Annonce
Tønder

Tre bud på en affaldsø midt i Højer

Området omkring Højer Mølle er bragt i spil som mulig hjemsted for en kommende affaldsø i den indre by i Højer. Foto: Hans Chr. Gabelgaard
Efter dialog mellem Højer Lokalråd og politikerne i teknik- og miljøudvalget er tre mulige placeringer af en affaldsø bragt i forslag. Afklaring forventes først efter sommerferien.

HØJER: Dagrenovationen med de grønne affaldsbeholdere og tømning hver anden uge fortsætter i Højer. Det er der politisk enighed om. Men samtidig skal en såkaldt affaldsø, som blandt andet findes i den indre by i Tønder og på Rømø, prøveopstilles i Højer. Men hvor skal den stå?

Indtil videre er tre placeringer bragt i forslag:

- Enten i området omkring Højer Mølle, i området omkring vandtårnet eller i det nyskabte åbne byrum ved Grøbleriet syd for Storegade, forklarer formanden for teknik- og miljøudvalget i Tønder Kommune, Bo Jessen (V).

Placeringerne er bragt i spil af Højer Lokalråd, og det skal nu undersøges nærmere af Tønder Forsyning, der har ansvaret for affaldshåndteringen i hele kommunen og altså også den indre by i Højer.

Annonce
Der kommer noget borgerinddragelse, så jeg regner ikke med en afklaring før efter sommerferien.

Bo Jessen (V), formand, teknik- og miljøudvalget, Tønder Kommune

Dialog

Inden den endelige afgørelse træffes, vil borgerne blive taget med på råd.

- Der kommer noget borgerinddragelse, så jeg regner ikke med en afklaring før efter sommerferien, siger Bo Jessen.

Formanden for Højer Lokalråd, Finn P. Hansen, sagde forud for mødet med politikerne, at man ville sondere terrænet omkring placeringsmuligheder.

- Herefter er det planen at indkalde til et nyt borgermøde, hvor vi vil præsentere forslag og ideer, sagde Finn P. Hansen.

Forsøgsbasis

Den enlige affaldsø kombineret med den fortsatte renovation med de grønne affaldsspande er resultatet af et fremstød sidste år, hvor Tøndermarsk Initiativet kom med forslaget om fuldtud at omstille affaldshåndtering på et antal affaldsøer med affaldssortering i en række nedgravede beholdere. Men det forslag faldt ikke i god jord hos borgere. 279 protestunderskrifter og en række kritiske høringssvar fik politikerne til at droppe forslaget, og i stedet forsøgsvis at etablere en enkelt affaldsø på frivillig forsøgsbasis.

Et forslag fra Tøndermarsk Initiativet gik ud på at omlægge dagrenovationen i Højer fra de grønne affaldsbeholdere, der fylder i bybilledet, til fem-seks strategisk placerede affaldsøer. Men det var borgerne ikke med på. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Baggrunden

Baggrunden for Tøndermarsk Initiativets udspil var, at affaldsøerne ville være med til at forenkle bybilledet, således at der ikke længere skulle stå beholdere ved hvert hus - hverken permanent eller i forbindelse med tømning, og at det samtidig ville reducere kørslen med store, tunge renovationslastbiler i den indre by.

De kritiske modargumenter lød på, at affaldsøerne ville være lig med en serviceforringelse, og at især ældre og handicappede borgere ville få problemer med at komme af med deres dagrenovation. Desuden var der bekymring for henkastning af affald omkring øerne.

Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Skampletten i Vejen

I Vejen ligger der en vej, som ingen har kunnet bruge i nu et år. 22. oktober er det nøjagtig ét år siden, at landmanden Martin Lund Madsen kørte bigballer og andet ind på Skovgårdsvej, der blev anlagt på hans jord, og spærrede den. Han har Højesterets ord for, at Vejen Kommune brugte den forkerte lovgivning til at ekspropriere den nødvendige jord til vejen, og med kommunens kritisable forvaltning in mente spærrede han altså det sorte asfalttæppe. Lige nu betaler borgerne i den nærliggende by Askov en meget høj pris for dette morads, for konsekvensen af lukningen er blandt andet, at tonstunge entreprenørmaskiner tvinges ind gennem byen til stor fare for bløde trafikanter. Spørgsmålet er, hvor længe vi skal være vidner til denne helt urimelige gidseltagning? Vejen Kommune er helt rigtigt blevet kritiseret for en amatøragtig sagsbehandling. Den private ejendomsret er ikke ukrænkelig, her er Grundloven meget klar. Når hensynet til almenvellet taler for det, kan man ekspropriere borgernes private ejendom, men man må synes, at det offentlige skal forberede sig bedre, end Vejen Kommune har gjort i den aktuelle sag. Ikke alene har man spildt skatteydernes penge, man har på et fejlagtigt grundlag foretaget en ekspropriation, der ikke var lovmedholdelig. Det er en skandale. Men man må også samtidig sætte kritisk lys på landmand Martin Lund Madsens rolle, for han er en del af gidseltagningen. Det vil være mærkeligt, hvis ikke Vejen Kommune får lov at ekspropriere til den allerede anlagte vej, hvis ellers man kan få gjort sit forarbejde ordentligt, for selvfølgelig skal det offentlige kunne anlægge veje, når behovet er tilstrækkeligt stort. Men det kommer til at tage år, hvis også denne proces - nu efter den rigtige lovgivning - skal hele retssystemet igennem, som man må forvente, at Martin Lund Madsen vil trække den, og imens holdes et helt samfund som gidsel. Skal det virkelig kræve ofre, før man som voksne mennesker sætter sig og forhandler en løsning på plads?

Annonce