Annonce
Esbjerg

Trods opbakning fra S og V før valget: Ingen garanti for snarlig løsning på bilkøer på hovedvej 11

Rute 11 er en vigtig hovedtrafikåre i Vestjylland. Som den nord-sydgående transportkorridor forbinder rute 11 de vestjyske byer, men har svært ved at understøtte erhvervstrafikken, turismen og pendlertrafikken. Omkring Esbjerg er det især strækningen mellem Varde og Korskroen, som er udfordret på både kapacitet, trafiksikkerhed og serviceniveau. Men også hovedlandvejs-strækningen rute 24 mellem rute 11 og Esbjerg Havn lever ikke op til den standard som bør forventes af en hovedlandevej, mener Esbjerg Kommune. Kort: Esbjerg Kommune.
Socialdemokratiet og Venstre havde begge den problematiske hovedvej A11 på deres ønskeliste i deres trafikpolitiske oplæg forud for folketingsvalget i 2019, og inden længe ventes trafikforhandlingerne at gå i gang på Christiansborg. Men der skal stadig arbejdes hårdt på at få det til at lykkes, mener folketingsmedlem, der undrer sig over, at regionen ikke har A11 med på sin ønskeliste.
Annonce

Især Esbjerg og Varde kommuner har i årevis været særdeles forhippede på at få en løsning på de trafikale problemer omkring den gamle hovedvej A11, der har svært ved at understøtte erhvervstrafikken, turismen og pendlertrafikken, og når Folketinget formentlig inden længe går i gang med trafikforhandlingerne, står den løsning igen højt på ønskelisten.

Men de vestjyske trafikønsker er i skarp konkurrence med landets andre kommuner, og en løsning på trængselsproblemerne ved Korskro og Varde er desuden ikke med på den trafikale prioriteringsliste fra regionsrådet i Region Syddanmark, hvilket undrer Esbjerg-folketingsmedlem Anders Kronborg (S).

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (til venstre) og folketingsmedlem Anders Kronborg (S) havde en god snak om de ønsker til trafikinvesteringer, borgmesteren havde med på sin tur til hovedstaden i oktober som oplæg til de kommende forhandlinger. Arkivfoto: Socialdemokratiet.

Kronborg har de seneste måneder - bevæbnet med gode argumenter om, at status quo er en bremse for udviklingen i Sydvestjylland samt et tillokkende prospekt fra Esbjerg Kommune -  talt med folketingskolleger på tværs af partierne, men han tør ikke stille en løsning i udsigt.

- Jeg håber selvfølgelig, at det er muligt at fremme projektet, som jo også stod på mit partis ønskeliste før folketingsvalget, men der er en lang ønskeliste fra landets 98 kommuner, og der ikke er penge til det hele. Jeg havde i den forbindelse gerne set, at Region Syddanmark også havde anbefalet projektet, og jeg blev faktisk overrasket over, at projektet ikke står på regionsrådets liste over prioriterede investeringer i infrastruktur, siger Anders Kronborg.

Gør det nogen forskel i forhold til at få en løsning på et stort problem, som Folketinget jo har kendt til i årevis?

- Jeg tror ikke, det er uvæsentligt, hvilke anbefalinger en region kommer med. Omvendt glædede det mig, at timemodellen med hurtigere tog mellem landets store byer er en del af regionens prioriteringsliste, siger Anders Kronborg.

Annonce

Store linjer

Esbjerg Kommunes borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), er ikke særligt forundret over, at regionen ikke har rute 11 med på prioriteringslisten:

- Regionen forholder sig blot til de helt overordnede linjer som en ekstra Lillebæltsbro, store motorvejsudvidelser og gode jernbaneforbindelser. Derudover forventer vi selvfølgelig af de lokale folketingsmedlemmer, at de bringer relevante ønsker ind til forhandlingsbordet, siger borgmesteren og henviser til, at folketingsmedlem Ulla Tørnæs (V) har haft Kristian Pihl Lorentzen (V) fra Folketingets Transportudvalg med på vestjysk trafik-visit, ligesom lokale Henning Hyllested (EL) og Anders Kronborg selv kender de trafikale ønsker ud og ind.

- I efteråret var jeg desuden på Christiansborg, hvor jeg sammen med Anders Kronborg mødte formanden for Folketingets Transportudvalg, Jeppe Bruus (S), så de vestjyske ønsker er blevet placeret hos de relevante ordførere, siger borgmesteren.

Kort om

I marts 2019 - få måneder før folketingsvalget - fremlagde den daværende borgerlige regering og Dansk Folkeparti et trafikudspil, hvori der var afsat 400 millioner kroner til en udvidelse af hovedvej 11 fra Korskro til Varde. Udvidelsen ville blive en realitet, hvis regeringen fortsatte efter valget, forsikrede Venstre-folketingsmedlem Ulla Tørnæs, hvilket den borgerlige regering som bekendt ikke gjorde.

I samme ombæring understregede daværende folketingskandidat og nuværende folketingsmedlem fra Socialdemokratiet, Anders Kronborg, at Socialdemokratiet også havde fokus på rute 11 i partiets infrastrukturplan, fordi rutens nuværende tilstand bremser udviklingen i Sydvestjylland.

Der er endnu ikke sat en dato for de kommende forhandlinger.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce