeligt vil ske næste forår.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Haderslev

Lille Bent blev reddet mange gange - selv havde han kun ét ønske: - Bare, jeg dog snart må dø, så jeg kan være sammen med min mor!

Annonce