Annonce
Læserbrev

Telemuren kunne placeres i Tinglev

Læserbrev: Jeg har tænkt på, hvorfor så mange kun har tænkt på en placering af Telemuren i Aabenraa by?

Nu har hovedsageligt Aabenraa-borgere siden 1993 og til nedlæggelsen kunnet nyde synet af den 60 m lange og 1,75 m høje Telemur på H.P. Hanssensgade, hvis primære funktion var at afskærme Tele Sønderjyllands gård og parkeringsplads fra den stærkt trafikkerede gade.

Samtidig forbandt den i sit bølgende forløb Telebygningen og Aabenraa Museum, ligesom billedhuggeren Ulla Viotti havde indhentet inspiration i det omgivende miljø blandt andet fra orgelpiberne i orgelbyggeriet Marcussen & Søn, teglstensarkitekturen i det gamle Aabenraa og fra havet, der har haft så stor betydning for søfartsbyen Aabenraa.

Hvorfor ikke nu placere muren i en anden bydel for eksempel ved det kommende ny plejehjem ”Ny Grønningen” i Tinglev by? – et parkareal øst for Borgerhuset/biblioteket, der har vigtige forbindelseslinjer mellem byens centrum og børne- og skoleforvaltningen og Borgerservice i det gamle rådhus.

Plejehjemmet skal ligge i parken, og parken skal fortsat være tilgængelig – både for færdsel og ophold, ligesom plejehjemmets samspil med omgivelserne gerne skulle være det centrale element i ”Ny Grønningen”.

Telemuren kunne være en indbydende ”åben indgang” til hele parkområdet med søen m.m., hvor der dagligt færdes mange mennesker. Dog vil det kræve, at nogle kreative personer kan finde et andet navn til muren.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Varde For abonnenter

Hun ville egentlig have ham tilbage: 31-årig mand dømt for dele intime billeder af sin ekskæreste

Annonce