Annonce
Esbjerg

To år efter: Ballade om Alslev Å er sendt tilbage til start

Efter en klage fra Dansk Botanisk Forening er Esbjerg Kommunes planer om at oprense Alslev Å gået på grund. Sagen er endt i Natur- og Miljøklagenævnet, der nu har hjemsendt den til Esbjerg Kommune og bedt om yderligere dokumentation. Arkivfoto: Dorthe Lodberg
Selvom det snart er to år siden, at beslutningen om at oprense Alslev Å blev taget, holder de kommunale gravemaskiner stadig i garagen. Sagen har været strandet i Miljøklagenævnet, der netop har sendt den retur til Esbjerg Kommune med besked om at starte forfra.

Esbjerg Kommune: Arbejdet ved Alslev Å lader vente på sig. Kommunen har efter ballade med lodsejerne erkendt, at åen trænger til en oprensning, men klager og lange sagsbehandlingstider har spændt ben for projektet. Efter halvandet år er der stadig ikke udsigt til, at arbejdet kan gå i gang.

Sagen tager sin begyndelse i december 2017, da Teknik & Byggeudvalget efter opråb fra flere lodsejere måtte erkende, at vandstanden i Alslev Å var blevet for høj, og at der derfor var brug for en oprensning.

Den forvaltning, der har ansvaret for at vedligeholde åen, sendte derfor en ansøgning til en den forvaltning, der er naturmyndighed, og bad om en dispensation fra naturbeskyttelsesloven, så arbejdet kunne udføres.

Tilladelsen blev givet, men afgørelsen indkasserede klager fra Dansk Botanisk Forening og Danmarks Sportsfiskerforbund, og sagen endte derfor i Miljøklagenævnet, hvor den har været strandet indtil nu.

Nu har sportsfiskerne og botanikerne vundet klagesagen, dispensationen er blevet ophævet og hele sagen er blevet sendt retur til Esbjerg Kommune, der må starte forfra, fordi den såkaldte habitatkonsekvensvurdering, der er en vurdering af, om oprensningen kan påvirke truede arter som laks og snæbel, var utilstrækkelig.

Lodsejerne må derfor fortsat se langt efter gravemaskinerne, og hos Esbjerg Kommune kan man blive nødt til at hyre eksterne konsulenter til at få sagen i mål. Projektet risikerer dermed igen at stige i pris. Tidligere på året afslørede en jordbundsanalyse, at åens sediment er forurenet. Det tredoblede udgifterne til oprensningen, der foreløbigt forventes at løbe op i 2,85 millioner kroner.

Annonce

Sagen kort

Alselv Å, der er et tilløb til Varde Å, er beskyttet af naturbeskyttesesloven og habitat for lampretter, laks og den truede snæbel.

Efter klager fra lodsejere medgav kommunen i 2017, at vandstanden i åen flere steder er højere end regulativet. Det vil man justere ved at oprense åens bund over en 2,5 kilometer lang strækning.

Kommunen har givet sig selv dispensation til at udføre arbejdet, men på grund af klager fra Danmarks Sportsfiskerforbund og Dansk Botanisk Forening havnede sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, der nu har givet klagerne medhold og hjemsendt sagen til Esbjerg Kommune, fordi der mangler en vurdering af oprensningens konsekvenser for åens fisk og flora.

- En gennemført træls sag

Formanden for Teknik & Byggeudvalget medgiver, at forløbet med Alslev Å er langt fra ideelt.

- Det er en gennemført træls sag. Vi har erkendt, at vi ikke har oprenset åen rettidigt. Vi har fundet pengene til arbejdet og vi har prioriteret, at det skulle gå i gang hurtigst muligt. Alligevel står vi nu, næsten to år senere, og er ikke kommet længere. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende for hverken os eller de berørte borgere, siger Søren Heide Lambertsen (S),

Han erkender, at bureaukratiet i behandlingen af sager om oprensning af søer og vandløb kan tage overhånd.

- Det er nogle komplekse sager, vi har med at gøre. Sammenligner man med Mølledammen i Ribe burde sagen fra Alslev Å være klokkeklar og let at gå til – og alligevel kan vi ikke få lov til at komme i gang med oprensningen. For nuværende kan vi ikke gøre andet end at gå i gang med at lave en ny habitat-vurdering hurtigst muligt, siger Søren Heide Lambertsen.

Han kan ikke sige noget om, hvor længe lodsejerne må vente på den oprensning, de er blevet stillet i udsigt. Når den såkaldte habitatkonsekvensvurdering er udarbejdet, må Esbjerg Kommune starte forfra med at ansøge sig selv om en dispensation til at udføre oprensningen. Afgørelsen vil igen kunne påklages af naturforeningerne, og så fald ender sagen tilbage i Miljøklagenævnet, hvor sagsbehandlingstiderne er cirka 12 måneder.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Haderslev For abonnenter

'Emmas' far drak og kunne vende på en tallerken på et splitsekund: - Far er virkelig sød, når han er ædru

Erhverv

Barsk maj for Billund Lufthavn: Massefyringer og nedgang på 98,3 procent

Annonce