Annonce
Kolding

Trods invasion af rotter: Kommune holder fast i ikke at bruge gift

I stedet for rottegift har kommunen lagt en lang række miljøvenlige fælder op omkring Slotssøen. Problemet med dem er, at rotterne ikke går i fælderne, hvis de er mætte. Foto: Søren Gylling
Selvom det for tiden vrimler med rotter ved Slotssøen, holder kommunen fast i sin beslutning om ikke at bruge gift til at bekæmpe de sygdomsbærende gnavere.

Kolding: Der kommer ikke til at blive brugt rottegift til at bekæmpe rottebestanden omkring Slotssøen. Sådan lyder meldingen fra Kolding Kommune, efter man i november måned modtog 665 anmeldelser om rotter i hele kommunen - dobbelt så mange som samme periode sidste år.

- Det er ikke særlig sandsynligt, at vi på noget tidspunkt vil ty til rottegift, siger Karen Petersen, miljømedarbejder i Kolding Kommune.

Årsagen til det er blandt andet, at man ikke ønsker rottegift ude i miljøet, og at rotterne med tiden udvikler resistens imod giften, så det er kun et spørgsmål om tid, før giften ikke længere har en effektiv virkning.

- Hvis vi bliver ved med at bruge gift, vil vi på et tidspunkt risikere at stå med et meget stort problem og slet ikke kunne bekæmpe rotter med gift mere, så derfor bruges gift kun undtagelsesvis, siger Karen Petersen.

Annonce

Hvorfor ikke gift?

I kommunens handleplan for bekæmpelse af rotter er der beskrevet tre årsager til, at man ønsker at minimere brugen af gift i rottebekæmpelsen.

1. Der er risiko for resistensproblemer, hvilket gør bekæmpelsen vanskeligere.

2. Giften udgør en risiko for sekundære forgiftninger, dvs. at andre dyr bliver forgiftet ved at æde rotter, der har spist rottegift.

3. Rottegiften udgør en risiko for vandlevende organismer.

I stedet for gift har kommunen gjort sig i en række andre metoder til at bekæmpe rotter. Ved Slotssøen er der blandt andet lagt 36 miljøvenlige rottefælder.

En landsdækkende lov

Det er kommunen, der har ansvaret for at bekæmpe rotterne, og i 2012 blev kommunerne pålagt af Miljøstyrelsen at nedbringe brugen af gift.

Kravene blev indført for at reducere mængden af rottegift i miljøet, især for at mindske spredningen af rottegift til andre dyr. Rottegift slår typisk først ihjel fire til seks dage efter indtagelse. I den periode kan rotterne nå at blive spist af andre dyr, og på den måde ophobes giften i fødekæden.

- Vi vil meget gerne undgå at bruge gift ved Slotssøen, fordi rotterne spreder det rundt til andre dyr dernede, siger Karen Petersen.

Siden 2016 har Kolding Kommune skåret drastisk i mængden af rottegift, der er blevet anvendt, men der stadig enkelte tilfælde, hvor rottegift er tilladt. I juli i år brugte man rottegift til at bekæmpe en stor population af rotter, som holdt til i to tomme og forfaldne ejendomme i Klostergade.

- I bygningerne i Klostergade vurderede vi, at der var så mange rotter, at der skulle lægges gift for at få bestanden minimeret mest muligt, inden bygningerne skulle brækkes ned, siger Karen Petersen.

- Ud fra argumentationen om ikke at bruge gift på friland og risikoen for forgiftning af andre dyr, har vi vurderet, at vi ikke bruger gift til bekæmpelse ved Slotssøen, uddyber hun.

Det er ikke første gang, at Kolding Kommune modtager mange anmeldelser om rotter i november. Der er meget, der tyder på, at problemet er kommet efter den store mængde regn i efteråret. Man har derfor en forventning om, at rotterne søger ned i kloakkerne igen, når vandstanden falder, såfremt man fortsætter med den indsats, der i forvejen er igang.

Generelt har antallet af anmeldelser været faldende de seneste år, og brugen af gift har ikke umiddelbart påvirket mængden af rotter.

Andre metoder

I plan- bolig- og miljøudvalget støtter formanden op om beslutningen om at holde sig væk fra at bruge rottegift, men er åben for at bruge nye metoder, hvis problemet eskalerer yderligere.

- Jeg er interesseret i at gøre alt, hvad vi kan for at løse det. Det er ulækkert med rotter, og hvis situationen udvikler sig til noget værre, så må vi selvfølgelig se på, om vi kan gøre noget andet. Ellers forholder jeg mig til, hvad man fagligt vurderer, der skal til for at løse problemet, siger formanden i plan- bolig og miljøudvalget, Birgitte Kragh (V).

I stedet for gift benytter kommunen sig af en række andre metoder til at bekæmpe rottebestanden ved Slotssøen. Der er blandt andet lagt 36 miljøvenlige fælder ud, og i sidste uge blev der sat skilte op, som opfordrer borgere til at lade være med at fodre søens ænder.

- Når rotter ikke går i fælder, er hovedårsagen oftest, at de nemt kan finde føde andre steder. Det mener vi også er tilfældet rundt om søen, hvor der bliver fodret ænder, siger Karen Petersen.

Ifølge rottebekendtgørelsen har den enkelte borger pligt til at lave forebyggende foranstaltninger, hvis der er rotter på ejendommen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kommentar For abonnenter

Teatertorden i byrådssalen

Det er ikke altid til at vide, hvad der sætter gang i debatten, når de 27 medlemmer af Vejen Byråd træder sammen. Sådan var det heller ikke på årets første møde i byrådet i tirsdags. Men det skulle vise sig at blive dagsordenens allerførste punkt; Klaus Kildemands anmodning om udtrædelse af byrådet. Det var som sådan ikke Kildemands exit på den lokalpolitiske scene, som satte gang i den verbale bulder og brag, tilhørerne blev vidner til. Allerede forud for byrådsmødet havde løsgængeren Anni Grimm i et læserbrev kritiseret, at formandsposten midt i perioden går fra en socialdemokrat til en anden. Hendes grænse for en ”forhånds-postfordeling” var overskredet, lød det i læserbrevet. Anni Grimm tog også ordet på byrådsmødet, hvor hun kaldte sagsforløbet fra socialdemokraterne for arrogant. Anni Grimm blev i den grad bakket op af Liberal Alliances Martin Boye. Han udtrykte sin bekymring over, at den socialdemokratiske gruppeformand Jørgen Thøgersen med et pennestrøg tilsidesatte Retssikkerhedslovens bestemmelser om, at Børn- og Ungeudvalget selv vælger deres formand. Det står naturligvis Anni Grimm og Martin Boye frit for, hvad de mener. Derom ingen tvivl. Det må være dog berettiget at kaste erindringen tilbage til valgaftenen den 21. november 2017. Lige omkring midnatstide kommer repræsentanter for Venstre, Socialdemokratiet, Det konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti ud for at fortælle, at en bred konstitueringsaftale er på plads. Den fremmødte presse får at vide, hvordan eksempelvis formandsposterne i fagudvalgene fordeles. Socialdemokratiet får i denne forbindelse tildelt formandsposterne i tre udvalg – heriblandt Børn- og Ungeudvalget. Konstitueringsaftalen var Anni Grimm på den sene valgaften selv med til at præsentere som medunderskriver. Aftalen tiltræder Martin Boye også umiddelbart inden Vejen Byråds konstituering i december 2017. Mod slutningen af 2018 bekendtgør Martin Boye dog, at han ikke længere er en del af aftalen. Det er en anden historie. Børn- og Ungeudvalget adskiller sig fra de andre stående udvalg ved, at her sidder også to børnesagkyndige samt en dommer. Anni Grimm mente på byrådsmødet i tirsdags, at Børn- og Ungeudvalget derfor ikke kan sammenlignes med de øvrige stående udvalg, hvor der udelukkende er politisk repræsentation. Det kan godt være, at Retssikkerhedsloven foreskriver, at Børn- og Ungeudvalget selv vælger sin formand. Men det gør de øvrige stående udvalg også. Også borgmesteren vælges formelt af byrådet. Realpolitisk er formandsposterne dog fordelt, når konstitueringsaftalen er underskrevet. Anni Grimm har engang her i avisen leveret et ganske enestående citat, hvor hun slog fast: - Det har simpelthen været nødvendigt at få trådt i klaveret. Citat slut. Her i denne sag virker det som om, at der blev trådt lige hårdt nok. Det tangerer teatertorden. GOD SØNDAG

Annonce
var adsmtag = adsmtag || {}; adsmtag.cmd = adsmtag.cmd || [];