Annonce
Esbjerg

Uddannelsessted i Esbjerg i fare: Trues igen af millionunderskud

Der skal ske noget, hvis AMU-Vest og hele erhvervsuddannelsessystemet skal overleve, som vi kender det i dag, mener direktør for AMU-Vest, Torben Pedersen. Arkivfoto.
Uddannelsesinstitutionen AMU-Vest forventer underskud på omkring tre-fire millioner kroner i 2019 og situationen er uholdbar, siger direktør Torben Pedersen. Kommende besparelser vil sætte fart i den nedadgående spiral, og enden for AMU-systemet er nær, advarer han.

Esbjerg: AMU-Vest i Esbjerg - et af Vestjyllands førende centre for voksen- og efteruddannelse - kæmper for sin fortsatte eksistens.

Lige nu ser skolens bestyrelse og direktør ind i et underskud for 2019 på anslået tre-fire millioner kroner, og derfor er ledelsen på AMU-Vest i gang med at forberede sig på endnu en sparerunde, der har potentiale til at ramme medarbejderstaben på 70 ansatte og udbuddet af kurser hårdt. Situationen er uholdbar, konstaterer direktør Torben Pedersen:

- Aktiviteterne udvikler sig ikke som planlagt. Den trepartsaftale, som den tidligere regering indgik med arbejdsmarkedets parter for to år siden og som skulle sende flere voksne på skolebænken, er ikke slået igennem, og vi ligger stadig lavt på antallet af elev-uger. Ovenikøbet ser vi ind i øget konkurrence på udbuddet for transport-, gaffeltruck- og lagerkurser, fordi der er åbnet for et større antal udbydere, og det presser os ind i 2020, fordi vi vil få en mindre del af kagen. Vi har simpelthen svært ved at udarbejde et budget, der hænger sammen, siger han.

Annonce

Kort om

  • Når AMU-Vest er færdig med regnskabsåret 2019, vil de seneste fem år udvise et samlet underskud på mere end 13 millioner kroner. I et forsøg på at minimere underskuddet har AMU-Vest flyttet FGU ind i et lejemål i AMU-bygningerne, men det har ikke frembragt et budget for 2020, der er i balance.
  • AMU-Vest har oplevet et fald i aktiviteten fra godt og vel 20.000 elev-uger i 2009 til et forventet antal på 10.500 elev-uger i 2019.
  • To AMU-direktører, heriblandt Torben Pedersen, har haft foretræde for Folketingets Børn & Undervisningsudvalg, hvor de har opridset konsekvenserne af at ignorere AMU-systemets behov for en håndsrækning: Det bliver sværere for de kortuddannede at fastholde beskæftigelse på arbejdsmarkedet, manglen på kvalificerede medarbejdere vil medføre øget rekruttering af udenlandsk arbejdskraft og arbejdsmarkedsuddannelserne ophører, hvorved det uddannelses- og beskæftigelsespolitiske redskab forsvinder fra den politiske ”værktøjskasse”.

Luksus-fælden

For to år siden råbte AMU-Vest også vagt i gevær, og dengang blev løsningen en kombination - trepartsaftalen og et lån på fem millioner kroner fra Undervisningsministeriet. Lånet skal betales tilbage fra 2021.

- Men vi kan ikke blive ved med at låne penge og risikere at ende som en AMU-udgave af Luksusfælden. Og lånet hjalp os ikke til en anden indtægts-situation, siger direktøren, der tilføjer, at det udskældte omprioriteringsbidrag på erhvervsuddannelserne, der fjernes fra 2020, heller ikke er en kompensation, der for alvor batter:

- Vi har 10.500 elev-uger i 2019 mod 20.000 elev-uger i 2009. Det er næsten en halvering på 10 år, og det ville give de fleste virksomheder udfordringer. På landsplan er beskæftigelsesindsatsen reduceret med 30-40 procent og hos os er det fra 2018 til 2019 faldet med 30 procent, og det fald alene er væsentligt flere penge, end vi får retur ved at omprioriterings-bidraget sløjfes. Vi er i gang med at se på mulige besparelser, men så er der ting, vi ikke længere kan, og dermed er vi i en nedadgående spiral.

Regulær katastrofe

Torben Pedersen efterlyser politisk vilje for at sikre AMU-centrenes overlevelse.

- Der skal findes en anden driftssituation inden for maksimalt to-tre år, hvis vi skal overleve. Men i regeringens finanslovsforslag er der afsat 50 millioner kroner til nødlidende VUC-afdelinger og De Radikale har fremsat krav om yderligere 30 - noget tilsvarende er aldrig sket på AMU-området. Ingen har tilsyneladende løst til at lægge en årepresse på vores åreladning, siger han.

Hos firmaet All Nrg, tidligere Q-Star, siger direktør Henrik H. Hansen, der også sidder i AMU-Vests bestyrelse, at det for firmaet vil være en regulær katastrofe, hvis det skulle ende med en lukning.

- Vi bruger AMU-Vest voldsomt meget, og vi vil slet ikke kunne uddanne vores folk på samme måde, som vi gør i dag, siger Henrik H. Hansen, der vurderer, at omkring 70 procent af hans ansatte er igennem AMU-Vest.

Også firmaer, som Muehlhan og Semco Maritime vil blive hårdt ramt, hvis AMU-Vest må lukke.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kommentar For abonnenter

Mens vi venter på motorvejen

Det er lidt med motorvejene, som det er med vindmøllerne. Vi vil sådan set rigtig gerne have dem, men de skal bare ikke ligge tæt på, hvor vi selv bor. De kritiske røster var klart i overtal, da der tilbage i sommeren 2017 blev sat gang i en offentlig høring af planerne omkring en ny midtjysk motorvej – populært kaldet for Hærvejsmotorvejen. Samme billede er der ved den igangværende høring i forbindelse med VVM-undersøgelsen Tilbage i 2017 var eksempelvis Bække Lokalråd og Bække Borgerforening særdeles klare i mælet i deres høringssvar, hvor én af sætningerne lød således: - Frygten er, at en motorvej - med eller uden afkørselsramper - vil sætte gang i en langsom, men sikker affolkning. Citat slut. Det er ikke noget at sige til, at frygten for en motorvej er til stede. Ikke mindst støjen fra tusindvis af biler, som vil passere forbi, giver anledning til betydelig utryghed hos mange. Dertil kommer også en motorvejs indiskutable indgriben på naturen og miljøet. Argumenterne fra utrygge borgere er ganske forståelige. Men som med meget andet, så er debatten omkring motorveje ikke udelukkende sort eller hvid. Motorvejene kan rent faktisk også bringe noget positivt med sig. Erhvervsudviklingen har ganske mange steder, hvor der er blevet etableret motorveje, vist sig at være positiv. Der er positive eksempler nok – selv inden for vores egen kommune. I Vejen, Brørup og Holsted taler udviklingen i erhvervslivet tæt ved motorvejen sit klart tydelige sprog. Danish Crowns slagteri i Holsted var med sikkerhed ikke blevet placeret i området, havde der ikke været en motorvej Også længere oppe i det midtjyske er der klare fortællinger om, at motorvejen klart kan bringe noget positivt med. I Ikast-Brande Kommune konstateres det, at motorvejene er med til at øge bosætningen og etablering af nye erhvervsvirksomheder. I Silkeborg er der også begejstring. I den midtjyske by er der knap et år efter åbningen af motorvejen for nogle få år siden sat rekord i salget af erhvervsjord. Om hærvejsmotorvejen overhovedet bliver til noget, vil blive afgjort inde på Christiansborg. Men i næste måned – mandag den 16. marts – har Vejdirektoratet inviteret til borgermøde i Vejen. Her vil der blive orienteret om VVM-undersøgelsen og de seks linjeføringer, som er bragt i forslag. To af linjeføringerne vil medføre ganske mange kilometer asfalt gennem Vejen Kommune – og vil også byde på to til- og frakørselsramper dels ved Bække og dels ved Gesten. Hvordan det modtages, må vi se tiden an. Men ud over den forståelige utryghed omkring støj og negativ indvirkning på natur og miljø så vil en ny motorvej også give nogle muligheder. GOD SØNDAG

Sønderborg

Regn og storm ved mindehøjtidelighed i Bøffelkobbel

Annonce