Annonce
Haderslev

Udsæt beslutningen om Honnørkajen i en måned

Grunden ved Honnørkajen er én af de vigtigste grunde i Haderslev, mener Marianne Dalbøl Pedersen og Rasmus Hamann fra Tegnestuen Stedse på Gravene samt Mikkel Martinussen fra Tegnestuen Mejeriet – også på Gravene, De synes, politikerne skal udskyde beslutningen om Honnørkajen i en måned. Foto: Inge Rogat Møller
Annonce

I JV´s forsideartikel om Honnørkaj-projektet den 11.11.2020 kunne man læse, at godkendelsen i udvalget for Plan & Miljø var en ”knockout for kritikere af højhuset”.

Det ville have været mere rigtigt at skrive, at det er en knockout for politikernes troværdighed i forhold til byens planlægning. Og det er brandærgerligt, for der har ellers været rigtig positive tiltag i form af reel borgerinddragelse, da masterplanen for havnen 2005, Jomfrusti-projektet 2016 og projektet om midtbyens muligheder 2018-19 blev gennemført.

Da det drejer sig om byens bedste og vigtigste byggemulighed, er det kun rimeligt, at et projekt, som sprænger rammerne, trykprøves i de tidligste faser. Både Benny Bonde og borgmesteren minder borgerne om, at det er politikerne, som træffer afgørelserne. Og at fagfolk er til at spørge.

Netop derfor bør borgerne forvente, at politikerne spørger fagfolk til råds om grundlæggende byplan- aspekter inden noget sendes i høring, eller noget besluttes.

Det er altid sundt og rigtigt at spørge. Ved byggerier af denne vigtighed, bør man spørge markedsanalytikere, demografer, ejendomsmæglere og andre relevante fagfolk. Herunder naturligvis også byplanlæggere. De sidste – måske alle – har politikerne aktivt valgt ikke at rådføre sig med i den tidlige fase, og ser stadig ud til at holde sig for ørerne og øjnene, indtil projektet er stemt gennem.


Som sagen er belyst i pressen, må man gå ud fra, at de eneste, der har vejledt politikerne fra start til slut, er investorgruppen – altså dem, som gerne vil opnå noget af kommunen. Det synes vi ikke skal stå alene.


Som sagen er belyst i pressen, må man gå ud fra, at de eneste, der har vejledt politikerne fra start til slut, er investorgruppen – altså dem, som gerne vil opnå noget af kommunen. Det synes vi ikke skal stå alene. Det kan sagtens lade sig gøre uden at kompromittere politikernes suverænitet i selve afgørelsen – hvad er der at frygte ved at høre fagfolk udtale sig? Det må ikke opfattes som lægen, der kommer med det frygtede budskab om en uhelbredelig sygdom. Mere som en vejledning i god sundhed, man kan vælge at efterleve eller lade være.

Der mangler stadig reelle faglige svar på nogle meget enkle spørgsmål, som er stillet af mange borgere: Hvorfor ønskes projektet så højt? Hvorfor placeres den højeste bygning forrest og de laveste bagest i forhold til sol og udsigt?

Foreløbigt er de eneste forklaringer på det radikale brud med masterplanen, borgerne er blevet præsenteret for, diffuse forestillinger om, at vi skal tilpasse den 15 år gamle havneplan til nye ”trends”, og at fordelen ved projektet er større end ulemperne udtrykt i de mange indsigelser. Hvilke fordele tænkes der her på – for borgerne?

Det antydes, at byer, der ikke bekender sig til højhuse, er ude af trit med fremdrift og modernitet – med udvalgsformanden Benny Bondes ord; tilbagestående. Det er et pudsigt argument og heldigvis kun en mening og ikke en kendsgerning. Lad ikke snakken om skala og anvendelse blive et spørgsmål om for eller imod udvikling. Det er ikke frugtbart at lade højden på den lokale miniskyskraber være barometer for erhvervsvenligheden.

Det er meget sjovt at sammenligne Honnørkajen med Sydney Operaen. Overdrivelse fremmer som bekendt forståelsen. Ifølge myten blev operaen først populær i befolkningen, efter at den var færdig. Det er sjovt nok også forkert. Projektet var fra start dybt beundret, og uviljen bundede i problemerne med massive overskridelser af økonomi og tidsplan. Hvis projektet på honnørkajen har bred folkelig og begejstret opbakning, er den ikke særlig synlig.

Der er ingen strukturelle samfundsændringer, der i Haderslev berettiger, at en gennemarbejdet masterplan for havnen, som kun er 15 år gammel, er blevet smidt på møddingen. Ingen mangel på arealer, intet voldsomt boligbehov.

Der er også mode inden for byplanlægning. Nu er højhuse i vælten til afstivning af provinsbyernes berettigede frygt for fremtidens skattegrundlag. Men hjælper et (for) højt hus på det? Moder afløses pr. definition af andre moder. Der er ikke noget mere kikset end mode, der er gået af mode.

At investorerne interesserer sig for vores by, og at det oveni købet er lokale, der i dette tilfælde gerne vil i gang, er kun godt og glædeligt. Problemet er, at politikerne ikke har forholdt sig til byplanmæssige aspekter, før de havde lovet investorerne for meget. Det kan man aldrig klandre hverken investor eller rådgivere for. Derfor er det heller ikke en kritik af, at driftige erhvervsfolk gerne vil tjene penge i vores by. Det er en kritik af processen og den tilsyneladende manglende interesse, politikerne har udvist for at få rettidige faglige vurderinger af den byplanmæssige helhed.

Vi støtter derfor varmt Carsten Leth Schmidts forslag om et arkitekturråd, der så tidligt som muligt i processen kan hjælpe politikerne med at få øje på de ting, som er vigtige at forholde sig til, inden projektet sendes i høring og senere til beslutning i byrådet. Et arkitekturråd vil også kunne bruges i forbindelse med at implementere kommunens allerede formulerede arkitekturpolitik. Vi glæder os også over, at borgmesteren viser forslaget interesse.

Hvis Haderslev tager sin egen planlægning alvorligt, vil vi se projekter, som vil få en lettere og mere positiv vej gennem systemet.

Processen og det gode argument skal have en chance mere over for politikerne. Vi beder derfor byrådet om at udsætte den endelige beslutning en måned, så politikerne internt kan få præsenteret projektet med en mere nuanceret og neutral vinkel og måske overveje, om det nu også er rigtigt at anvende den bedste del af borgernes areal på havnen til private formål til glæde for de få, og om byggehøjden er afgørende for om Haderslev opfattes som en erhvervsvenlig kommune eller ej.

Kunne man forestille sig en Honnørkaj, der kunne gøre byen og havnen bedre for os alle og være en fremsynet investering i byudvikling?

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Er der en ledig plads i din boble?

Annonce