Annonce
Sydjylland

Topmøde om energi: Billigere havvindmøller er et fælles mål

De mange deltagere ved North Seas Energy Days sluttede af med at se fodringen af sælerne på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Her fotograferet gennem sikkerhedsglasset med skumsprøjt ved bassinet. Foto: Lars Stokbro
Stor havvind-konference med deltagere fra ti Nordsølande giver muligheder for Danmark for opstilling og produktion af havvindmøller.

Esbjerg: Hvad der for tre år siden blot var en vision, er i dag blevet til virkelighed. Ti lande har i et tæt regionalt samarbejde sat mere og billigere havvind op i Nordsøsamarbejdet. En målsætning, der er helt afgørende, hvis landene skal leve op til indholdet i Parisaftalen.

Efter et år i formandskabsstolen samlede Danmark torsdag energiministre og repræsentanter fra Nordsølandene i Danmarks energimetropol, Esbjerg. Her fik de ved selvsyn et indblik i det potentiale, Nordsøen rummer for havvind.

Danmark har gennem hele sit formandskab haft som ambition, at industrien skal være tæt inddraget i samarbejdet. Ministermødet holdes derfor i parløb med en industrikonference, og ministre og industri kan mødes til en fælles debat i Esbjerg om fremtiden for Nordsøsamarbejdet.

Nordsøsamarbejdet er et frivilligt regionalt samarbejde om havvind og elnet i Nordsøen. Samarbejdet startede i 2016. Danmark er det tredje land til at have formandskabet.

Annonce
vi kan dække hele Nordsøen, så vi har et enormt forspring. Det er en lys fremtid, der venter.

Jesper Frost Rasmussen, Esbjergs borgmester

Stort potentiale for yderligere havvind

Fokus for ministermødet var at samle op på de resultater, samarbejdet har leveret i de første tre år af dets levetid og få landene til ikke kun at bekræfte ønsket om fortsat samarbejde, men også at diskutere, hvad samarbejdet skal fokusere på som næste skridt. Herunder blev der tages stilling til, hvordan Nordsøsamarbejdet kan videreføres i lyset af, at briterne forlader EU.

For Danmark og Esbjerg ser borgmester Jesper Frost Rasmussen mange perspektiver og konkrete muligheder efter topmødet, der gik under navnet North Sea Energy Days.

- Hele branchen - både industrien og regeringsrepræsentanter - er nu enige om, at det her er noget af det, vi skal satse på i fremtiden. Det har været en fantastisk dag, der viste, at der er et enormt stort potentiale, og det, at ministrene har underskrevet en aftale om, at man vil arbejde videre, er rigtig positivt, siger han.

Han er overbevist om, at deltagerne har fået øjnene op for, hvor meget der sker i Esbjerg. At der er fysiske jobs og mange muligheder.

Ministrene besøgte før topmødet vindmøllearealerne på Esbjerg Havn.

- Det gør indtryk på alle, at der skal sættes 19 GW vindmøller op i EU om året, hvor vi i dag sætter 3 GW op. Vi står rigtig stærkt som verdens førende havn for udskibning til havvind, og vi kan dække hele Nordsøen, så vi har et enormt forspring. Det er en lys fremtid, der venter, siger Esbjergs borgmester.

Problemer skal løses i fællesskab

Han peger på Danmark og Esbjergs nøgleposition for havvind.

- Jeg kan sagtens forestille mig produktion af vindmøller i Esbjerg, fordi vingerne bliver så store, at de ikke kan transporteres på landevejene. De må bygges ved kajerne eller transporteres med skibe, forudser han og fortsætter:

- Uanset hvad så skal vi løse problemerne i fællesskab, herunder placeringen af de mange møller, om det skal være ved kunstige øer eller andre løsninger.

Ministermødet blev afviklet på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, hvor et af de sidste punkter på dagsordenen var - fodring af sælerne.

High Level Panel var navnet på den afsluttende del af konferencen, der foregik i en del af Fiskeri- og Søfartsmuseets store udstilling. Foto: Lars Stokbro
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

JV mener: Udskriv en dosis sund fornuft i en fart

Udeblivelser er et regulært problem i sundsvæsenet. Fordi det er spild af de trængte velfærdsressourcer, når både højt specialiseret personale og dyrt udstyr må vente forgæves på en patient, der ikke dukker op på det afsatte tidspunkt. Derfor er det helt og aldeles håbløst, at et ufleksibelt system tidligere på året betød, at en succes på Kolding Sygehus måtte lægges i graven. Succesen var et forsøg, der gav patienter med en henvisning mulighed for selv at booke en tid til skanning fremfor blot at få stukket systemets tid ud. Forsøget fik antallet af udeblivelser til at falde fra i gennemsnit 14 om ugen til fire. Det viste sig nemlig, at fleksibiliteten betalte sig. At det for patienterne gjorde en forskel. Helt banalt i form af muligheden for at kunne booke en tid, som passede ind med øvrige gøremål. Og sikkert også i form af øget ansvarlighed. En tid, man selv har booket, er svær at udeblive fra. Et sådant forsøg skulle selvfølgelig ikke bare fortsætte, men bredes ud. Ikke bare til andre afdelinger på Kolding Sygehus, men på alle sygehuse. Skulle man tro. Men sundhedsloven er firkantet, og den foreskriver, at patienter skal have en konkret tid i hånden tre dage efter henvisningen. Altså levner loven ikke plads til patientens egen booking. Derfor døde forsøget. Trods et resultat, der uomtvisteligt var positivt for både patienter og sundhedsvæsen. Region Syddanmark skubber på for at få lov til at genoptage forsøget. Ros for det. Forsøget er i sin essens et eksempel på et sundhedsvæsen, der er til for borgerne og ikke det omvendte. Det bør derfor være en formsag for Sundheds- og Ældreministeriet at finde en gangbar vej gennem egne regler og bureaukrati, så patienterne igen kan tages med i planlægningen. Sundhedsloven sikrer vigtige patientrettigheder. Det er godt, og historien viser, at det er nødvendigt. Men det er et sygt sundhedsvæsen, der kvæler gode tiltag i et stift bureaukrati. Må sundhedsministeren reagere hurtigt: Der er brug for en dosis sund fornuft i en fart.

112

Lastbiluheld med skinker: Vindmølletransport får 22 timers ufrivilligt ophold i Ribe

112

Se billederne: Væltet lastbil med skinker forventes fjernet mellem klokken 13 og 14

Danmark

Anden brøler fra myndighederne: Derfor må udskældt omskæringlæge fortsætte

Annonce