Annonce
Haderslev

Stik mod lignende domme: To betjente blev frifundet i hastighedssag

Arkivfoto: Claus Thorsted
1260 bilister fik bøder. To af dem har nu fået afvist deres bøder i byretten. Resten har betalt.

HADERSLEV: Stik imod lignende domme i både by- og landsretten frifandt byretten torsdag to betjente for at have overtrådt færdselsloven.

De var tiltalt for ikke at have rettet sig efter skiltningen den 12. oktober 2016 nord for rastepladsen Oksekær Vest.

De erkendte at have kørt henholdsvis 61 og 70 km/t. Derved overholdt de ikke den midlertidige hastighedsbegrænsning på 50 km/t i forbindelse med en lastbilkontrol.

Men begge betjente mente under de første retsmøder i sagerne, at skiltningen var mangelfuld og måske endda ulovlig. Mindst tre af hastighedsskiltene stod syv-otte meter inde i midterrabatten og kun delvist synlige. Ifølge bekendtgørelsen om vejafmærkning må de ikke stå længere end 4,5 meter fra vejkanten.

Torsdag gav dommer Leon Fredgaard betjentene ret. I den ene dom skriver han blandt andet:

”På baggrund af den foreviste videooptagelse må det lægges til grund, at flere af skiltene - helt uhensigtsmæssigt - var placeret langt inde i midterrabatten, helt eller delvist bag buske … Dette gør sig i udpræget grad gældende m.h.t. 110 km/t-skiltet, der må anses for at være placeret fuldstændig bag en stor busk … ”

Annonce

Sagen kort

De to betjente på i dag 60 og 64 år kørte henholdsvis 70 og 61 km/t på motorvejen den 12. oktober klokken 12.50 og 15.45. De kørte i deres tjenestekøretøjer, men ikke med udrykning. Der var lastbilkontrol den dag og hastigheden var midlertidigt sat ned til 50 km/t.

I alt blev 1260 bilister blitzet af ATK-vognen, der var placeret lige syd for, hvor lastbilerne blev ledt ind til kontrollen på rastepladsen.

ATK-bilen indbragte alene omkring tre millioner kroner i bøder. Omkring 200 bilister klagede over deres bøder.

I alt 3148 biler passerede ATK-vognen i løbet af de fire timer kontrollen varede.

Sammenhængende skiltning

Det efterfølgende 80 km/t-skilt var kun delvist synligt bag bevoksning:

”En sædvanlig agtsom bilist har efter rettens vurdering således ikke med rimelighed haft mulighed for at se disse to hastighedsskilte ved et naturligt fremadrettet fokus”.

Endeligt konstaterer Leon Fredgaard, at de sidste to skilte med 50 km/t-begrænsningen var synlige, men at det ikke var relevant:

”… den midlertidige skiltning på stedet … må ses som et sammenhængende hele med det formål at få hastigheden bragt løbende og naturligt ned fra 130 km/t til 50 km/t …”

Usynlige skilte

De tilsvarende skilte i højre side af vejen var der ikke noget galt med, som man også kunne se på den video, som ATK-bilen optog, inden den placerede sig der, hvor den efterfølgende blitzede løs. Problemet var bare, at de skilte kort efter blev usynlige for bilisterne i overhalingsbanen, efterhånden som det inderste spor blev fyldt op med en lang række af lastbiler, som langsomt og meget tæt bevægede sig mod kontrollen:

”Det må derfor lægges til grund, at tiltalte ikke har haft rimelig mulighed for at se skiltene, der var opsat i højre side på grund af lastbilerne og anhængernes betydelige højde ...”

Flere andre bilister er tidligere blevet fundet skyldige af by- og landsretten i lignende sager fra den præcis samme kontrol.

Annonce
Forsiden netop nu
Vejen

Vejen Kommune vinder vigtigt slag om Skovgårdsvej: Har handlet efter bogen

Leder For abonnenter

Skampletten i Vejen

I Vejen ligger der en vej, som ingen har kunnet bruge i nu et år. 22. oktober er det nøjagtig ét år siden, at landmanden Martin Lund Madsen kørte bigballer og andet ind på Skovgårdsvej, der blev anlagt på hans jord, og spærrede den. Han har Højesterets ord for, at Vejen Kommune brugte den forkerte lovgivning til at ekspropriere den nødvendige jord til vejen, og med kommunens kritisable forvaltning in mente spærrede han altså det sorte asfalttæppe. Lige nu betaler borgerne i den nærliggende by Askov en meget høj pris for dette morads, for konsekvensen af lukningen er blandt andet, at tonstunge entreprenørmaskiner tvinges ind gennem byen til stor fare for bløde trafikanter. Spørgsmålet er, hvor længe vi skal være vidner til denne helt urimelige gidseltagning? Vejen Kommune er helt rigtigt blevet kritiseret for en amatøragtig sagsbehandling. Den private ejendomsret er ikke ukrænkelig, her er Grundloven meget klar. Når hensynet til almenvellet taler for det, kan man ekspropriere borgernes private ejendom, men man må synes, at det offentlige skal forberede sig bedre, end Vejen Kommune har gjort i den aktuelle sag. Ikke alene har man spildt skatteydernes penge, man har på et fejlagtigt grundlag foretaget en ekspropriation, der ikke var lovmedholdelig. Det er en skandale. Men man må også samtidig sætte kritisk lys på landmand Martin Lund Madsens rolle, for han er en del af gidseltagningen. Det vil være mærkeligt, hvis ikke Vejen Kommune får lov at ekspropriere til den allerede anlagte vej, hvis ellers man kan få gjort sit forarbejde ordentligt, for selvfølgelig skal det offentlige kunne anlægge veje, når behovet er tilstrækkeligt stort. Men det kommer til at tage år, hvis også denne proces - nu efter den rigtige lovgivning - skal hele retssystemet igennem, som man må forvente, at Martin Lund Madsen vil trække den, og imens holdes et helt samfund som gidsel. Skal det virkelig kræve ofre, før man som voksne mennesker sætter sig og forhandler en løsning på plads?

Aabenraa

Kæmpe narkofangster ved grænsen

Annonce