Annonce
Esbjerg

Turistbureau vil rømme historiske bygninger på Torvet

Business Esbjerg vil gerne have velkomstcentret flyttet ud af lokalerne ved Torvet og til Hovedbiblioteket i Nørregade eller til Fiskeri- og Søfartsmuseet. Arkivfoto.
Business Esbjerg vil gerne ud af den lejeaftale, man har med Esbjerg Kommune om Ting- og Arresthuset. Men Esbjerg Kommune står som hovedlejer på en uopsigelig lejekontrakt med Ting- og Arresthus Fonden i Esbjerg, og politikerne i økonomiudvalget vil ikke overtage regningen på små 300.000 kroner årligt.

Esbjerg Kommune: Business Esbjerg vil gerne ud af lejemålet i det gamle Ting- og Arresthuset, der i dag huser Visit Esbjergs velkomstcenter, og det kan erhvervsorganisationen for så vidt også godt rømme. Men lejen skal fortsat betales - faktisk frem til 1. september 2033 - og den årlige udgift på små 300.000 kroner agter Esbjerg Kommune ikke at overtage.

Det blev konklusionen på mandagens møde i økonomiudvalget, hvor Business Esbjergs ønske blev drøftet. Business Esbjergs begrundelser for at opsige lejemålet, som Esbjerg Kommune har indgået med Ting- og Arresthus Fonden i Esbjerg, skal blandt andet ses i lyset af den budgetlagte besparelse på erhvervsfremmeindsatsen fra 2020 og frem, men Business Esbjerg vurderer også, at lejemålet i Skolegade generelt set er for stort til de nuværende aktiviteter på adressen. Business Esbjerg har foreslået, at velkomstcentret flyttes til enten Fiskeri- og Søfartsmuseet eller Hovedbiblioteket i Nørregade.

Ifølge borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) var stemningen bordet rundt fra økonomiudvalgets medlemmer, at velkomstcentret fortsat bør have en central placering, og at pladsen i Ting- og Arresthuset bør udnyttes i forhold til turistbetjening:

- Det er det, der er udgangspunktet. Esbjerg Kommune overtager ikke huslejeforpligtelsen uden at beskære det kommunale tilskud til Business Esbjerg tilsvarende - vi kan jo ikke finde anvendelser for lokalerne fra den ene dag til den anden. Det kan være, Business Esbjerg kan flytte aktiviteter fra Niels Bohrs Vej til Torvet, men de må selv komme på banen med andre anvendelsesmuligheder, siger Frost Rasmussen.

Annonce

Få besøgende

  • Besøgs-statistikken for velkomstcentrene i Esbjerg og Ribe viser, at der er væsentligt flere besøgende i Ribe - i perioder mellem fem og otte gange flere per måned.
  • Ifølge et notat fra Business Esbjerg indeholder statistikken alle, som går ind ad døren. Det vil sige, at den ikke er renset for lokale eller for de besøg, som Business Esbjergs personale selv aflægger ved brochureopfyldning, oprydning og lignende.
  • I de mindst besøgte måneder går der fem personer gennem døren dagligt - inklusive den lokale medarbejder. I højsæsonen (juli og august) er det mellem 44 og 71 personer på den dag, som besøger velkomstcentret. Fra maj til september, som er de mest besøgte måneder er der gennemsnitligt 41 besøgende om dagen. Det høje besøgstal i august kan delvist skyldes, at velkomstcentret var base for Esbjerg Festuge, hvor de frivillige også gik gennem døren dagligt, skriver Business Esbjerg.

Politikere siger nej

Hverken SFs Diana Mose Olsen eller Borgerlistens Henrik Vallø ser anderledes på dén sag:

- Jeg er ikke indstillet på at lade Business Esbjerg rømme lokaliteterne, uden at vi i hvert fald beskærer det årlige tilskud tilsvarende huslejen, som kommunen jo qva lejeaftalen ellers kommer til at hænge på i mange år frem. Business Esbjerg kunne jo også vælge at satse på placeringen i midtbyen og flytte flere aktiviteter derhen. I min optik kan man ikke bare flytte ud og lade os hænge på regningen, siger Diana Mose Olsen.

Henrik Vallø er enig, og han er heller ikke begejstret for forslagene om, at turistbetjeningen skal flytte til Hovedbiblioteket eller Fiskeri- og Søfartsmuseet.

- Ærlig talt - turisterne kommer og lægger x-antal kroner i de forretningsdrivendes kasser - og dermed også kommunekassen - og selv om turistinformationen er blevet mere og mere digitaliseret, så tror jeg, at man skal gøre en indsats ud over det. Jeg efterlyste på mødet, at vi får et temamøde om, hvad vi vil med vores turisme - turisme-betjening er langt mere end nogle digitale standere, siger Henrik Vallø.

Pladsen

Det var i forlængelse af den omfattende renovering af Ting- og Arresthuset i september 2013, at Esbjerg Kommune indgik en 20-årig fremlejeaftale med Ting- og Arresthus Fonden. Det lejede består af hele stueetagen i Tinghuset på cirka 280 kvadratmeter samt et kælderareal på cirka 84 kvadratmeter. Lejemålet er fremlejet af kommunen til Business Esbjerg.

Business Esbjerg bruger blandt andet lejemålet til Visit Esbjergs velkomstcenter. Herudover har Esbjerg Kommune indgået yderligere en fremlejeaftale med Ting- og Arresthus Fonden, der omfatter den resterende del af Tinghuset samt Arresthuset til SSP-medarbejdere, Natteravnene og vielser.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

JV mener: Først nu er Britta Nielsen dømt

Det har vakt berettiget opsigt, at det over en lang årrække lykkedes Britta Nielsen at stjæle over 100 millioner kroner, som ellers skulle være brugt til gavn for de svageste borgere i samfundet. Hvordan kunne en betroet offentligt ansat optræde så kynisk? Og hvordan kunne kontrolmekanismerne i en ellers gennemreguleret offentlig sektor svigte i så uhørt grad? Det er spørgsmål, mange danskere savner gode svar på. Og med god grund. For Britta Nielsen-sagen er sammen med andre statslige skandaler i de senere år med til at skabe tvivl om, hvorvidt vores samfund virkelig er så ukorrupt og velfungerende, som vi ellers godt kan lide at bryste os af. Desværre har Britta Nielsen også kunnet have oplevelsen af at være dømt på forhånd. Her er, hvad daværende socialminister Mai Marcado (K) sagde om Britta Nielsen i efteråret 2018 til Berlingske: - Man er virkelig gennemgående et dårligt menneske, når man vælger at stjæle fra den her gruppe. Så har man jo ingen moral og ingen nedre grænse for anstændighed. Mai Mercado havde fuldstændig ret i sin bedømmelse af Britta Nielsen. Men det var meget upassende, at hun stemplede Britta Nielsen som skyldig, inden retten havde talt. Det var en udtalelse, der formentlig er i strid med god forvaltningsskik, da Mai Mercado på det tidspunkt var minister og dermed havde et særligt ansvar. Såvel borgere, medier som politikere kan undervejs i en så omtalt sag som denne nemt komme til at bruge formuleringer, der reelt slår fast, at den mistænkte er skyldig. Men det er meget vigtigt, at vi holder fast i, at det kun er de uafhængige domstole, som kan frikende eller dømme en anklaget. Det skal også gælde for en gennemført kynisk svindler som Britta Nielsen. Selv om hun siden efteråret 2018 af de fleste har været opfattet som skyldig, var det først tirsdag klokken 16.30, at hun fik sin dom ved Københavns Byret. Mange vil nok mene, at hun havde fortjent en længere straf end de seks år og seks måneders fængsel, det blev til. Men det er ligegyldigt for Britta Nielsens sag, hvad den enkelte borger mener. Retten har talt, og sådan skal det være i et retssamfund.

112

Sag mod bisidder, der hængte jobcenter-ansatte ud på YouTube, er blevet udsat: Dommeren undersøges for at være inhabil

Annonce