Annonce
Sønderborg

Trafikken til Egernsundbroen skæres ned til et spor

Politikerne har lyttet til borgere i Egernsund, der i årevis har kæmpet for at få farten reduceret frem mod og fra Egernsundbroen. Arkivfoto: Timo Battefeld

Den dobbeltsporede del af Brovej i Egernsund bliver nu indsnævret til ét spor med overhalingsforbud, har teknik- og miljøudvalget besluttet.

Egernsund: Politikerne har lyttet til borgere i Egernsund, der i årevis har kæmpet for at få farten reduceret frem mod og fra Egernsundbroen. Teknik- og miljøudvalget har nu vedtaget en plan, der skal trafiksikre strækningen.

- Vi skal i gang så hurtigt som muligt. Jeg håber allerede her i første halvår, siger udvalgsformand Aase Nyegaard (Fælleslisten).

Bilernes hastighed på den dobbeltsporede del af Brovej er generelt for høj, hvilket jævnligt skaber farlige situationer. Kommunen har gennem årene modtaget henvendelser fra borgere med oplysninger om, at der jævnligt sker ulykker og opstår farlige situationer ved udkørsler og krydsning af Brovej.

Formålet med den nye plan er at sikre, at hastigheden på vejstrækningen og broen nedsættes, og at de bløde trafikanter ikke skal krydse vejbanerne så ofte, som det sker i dag. Konkret kommer der en indsnævring af den dobbeltsporede del af Brovej frem til Egernsundbroen til ét spor med overhalingsforbud.

Desuden kommer der højresvingsbaner ved fire indfaldsveje, buslomme flyttes samt der etableres fortov på to strækninger. Desuden skal slidtagearbejdet på asfalten opprioriteres. Udvalget vil også gerne imødekomme et borgerønske om at etablere en mere sikker krydsning af Egernsundbroen for bløde trafikanter.

Annonce

Trafiksikring i Egernsund

Indsnævring af den dobbeltsporede del af Brovej frem til Egernsundbroen til ét spor med overhalingsforbud. Tilføjelse af højresvingsbaner ved følgende indfaldsveje: Brillevej, Sundgade overfor Brillevej, Sundgade ved Strandvej og Skovgade.Buslomme flyttes 130 meter fra østsiden af Brillevej til vestsiden af Brillevej. Etablering af fortov på strækningen mellem Havnevej og Brillevej samt fra Gartnerparken til cykelsti.

Forvaltningen udarbejder et samlet projektforslag for strækningen fra Sildekulevej til Brillevej/Sundgade med særlig fokus på forbedring af adgangen til Egernsundbroen på den sydlige side samt etablering af signalanlæg ved Brillevej/Sundgade.

Flere initiativer på vej

Her er det forvaltningens vurdering, at hvis der etableres en enkeltsporet vejbane på broen, vil der både blive plads til et ekstra fortov og en dobbeltsporet cykelsti i den nordlige side af broen.

Som en del af denne løsning opgraderes en jordsti til en kombineret cykel- og gangsti og forbindes med stierne på broen. Dermed vil de bløde trafikanter kunne passere broen uden at skulle krydse kørebanen.

I første omgang skal der udarbejdes et samlet projektforslag for strækningen fra Sildekulevej til Brillevej/Sundgade med særlig fokus på forbedring af netop adgangen til Egernsundbroen på den sydlige side, etablering af signalanlæg ved Brillevej/Sundgade og hastighedsdæmpning på 70 km på hele strækningen fra Rinkenæs til Skovgade/Lågmajvej.

- Vi har fulgt ønskerne fra flertallet af borgere, og så håber vi senere at kunne finde penge til at realisere næste etape, så vi i højere grad kan sikre de bløde trafikanter, siger Tage Petersen (V).

Ændringen af Brovej fra fire til to spor samt udarbejdelsen af projektforslag kan gennemføres indenfor de allerede afsatte 600.000 kroner. Derimod er der endnu ikke afsat penge til eventuelle anlægsudgifter til trafiksikringen på Egernsundbroen, nyt signalanlæg m.m.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

Stenkaster skal mentalundersøges

Leder For abonnenter

Hvad skal vi med 1. maj?

Statsminister Mette Frederiksen (S) leverer indirekte det måske bedste bevis for, at den traditionelle fejring af arbejdernes internationale kampdag den 1. maj enten bør afskaffes eller finde en anden form: Socialdemokratiets formand stiller ikke op i Fælledparken på denne dag. Epicentret for den danske arbejdskamp, der hvor Louis Pio under Slaget på Fælleden den 5. maj 1872 blev arresteret i sit forsøg på at opnå bedre forhold for landets arbejdere, lige præcis dér ønsker formanden for Socialdemokratiet ikke at stille op. Vi ved godt, at det er hendes og regeringspartiets nærmest maniske trang til at kontrollere og polere virkeligheden, der har været udslagsgivende. For hun vil utvivlsomt, som i øvrigt forgængerne Helle Thorning-Schmidt og Poul Nyrup Rasmussen fra samme parti har oplevet det, blive udsat for larmende protester af enhver art og måske endda overdøvet for rullende kameraer, og det passer dårligt ind i den socialdemokratiske selviscenesættelse. Men det er også et stærkt tegn på, at den vigtigste kamplads for landets arbejdere altså ikke betyder alverden for statsministeren og i hvert fald ikke nok til at blive skrevet i hendes kalender på netop denne dag. I det hele taget er det på tide at kigge med friske øjne på 1. maj, der for manges vedkommende er indskrevet i overenskomsten som en hel eller en halv fridag. For ser man på tilstrømningen til denne dag landet over, er den både aftagende og aldrende. Med god grund. De store afgørende sejre for arbejdstagerne blev vundet for mange år siden; arbejdstidens nedsættelse, lønnet ferie, fem dags arbejdsuge og meget andet har været virkelighed i mange år. De historiske kampe er fortid, fordi arbejdsmarkedet har ændret sig, og den manglende tilslutning skal blandt andet findes i, at man i fagbevægelsen febrilsk klamrer sig til en stråmandsmodsætning, der ikke længere findes mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Det kan folk godt gennemskue. 1. maj i sin nuværende form har overlevet sig selv, der er behov for nytænkning.

Kolding

Sluse, pumpe og p-pladser til regnvand er klar i Kolding om tre-fire år

Annonce