Annonce
Esbjerg

200 risikerer at blive fyret: Alt og alle er som udgangspunkt i spil

Patrick Gilly, øverste chef for Totals aktiviteter i den danske del af Nordsøen, siger at selskabet holder pause i adskedigelsesprocessen i hele sommerferien. Pressefoto
Patrick Gilly, den øverste chef for Totals olieaktiviteter på dansk sokkel, siger at en reorganisering også skal gøre det nemmere og mere simpelt for de ansatte at samarbejde samt sikre klart definerede roller og ansvarsområder.

Esbjerg: Alt og alle er som udgangspunkt i spil, når Total frem mod 4. kvartal skal eksekvere afskedigelsen af op imod 200 af selskabets omkring 1.500 medarbejdere, som er beskæftiget med operationen fra Esbjerg.

Det oplyser Patrick Gilly, administrerende direktør for Totals aktiviteter i den danske del af Nordsøen.

Samtidig oplyser han, at processen begynder straks med valget af medarbejderrepræsentanter, men ellers sker der ingen fremdrift i afskedigelsesprocessen i de næste seks uger, mens sommerferiefreden sænker sig over Danmark.

- Vi er naturligvis kede af, at disse ændringerne medfører, at vi må tage afsked med værdsatte kolleger. Vi vil gerne give vores medarbejdere muligheden for at sunde sig og overveje fremtiden sammen med deres familier, siger Patrick Gilly.

Annonce

Vi har inddraget læring fra tidligere for blandt andet at skabe et mere motiverende arbejdsmiljø.

Patrick Gilly, adm. direktør, Total E & P Danmark

To årsager

Han peger på to årsager til de varslede afskedigelser. Den ene følger naturligt, hvad der har været kendt, siden et Folketingsflertal muliggjorde den milliarddyre retablering af Tyra-feltet, nemlig at feltet senere i år lukkes ned og først idriftsættes i 2022.

Den anden begrundelse vedrører en reorganisering af hele den danske forretningsenhed, som skal give Total en enklere og mere fokuseret struktur, som igen skal bygge på Total-Gruppens brede erfaring og ekspertise, heddet det.

- Reorganiseringen vil ændre vores måde at arbejde på, så vi kan producere mere effektivt og bedre udnytte vores talentfulde medarbejderes færdigheder og innovationsevne - samtidig med at vi fortsat fokuserer på sikkerhed og miljøpåvirkning, oplyser Gilly.

50/50 onshore - offshore

Han siger samtidig, at ændringerne også skal gøre det nemmere og mere simpelt for de ansatte at samarbejde og sikre klart definerede roller og ansvarsområder. Den seneste store organisationsændring for medarbejderne på kontoret på Britanniavej på Esbjerg Havn skete, mens operatøren hed Maersk Oil.

Siden har medarbejderne skullet integreres i Total med visse udfordringer til følge.

- Vi har inddraget læring fra tidligere for blandt andet at skabe et mere motiverende arbejdsmiljø, fastslår Patrick Gilly.

Rent praktisk kommer reorganiseringen til at skabe en slankere struktur ved, at der fremadrettet skal udpeges én overordnet chef for selskabets danske aktiver i form af felterne Gorm, Tyra, Dan og Halfdan i stedet for to. Desuden reorganiseres den tekniske afdeling.

Udover de 200 nedlagte stillinger vil også eksterne konsulenter blive omfattet. Fordelingen vil groft sagt være 50/50 mellem onshore og offshore, men eftersom alt er i spil kan offshore-ansatte sagtens ende med en stilling på land.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Annonce