Annonce
Esbjerg

Til borgermøde med Energinet: Frustrationerne sad uden på tøjet

Mødelokalet var fyldt op på Endrup Kro, hvor rigtigt mange rejste sig op for at stille spørgsmål til de fremmødte repræsentanter fra Energinet. Selskabet var inviteret af Endrup Lokalråd, og de forsøgte efter bedste at svare på spørgsmålene, der gik på alt ligefra natur, økonomi, afstand mellem master, kompensationer og den endelige linjeføring. Foto: Kåre Welinder

Mandag aften blev det første af en række informationsmøder om den kommende linjeføring for elmaster mellem Endrup og Niebüll holdt, og mødesalen på Endrup Kro var fyldt til sidste plads og spørgelysten stor, da repræsentanter fra Energinet skulle redegøre for projektet.

Endrup: "Det er simpelthen uartigt" og "De er bare sådan nogle små konger."

Meningerne var mange om Energinet mandag aften på tætpakket Endrup Kro, hvor projektleder Christian Jensen havde takket ja til en invitation fra Endrup Lokalråd om at holde et oplæg om den kommende linjeføring for elmaster fra Endrup til Niebüll, der blandt andet vil komme til at gå igennem de skønne naturområder ved Endrup.

Ikke mange, om nogen, blandt de mere end 200 fremmødte gæster, der rummede alt fra lodsejere og lokalbefolkning til politikere fra hele Syd- og Sønderjylland, havde sympati for Energinets planer, og det lå i den tætte luft i salen, at det ville blive en hed aften for gæsterne fra Energinet.

- Jeg er helt overvældet og overrumplet over det voldsomme fremmøde, sagde lokalrådsformand Johannes Schmidt i sin velkomsttale, hvorefter Christian Jensen holdt et overordnet oplæg på 15 minutter om de store 400 kV-master, og hvorfor de skal placeres netop ved Endrup og til Niebüll.

Herefter holdt bestyrelsesformand Beth Helle Lauridsen fra Foreningen for elkabler i jorden et oplæg om, hvorfor de hverken bør placeres i Endrup eller i Vestjylland, og efter en kort pause var det så tid til det, de fleste i forsamlingen formentlig havde ventet på - spørgsmål til Energinet.

Annonce

Ekspert: Fordele og ulemper ved både luft og jord

Mandag den 9. april blev høringsperioden for den nye højspændingsforbindelse skudt i gang med Miljøstyrelsens offentliggørelse af et debatoplæg, der netop skal fortælle, hvad projektet går ud på, mulige miljøpåvirkninger, samt hvordan den videre proces skal forløbe.Selvom det allerede er afklaret, at forbindelsen skal etableres med luftledninger, så kæmper borgere for, at få lagt kablerne ned i jorden.

Ifølge lektor ved Institut for Ingeniørvidenskab ved Aarhus Universitet, Gorm Bruun Andresen, er der dog fordele og ulemper ved både kabellægning og luftledninger fra Idomlund til grænsen.

Det er nemmere rent teknisk at anlægge luftledninger, fordi der i jorden vil være vekselvirkning på grund af den store mængde strøm, som elkablerne indeholder. Desuden vil elmasterne være mere udsat ved farligt vejr, og kabler i jorden er generelt dyrere at reparere, hvis uheldet skulle være ude.

Samtidig forklarer han, at det som regel er det æstetiske, der taler for at kabellægge, mens det ved luftledninger oftest er økonomi.

Bombarderet

Forud for spørgsmål fra salen blev folk bedt om at holde god tone og huske på, at Energinet blot var budbringer, ikke beslutningstager, og folk holdt sig i skindet og selvom de lokales frustrationer sad uden på tøjet. Christian Jensen gjorde sig umage med at forklare, at man denne aften ikke skulle lave aftaler eller finde løsninger, men blot informere om projektet bedst muligt. Det gjorde de fremmødte fra Energinet efter bedste evne, og Christian Jensen sagde endda, at han nok var kommet til at tale over sig i forhold til, hvad han kunne udtale sig om, og et af disse svar kunne være om de konkrete planer for Endrup-området.

- Vi har, som det ser ud nu, ikke tænkt Endrup ind i kabellægningen. Det er de rammer, der er netop nu, og hvis noget andet skal ske, så skal rammerne for projektet ændres, sagde Christian Jensen, der blev bombarderet med spørgsmål fra salen.

Det var spørgsmål om prisforskellen mellem master og kabellægning, hvor svaret var, at kabellægning i runde tal var 20 mio. kr. dyrere pr. kilometer. Så var der spørgsmål om kompensation og ekspropriering, om afstand mellem masterne, om masters indvirkning på naturen, om ikke offentliggjorte tal og om tidsplanen, hvor den første mast ifølge Energinet vil rejses i 2020.

Seancen varede omkring to timer, og Christian Jensen forklarede flere gange, at man som borger kunne påvirke processen i den høringsperiode, der startede mandag 9. april.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Sørgelig sag fik det rette udfald

Sagen er helt igennem sørgelig. Men det kunne ikke være anderledes. Naturligvis måtte den danske stat ikke lade et lille barn gå til grunde i en lejr i Syrien, efter såvel barnets somalisk-danske mor som faren tilsyneladende er blevet dræbt. Derfor er den 11 måneder gamle dreng nu blevet hentet til Danmark, hvor han forhåbentlig får en god fremtid sammen med sine slægtninge. Både drengens mor og far har haft tilknytning til Islamisk Stat. Sagen er den bedst tænkelige illustration af det idioti, disse fanatikere er besat af. Deltagelse i terror er i sig selv utilgivelig. Men det er komplet ubegribeligt, at forældre også er parate til at ofre deres eget barn for en tåbelig sag. Netop dette er jo konsekvensen af at medbringe børn eller sætte dem i verden i det helvede, Islamisk Stat lykkeligvis kun for en kort periode kunne etablere i Mellemøsten. Vi skal i sådanne sager være humane, men med kraftige forbehold. For den danske stat er der uanset farven på de pågældendes pas ingen grund til at gøre sig synderlige anstrengelser for at hente andre IS-terrorister til landet. Det gælder også for de pågældendes børn, med mindre ganske særlige forhold gør sig gældende. Det var tilfældet for den lille dreng samt i en tidligere sag, hvor en hårdt kvæstet 13-årig dreng i juni blev evakueret fra en interneringslejr. Alternativet havde formentlig i begge tilfælde været børnenes død. Det må vi ikke medvirke til. Dansk Folkeparti lufter mistanken om, at det reelt ikke er muligt at kontrollere, hvorvidt den lille drengs forældre faktisk er afgået ved døden. I lyset af de kaotiske forhold i Syrien er denne skepsis begrundet. Men skulle for eksempel moren senere vise sig at være i live, bør det på ingen måde berettige hende til en fribillet retur til Danmark. Flere medier har bragt historier om tidligere IS-terrorister, der angiveligt bittert har fortrudt og nu vil retur til Danmark. Til dem er beskeden: Alle valg i livet har konsekvenser, og I er ikke velkomne.

Annonce