Annonce
Sønderborg

Trafikforhold og lugtgener største hurdler ved et biogasanlæg i Kværs

Claus Christensen er flyttet fra Nordsjælland til Kværs og advarede mod lugtgener og ubehageligheder ved biogasanlæg derovre - i baggrunden ses fjerkræforhandler Gunder Jensen, der absolut ikke er tilhænger af et biogasanlæg på Avntoftvej. Foto: Timo Battefeld

Et kommende biogasanlæg på Avntoftvej i Snurom ved Kværs er malplaceret på den valgte beliggenhed, mener fjerkræslagter Gunder Jensen, der vil have projektet flyttet tættere på motorvejen, men det bliver op ad bakke.

KVÆRS: Hvor meget lugter et biogasanlæg og hvor længe. Hvordan bliver tilkørselsvejene, og hvorfor har man valgt en mark lige netop ud mod Avntoftvej og ikke tættere på motorvejen? Det var spørgsmål, borgere i og omkring Kværs stillede onsdag aften, da de blev præsenteret for et ideoplæg til et biogasanlæg, der skal modtage 800.000 ton husdyrgødning om året. Det var dog ikke alle, der syntes, ideen er lige god. En lodsejer vil sælge jorden, der ligger frit i landskabet og med gode tilkørselsforhold. Det berettede projektansvarlig Nature Energy og planfolk.

- Vi gør affald til grøn energi og leverer gyllen tilbage på marken som gødning, sagde projektansvarlig Morten Gyllenborg, Nature Energy.

Betænkelighederne går især på trafikken til og fra Avntoftvej. Mange er skeptiske over trafikken ind gennem Kværs by og de udsatte skolebørn. Der er ikke nogen cykelsti på Avntoftvej, hvor bløde trafikanter skal færdes side om side med 90 gyllelastbiler om dagen.

- Hvis der kommer en lastbil, vil det ikke være spændende at cykle der, sagde en tilhører på Kværs Kro.

Der er heller ikke nogen motorvejstilkørsel fra Felstedvej mod Sønderborg. Felsted vil blive ramt af trafikken, hvilket fik folk til at opfordre til at tage nabobyen med på råd.

Annonce

Bæredygtigt

Biogasanlægget i Kværs koster 250 millioner kroner og modtager omkring 800.000 ton gylle og husdyrgødning om året. Der tages første spadestik til et lignende anlæg i Glansager til marts til samme pris, så der sættes en halv milliard kroner i CO2 neutral energiforsyning i biogasanlæg i Sønderborg kommune de kommende år. Produktionen i Kvræs bliver 27 millioner kubikmeter biogas om året. Der skal laves en miljøvurdering. Folk kan komme med input, betænkeligheder og gøre opmærksom på vigtige ting frem til 30. januar på post@sonderborg.dk Nature Energy har bygget syv biogasanlæg i Danmark og har flere i støbeskeen blandt andet de to i Kværs og Glansager. Det er muligt at komme med på en tur til et anlæg på lørdag 19. januar ved at tilmelde sig på Hr-afd@natureenergy.dk

100 mennesker var mødt op for at høre blandt andre Morten Gyllenborg fortælle om biogasanlæg i Snurom ved Kværs.Foto: Timo Battefeld

Hvorfor lige der

- Det duer bare ikke! Hvorfor skal det ligge lige der? spurgte fjerkræforhandler Gunder Jensen, der er betænkelig ved, om et biogasanlæg kan sprede salmonella.

Det har Morten Gyllenborg aldrig oplevet, ligesom han afviste svovllugt og eksplosionsfare. Lastbilerne tømmes i lukkede anlæg. Der kan dog være mere lugt i etableringsfasen. Det gav også stor betænkelighed.

- Har I regnet de 450.000 liter dieselolie, som lastbilerne bruger, ind i jeres hellige projekt om nul CO2? blev der spurgt.

Det går op ifølge regnestykket, da biogasproduktionen menes at aflaste miljøet i lignende målestoksforhold.

- Vi kører med dieselbiler op til 500 ton. De er for store til at køre på biogas, sagde Morten Gyllenborg.

Lotte Weesgaard fra planfirmaet Niras gjorde sit til at vinde forståelse for et biogasanlæg i Kværs, som hun skal lave miljøvurdering for.Foto: Timo Battefeld

Tilkørsler

Minimumskravet er tilkørselsveje så tæt på motorvejen som muligt, og de bløde trafikanter skal sikres. Der blev også spurgt til tab af ejendomsværdi.

- Jeg vidste, hvordan forholdene var, da jeg købte min ejendom og investerede i den, men jeg vidste ikke, det her biogasanlæg kom, sagde Troels Schmidt, der bor lige, hvor lastbilerne bremser ned og er bekymret for lugt-, støj- og trafikgener.

De projektansvarlige blev spurgt, om der er gylle nok, når der etableres biogasanlæg i Kliplev, som der er taget første spadestik til, og hvorfor man ikke samarbejder med de projektansvarlige der. Landmænd har organiseret sig i Bioenergi Syd og garanterer, der er gylle nok.

- Det har ikke været muligt at samarbejde med dem, for at sige det, som det er, sagde Morten Gyllenborg.

Biogasanlægget fik også positive reaktioner med på vejen blandt andet fra formanden for landsbyrådet Niels Peter Nielsen, der hilser det velkomment, hvis de trafikale forhold sikres, og som en sagde:

- Vi er vant til, der bliver kørt gylle ud på markerne!

Der var betænkelige miner på Kværs Kro ved udsigten til biogasanlæg og 90 lastbiler om dagen, og ikke alle er lige begejstrede for Project Zero målsætningerne heller.Foto: Timo Battefeld
- Hvorfor i alverden skal det ligge lige der, spurgte Gunder Jensen bagest i striktrøje. Foto: Timo Battefeld
Annonce
Forsiden netop nu
Kolding For abonnenter

Plejehjem forvekslede to beboere: Datter fik besked om sin mors død alt for sent

Leder For abonnenter

Ordnet Brexit er langtfra sikret

Torsdag var der grund til at drage et lettelsens suk, da den britiske premierminister Boris Johnson på Twitter meddelte, at der var forhandlet en aftale på plads om Brexit. Det er godt nyt ikke blot for Storbritannien, men også for alle os andre. EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, bekræfter, at parterne er blevet enige om en aftale, han betegner som retfærdig og balanceret aftale for EU og for Storbritannien. Naturligvis er det grundlæggende trist, at briterne nu er på vej ud af det europæiske fællesskab. Om det på sigt vil være en fordel for nationen kan der også sættes et stort spørgsmålstegn ved. Det sagt er der dog grund til at glæde sig, fordi skilsmissen nu forhåbentlig kan gennemføres i mindelighed. Det modsatte kunne have medført omfattende kaos med nye handelsbarrierer i Europa. Markedet reagerede da også prompte på meldingen, der fik kursen på det britiske pund til at stige. Dog er det forhastet allerede nu at glæde sig over udsigten til et ordnet Brexit. Om britisk politik kan man kun forudsige, at den er uforudsigelig. Johnsons forgænger som premierminister, Theresa May, fik jo ligeledes forhandlet sig til rette med EU for blot efterfølgende at blive ydmyget i det hjemlige parlament. Man kan frygte, at det scenarie gentager sig. Den britiske regerings nordirske støtteparti har allerede vendt tommelen ned for aftalen. Hos de øvrige partier er velviljen over for Boris Johnson samtidig uhyre begrænset. Måske kan lysten til at smække premierministeren en politisk lussing vise sig større end den sunde fornuft, som en aftale ville være udtryk for. Den danske regering har nærlæst aftalen. Efter det forklarede statsminister Mette Frederiksen, at hun er villig til at strække sig meget langt for at få tingene på plads. Man kan kun håbe, at samme besindighed vil indfinde sig i parlamentet i Westminster Palace. Sikkert er det imidlertid ikke. Så nok er EU og Storbritannien nået et nødvendigt skridt videre. Men i mål er vi ikke.

Annonce