Annonce
Læserbrev

Udeservering i Nørregade – er kæden hoppet af?

Annonce

Læserbrev. Af JydskeVestkysten 13.1.2020 fremgår det, at der nu skal findes en løsningsmodel, som tilgodeser ønsket om at opretholde udeservering i Nørregade, samtidig med at trafikken ud for restauranten afvikles på en forsvarlig måde. Der må være noget galt med cyklisttallene i artiklen. ”Der cykler dagligt 117 cyklister på Nørregade (2018-tal)”, står der. Det fremgår ikke, hvornår og hvor mange timer den kommunale tælling dækker – udover formuleringen ”Der cykler dagligt …” I maj 2011 talte Cyklistforbundet cyklister i Nørregades nordlige del mellem Gravene/Jomfrustien og Gammelting.

Fra 7.30 til 16.00 passerede 1.401 cyklister tællestedet!

Havde vi talt i en længere periode, havde tallet naturligvis været højere. Vi har desværre ikke nyere tal, men det er helt åbenlyst, at man ikke kan basere en løsning på kommunens 2018-tal. Vi bidrager gerne til en ny tælling i den sydlige del af Nørregade. Det er galt, hvis en løsningsmodel bygger på en helt forkert størrelsesorden, hvad cykeltrafik angår. Cyklistforbundet skrev 9.9.2019 til kommunen om forsøget med udeservering i Nørregade. Cyklistforbundet anmoder om, at man i forbindelse med drøftelserne om Nørregade tager hensyn til:

  • at Nørregade er byens vigtigste nord-sydgående cykelrute.
  • at der er noget helt galt med de foreliggende cyklisttællinger.
  • argumenter og forslag i brev af 9.9.2019.
  • at henstillingen om egnet belægning for cyklisterne tilgodeses.
  • målsætningen om at cykel- og gangtrafik skal udgøre en større andel af bytrafikken.

Cyklistforbundet deltager gerne i kommende drøftelser om Nørregade.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Esbjerg

Flotte malerier på Vadehavscentret

Annonce