Annonce
Esbjerg

Tidligere rektor er midlertidig leder af Education Esbjerg

Erling Petersson, forhenværende rektor på Esbjerg Gymnasium, sætter sig midlertidigt i spidsen for uddannelsessatsningen Education Esbjerg. Arkivfoto
På kort tid har Education Esbjerg etableret driftsrammer, der er sammensat en bestyrelse, økonomien er sikret, og tidligere rektor Erling Petersson tiltræder som den første midlertidige leder.
Annonce

Esbjerg: Education Esbjerg, det flerårige projekt for at styrke uddannelser og studiemiljø og derved øge bosætning og vækst i Esbjerg Kommune, er nået langt på mindre end tre måneder. Støtten fra virksomheder, fonde og Esbjerg Kommune har passeret 16 millioner kroner, Education Esbjerg er etableret som en selvstændig enhed med vedtægter og bestyrelse, og senest er en af uddannelsesverdenens mest visionære profiler ansat til at sikre fortsat fremdrift i den første tid og derefter påtage sig en anden rolle i projektet.

Erling Petersson, der som rektor i over 20 år har stået i spidsen for at udvikle Esbjerg Gymnasium til områdets førende, tiltræder en stilling som midlertidig leder af det sekretariat, der er under opbygning. Blandt hans primære opgaver er at videreføre de indsatser, der allerede er sat i gang for at tiltrække flere uddannelser og gøre det endnu mere attraktivt at være studerende i Esbjerg.

- Education Esbjerg er et af de vigtigste og mest nødvendige initiativer, jeg længe har set, og det ligger i naturlig forlængelse af, hvad jeg har arbejdet med på Esbjerg Gymnasium og i mit tidligere virke i uddannelsessektoren, siger Erling Petersson i en pressemeddelelse.

Hvad er Education Esbjerg?

Education Esbjerg er en ny enhed til at styrke Esbjerg som uddannelses- og studieby på alle områder. Enheden er organiseret med et selvstændigt sekretariat bestående af en stærk leder med gennemslagskraft, projektledere og assistenter/studentermedhjælpere samt støttefunktioner fra Esbjerg Kommune og Region Syddanmark.

Sekretariatet har reference til en bestyrelse med deltagelse af førende erhvervsfolk, politikere og Business Esbjerg. Driftsomkostningerne er i årene 2020-2022 anslået til minimum 10 millioner kroner, og derudover kommer udgifter til konkrete projekter.

De økonomiske mål er på kort tid indfriet, så der vil være betydeligt flere midler til rådighed til indsatsen, og der arbejdes kontinuerligt på at opnå yderligere støttetilsagn.

Annonce

Fornemmer pulsen

Ved en konstituering lige efter nytår er Henrik Uhd Christensen valgt som formand for Education Esbjergs bestyrelse, og han ser frem til at gøre brug af Erling Peterssons erfaring, viden og engagement i den første vigtige fase af projektet.

- Vi får med Erling Petersson en leder med en helt særlig forståelse for tematikkerne i uddannelsesvæsenet. Han har en indsigt i, hvad der foregår blandt unge, som gør ham i stand til at fornemme pulsen og modigt omsætte det i konkrete og nyskabende strategier og handlinger. Den udvikling, Esbjerg nu med forstærket kraft sætter i gang, har mange lighedstræk med den transformation, Erling har gennemført på Esbjerg Gymnasium, blot i en langt større skala. Hans evne til at interagere med mennesker, skabe samling og engagere alle stakeholders om en fælles sag vil blive yderst værdifuld, siger Henrik Uhd Christensen.

Annonce

Til et nyt niveau

Den nye bestyrelses vigtigste opgaver i de kommende måneder er at holde momentum i den bevægelse, der er skabt for at udbygge Esbjergs position som uddannelsesby, herunder at medvirke til at etablere kandidatuddannelsen i medicin og jurastudiet, samt at fortsætte processen med at ansætte en permanent leder af Education Esbjerg.

Bestyrelse og ledelse arbejder sideløbende med en vision for et fyrtårntårnsprojekt med unikke fysiske uddannelsesrammer og kvalitative uddannelser inden for Esbjerg-områdets styrkepositioner, som vil blive kommunikeret senere. Foreløbig vil Erling Petersson være den drivende kraft, og han har for længst gjort sig tanker om, hvad der skal til for at løfte byen til et nyt niveau som uddannelsesby.

- Det er vigtigt at tiltrække flere gode uddannelser til Esbjerg, eksempelvis inden for klima og energi. Det er også vigtigt, at uddannelsesinstitutioner, virksomheder og Esbjerg Kommune forener kræfterne om en ny stærk strategi. Men det er ikke nok. Vi må også udbrede fortællingen om Esbjerg som en unik og attraktiv uddannelsesby på en anderledes måde, der gør op med vanetænkning, hæmmende forbehold og inddrager digitale virkemidler og sociale medier i et hidtil uset omfang for at møde de unge, hvor de er, siger Erling Petersson blandt andet.

Education Esbjergs sekretariat vil som en selvstændig enhed være placeret i tilknytning til Business Esbjerg på Niels Bohrs Vej. Erling Petersson vil i den første fase få mulighed for at ansætte en til to medarbejdere, så han kan bruge hovedparten af sin tid i det udadvendte arbejde med at samle alle om den fælles sag.

Tilsagnene om støtte har efter et tilsagn om fem millioner kroner fra Claus Sørensens Fond i december passeret 16 millioner kroner, hvortil kommer tilsagn om anden støtte i form af ydelser fra en række bidragydere. Indsamlingen fortsætter og vil blive udvidet med nye koncepter i nær fremtid.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Nordtyskland

Anden bølge er i gang: Tyskland kan blive lukket land for danskere lige om lidt

Annonce