Annonce
Tønder

Task Force skal kulegrave heliport-sagen

Sagsforløbet omkring etablering af en heliport på nordre mole på Rømø (øverst) og andre sagsforløb bliver nu genstand for en task -force-undersøgelse. Foto: Kurt Gabs

Økonomiudvalget i Tønder Kommune lægger nu op til at kulegrave en række konkrete sager om sagsbehandling i teknisk forvaltning. Kritikere udtrykker tilfredshed.

TØNDER: Hvad gik der galt, da lokalpolitikerne i Tønder Kommune ikke blev informeret om, at en heliport på Rømø kunne bringe Vadehavets udpegning til Verdensnaturarv i fare?

Hvordan kunne det gå til, at en fredet bro - Fiskbæk bro - blev fjernet.

Og hvordan står det til med sagsbehandlingsniveauet i Tønder Kommunes miljø- og teknikafdeling.

Spørgsmål på disse svar skal findes i den undersøgelse, som økonomiudvalget nu sætter i værk.

- Vi etablerer en task force med ekstern hjælp i lighed dem den, som vi tidligere har haft til gennemgang af børneområdet. Konkrete sager som heliport-sagen og andre, der har fyldt i medierne, skal gennemgås, og det samme gælder en række tilfældigt udvalgte sager. De vil alle blive gennemgået minutiøst, forklarer borgmester Henrik Frandsen (V).

Annonce

Sagen

Tønder Kommune gennemførte i maj/juni en idéhøring om etablering af en heliport på Rømø Havn.Slots- og Kulturstyrelsen gjorde i august indsigelse mod heliporten i forbindelse med høringsfasen for Tønders Kommuneplan 2017-2029.

Styrelsen påpegede, at en heliport kan bringe områdets UNESCO-udpegning som Verdensnaturarv i fare.

Den 11. september behandlede teknik- og miljøudvalget indsigelserne fra idéhøringsfasen uden at have kendskab til Slots- og Kulturstyrelsens betænkeligheder. Den 20. september skete det samme i økonomiudvalget. Her stemte et flertal for at fortsætte planarbejdet for heliporten. Den 25. september bragte JydskeVestkysten efter en aktindsigt en artikel om Slots- og Kulturstyrelsens indsigelse. Efterfølgende tog borgmester Henrik Frandsen sagen af kommunalbestyrelsens dagsorden.

Den 5. oktober blev sagen drøftet under et møde i økonomiudvalget. Herefter udtalte borgmesteren, at han ville iværksætte en undersøgelse.

Kommissorium

Efter at JydskeVestkysten den 25. september efter en aktindsigt hos Slots- og Kulturstyrelsen afslørede, at etablering af en heliport på Rømø kunne bringe udpegningen af Vadehavet til Verdensnaturarv under UNESCO i fare uden at Tønders politikere havde kendskab til det, har der været voldsom fokus på kommunens sagsbehandling på teknik- og miljøområdet.

Det resulterede sidste fredag i en tilkendegivelse fra borgmesteren om, at man med udgangspunkt i det konkrete sagsforløb vil igangsætte en grundig analyse med det formål, at udvikle kvaliteten af kommunens sagsbehandling på planområdet. Altså en undersøgelse, der ikke kiggede tilbage, men kun fremadrettet. Det mødte kritik.

Henrik Frandsen siger, at den kommende kulegravning vil ske på baggrund af et kommissorium, der skal udarbejdes og godkendes. Et kommissorium beskriver, hvordan en undersøgelse skal udformes, og hvad målet er.

- Der skal være knivskarpe rammer for det arbejde, vi igangsætter. Det er vigtigt for at skabe klarhed og ro - også for medarbejderne, siger han.

Det er som udgangspunkt medlemmerne af økonomiudvalget, der skal udarbejde kommissoriet.

Kommer sagen også op i byrådssalen?

- Som udgangspunkt ligger kompetencen i økonomiudvalget. Nogle gange er det en god idé at tage en sag med ind i kommunalbestyrelsen, så alle er med. Det har jeg ingen problemer med, siger Henrik Frandsen.

Godt tilfreds

Det er en melding, som Borgerlistens Thomas Ørting Jørgensen, er godt tilfreds med. Thomas Ørting Jørgensen stod torsdag eftermiddag som initiativtager til et møde med gruppeformændene af de politiske partier i kommunalbestyrelsen. Målet her var at samle et flertal til netop at kræve en tilbundsgående undersøgelse af heliportsagen. Og den kommer altså nu.

- Det, som jeg hører, er, at sagen bevæger sig i den retning, som vi er mange, der gerne ser. Jeg glæder mig også over, at det lykkes at få tilsagn fra gruppeformænd, der repræsenterer 17 (af 31, red.) mandater i byrådssalen. Jeg er ret sikker på, at det har været medvirkende til at sagen nu tilsyneladende lander på en måde, som vi hele tiden har ønsket det, siger Thomas Ørting Jørgensen.

Annonce
Forsiden netop nu
Annonce