Annonce
Tønder

Tilbud: Peg på Tønders problemsager

Henriette Henum Manné, der er bosat i Frankrig, ejer et hus i Tyvse. I 2014 blev hendes bror ringet op om, at der var blevet bygget en gylletank omkring 80 meter fra ejendommen. Efter mere end tre års tovtrækkeri fik Henriette Manné i 2017 udbetalt 250.000 kroner i erstatning fra Tønder Kommune. Hvad der gik galt dengang, kan, hvis politikerne ønsker det, blive del af den forestående kvalitetsundersøgelse i teknisk forvaltning, som KLK er sat til at gennemføre. Arkivfoto: Poul Frey Skøtt

Tønder Kommune øremærker godt en halv million kroner til at kulegrave sagsbehandlingen i teknisk forvaltning. Efter et udspil fra økonomiudvalget opfordres de politiske partier til at pege på de sager, de ønsker undersøgt. Heliport-sagen fra Rømø er selvskrevet.

TØNDER: En fredet bro blev revet ned. Til gengæld blev en gylletank sat op, hvor den ikke skulle være. Og så måtte politikerne ikke i sagsmappen, men i avisen læse, at en heliport på Rømø kunne bringe områdets udpegning til verdensnaturarv i fare.

Teknisk forvaltning på Tønder Rådhus var været udsat for en del bevågenhed og offentlig kritik. Senest i kølvandet på heliportsagen, hvor en række politikere følte sig dårligt oplyst og endte med at skyde planlægningen ned, blev der fra økonomiudvalget peget på behovet for at sikre og løfte kvaliteten i forvaltningens sagsbehandling. Nu har økonomiudvalget besluttet sig for at nedsætte en task force, hvor en ekstern undersøgelse skal afdække forvaltningens nuværende praksis, struktur og kompetencer.

Det skal ske ved gennemgang af cirka 25 sager. Otte af disse kan de politiske partier selv være med til at udpege.

- Vi indstiller, at partierne i kommunalbestyrelsen indsender en prioriteret liste over problemsager, som de ønsker belyst. Heliportsagen vil indgå særskilt, forklarer borgmester Henrik Frandsen (V).

Han har tidligere defineret "problemsager" som sager, der blandt andet har fyldt meget i medierne. Hvad der skete i de tre førnævnte sager, vender vi tilbage til.

Annonce

Vi indstiller, at partierne i kommunalbestyrelsen indsender en prioriteret liste over problemsager, som de ønsker belyst. Heliportsagen vil indgå særskilt.

Henrik Frandsen, borgmester, Tønder Kommune

To bud

Forud for torsdagens beslutning havde kommunen indhentet to tilbud om ekstern bistand. Opgaven blev overdraget til KL Konsulentvirksomhed, der efter et oplæg udfører opgaven for 529.000 kroner eksklusiv moms. Ifølge en fremlagt tidsplan indledes undersøgelsen i december med udvælgelsen af de sager, der skal ses nærmere på. Konsulentvirksomhedens afrapportering inklusive anbefalinger til fremtidig udvikling af sagsgange forventes klar til april næste år.

I oplægget til undersøgelsen skriver KLK:

- Undersøgelsens overordnede formål er at understøtte udviklingen af kvaliteten i kommunens sagsbehandling på teknik og miljøområdet gennem rådgivning af og dialog med kommunale ledere og sagsbehandlere på området. Undersøgelsen skal således bidrage til læring og udvikling i Tønder Kommune ved at pege på forhold, der fremstår velfungerende og som styrker kommunen, samt hvilke forhold der er udfordrende for kommunen, som gennem konkrete anbefalinger kan forbedres.

Sagerne

Ifølge KLK-oplægget vil undersøgelsen omfatte hele teknisk forvaltning og dermed både afdelingen for "teknik og plan" samt afdelingen "miljø og natur". Ud over de otte "problemsager", som de politiske partier måtte bringe i spil, udvælges de resterende 16-17 sager således, at de udviser et bredt og dækkende udsnit af de sagstyper, afdelingerne arbejder med.

Og hvordan gik det med de tre sager, der blev nævnt indledningsvis?

1. Sagen om broen, Fiskbækbro, verserer stadig. Slots- og Kulturstyrelsen har krævet den genopført. Tønder Kommune og COWI, der var kommunens rådgiver på projektet, slås om ansvaret for fadæsen.

2. Gylletanken fra Tyvse endte i 2017 med et forlig. Tønder Kommune betalte 250.000 kroner som værditabserstatning til en husejer, der samtidig indvilgede i ikke at indgive flere klager over gylletankens placering tæt på sin ejendom.

3. Hvad der skete i heliport-sagen er fortsat uopklaret. Svaret skal findes i den forestående undersøgelse.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Vores naboers mismod tiltager konstant

Allerede før første stolpe var sat, skabte det danske vildsvinehegn tysk mismod . Her er det en udbredt opfattelse, at der er tale om en camoufleret grænsemur. Anlægget bliver kædet sammen med den danske indrejsekontrol og skaber hos vores naboer billedet af et land, der ønsker at isolere sig. Nu er hegnet færdig, og alt er meget værre. Det viser sig, at hegnet er en dødsfælde for vildtet. Billeder af kvæstede og dræbte dyr fylder tyske, sociale platforme og traditionelle medier. Selv landsdækkende tv har haft indslag. Med tysk logik er hegnet ubegribeligt. Naboerne påpeger ganske korrekt, at afspærringen ikke er nogen garanti for, at den afrikanske svinepest ikke når vores breddegrader. Vildsvin kan snige sig over i de passager, der er skyldes veje og vandløb. Samtidig er dyrene fremragende svømmere, der let kan krydse Flensborg Fjord. Endelig udgår den største smittefare ikke nødvendigvis fra vildsvin, men fra mennesker. Hvis en inficeret, polsk kødpølse på en eller anden vis havner i danske dyrs fødekæde, er skaden sket. Alle disse indvendinger er ubestrideligt rigtige. Og så må der vel stikke noget andet under, konkluderer førnævnte, tyske logik. Vi er hidtil ikke lykkedes med at forklare, at der i høj grad er tale om en mentalhygiejnisk foranstaltning. Danske landmænd og fødevaresektorens mange ansatte kan sove lidt roligere, fordi der trods alt er rejst en barriere mod smitten. Samtidig sender vi et signal til de udenlandske markeder om, at vi bekymrer os om fødevaresikkerheden. Da dette budskab tilsyneladende er usælgeligt hos vores naboer, kan vi i det mindste begrænse skaden. Derfor er det fint, at der nu træffes foranstaltninger, som skal begrænse faren for yderligere skader på vildt. Men samtidig må det være tilladt at undre sig over, at ingen havde forudset problemet. Så var vi nok stadig blevet stemplet som nationalister. Men vi var i det mindste sluppet for beskyldningen om, at vi slog Bambis mor ihjel.

Danmark

Live: Syv mænd og to kvinder kræves fængslet i terrorsag efter omfattende politiaktion - følg forløbet her

Annonce