Annonce
Læserbrev

Udeservering i Nørregade – er kæden hoppet af?

Læserbrev. Af JydskeVestkysten 13.1.2020 fremgår det, at der nu skal findes en løsningsmodel, som tilgodeser ønsket om at opretholde udeservering i Nørregade, samtidig med at trafikken ud for restauranten afvikles på en forsvarlig måde. Der må være noget galt med cyklisttallene i artiklen. ”Der cykler dagligt 117 cyklister på Nørregade (2018-tal)”, står der. Det fremgår ikke, hvornår og hvor mange timer den kommunale tælling dækker – udover formuleringen ”Der cykler dagligt …” I maj 2011 talte Cyklistforbundet cyklister i Nørregades nordlige del mellem Gravene/Jomfrustien og Gammelting.

Fra 7.30 til 16.00 passerede 1.401 cyklister tællestedet!

Havde vi talt i en længere periode, havde tallet naturligvis været højere. Vi har desværre ikke nyere tal, men det er helt åbenlyst, at man ikke kan basere en løsning på kommunens 2018-tal. Vi bidrager gerne til en ny tælling i den sydlige del af Nørregade. Det er galt, hvis en løsningsmodel bygger på en helt forkert størrelsesorden, hvad cykeltrafik angår. Cyklistforbundet skrev 9.9.2019 til kommunen om forsøget med udeservering i Nørregade. Cyklistforbundet anmoder om, at man i forbindelse med drøftelserne om Nørregade tager hensyn til:

  • at Nørregade er byens vigtigste nord-sydgående cykelrute.
  • at der er noget helt galt med de foreliggende cyklisttællinger.
  • argumenter og forslag i brev af 9.9.2019.
  • at henstillingen om egnet belægning for cyklisterne tilgodeses.
  • målsætningen om at cykel- og gangtrafik skal udgøre en større andel af bytrafikken.

Cyklistforbundet deltager gerne i kommende drøftelser om Nørregade.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

JV mener: Uvenlig behandling af tyskere skal stoppe

Det er en gevinst for den danske del af grænselandet, når tyskere og andre EU-borgere beslutter sig for at købe et hus i Sønderjylland. Sidste år solgte EDC i Rødekro og Nybolig i Padborg i alt 55 huse til udenlandske EU-borgere, hvoraf langt de fleste var tyskere. Det er med til at skabe udvikling i en landsdel, der ellers i mange områder kæmper med faldende befolkningstal. Derfor er det meget bekymrende, at både advokater og ejendomsmæglere i Sønderjylland oplever, at servicen over for de udenlandske huskøbere er blevet forringet i en grad, så det kan risikere at få mulige tilflyttere til at opgive deres forehavende. Den oplevede forringelse er sket i forbindelse med, at den statslige Styrelse for International Rekruttering og Integration siden 1. april har overtaget opgaven med at udstede EU-opholdsbevis til de udlændinge, som vil flytte til Danmark, fordi de er ved at købe et hus i Danmark. Forinden var det Statsforvaltningen, der stod for opgaven. Dengang var oplevelsen hos advokater og mæglere, at udlændingene fra andre EU-lande, inden de flyttede hertil, kunne få det opholdsbevis, der er betingelsen for at kunne gennemføre huskøbet. Men det er ulovligt at gøre det på den måde, mener den statslige styrelse. Den kræver, at udlændingene har bopæl her i landet først, og dermed skal de leje en bolig, før de kan købe én. Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) bør i en fart finde ud af, om det virkelig kan passe, at det pludselig skal være så besværligt for en EU-borger at købe et dansk hus. Selv om hans styrelse benægter, at der er lavet om på praksis, er der en række kilder, som har fortalt JydskeVestkysten, at behandlingen af sagerne foregik meget smidigere, da det var Statsforvaltningens opgave. Det må kunne lade sig gøre at genskabe den situation, så Danmark igen kan blive opfattet som et venligt værtsland for EU-medborgere, som kan forsørge sig selv og som har lyst til at købe et hus i vores land.

Erhverv

3F Kolding er uforstående over for at Danfoss flytter fabrik til Polen

Annonce