Annonce
Tønder

Udspil: Sådan kan du få politikerne i tale

Jørgen Popp Petersen (Sl. P.) ser frem til, at der nu er lagt op til, at der bliver indført spørgetid i byrådssalen i Tønder. Foto: Hans Christian Gabelgaard

Efter opfordring fra Slesvigsk Parti og SF lægges der nu op til en åben spørgetid forud for hvert kommunalbestyrelsesmøde i Tønder. Et udkast til retningslinjer kommer på dagsorden på onsdag.

TØNDER: - Spørgsmål skal være korte og præcise.

- Spørger må kun stille et spørgsmål ad gangen.

Sådan lyder to ud af i alt 11 anbefalinger, der tilsammen udgør et udkast til et regelsæt om indførelse af borger-spørgetid i Tønder Kommune.

Af udkastet fremgår endvidere, at spørgsmål skal adresseres til et af kommunalbestyrelsens medlemmer, der skal svare så kort og præcis, at det kan holdes inden for fem minutter. Spørgsmål der ikke umiddelbart kan besvares henvises til besvarelse på næste spørgetid.

Udkastet indeholder også retningslinjer om, at spørgsmål ikke må vedrøre punkter, der skal behandles på det kommunalbestyrelsesmøde, der ligger i forlængelse af spørgetiden, og så præciseres det endvidere, at spørgsmålene skal være af almen interesse for kommunens borgere og derfor ikke må omhandle forhold eller oplysninger om enkeltpersoner. Heller ikke om spørgeren selv.

Sønderjyske spørgetider

Der findes forskellige regler for spørgetid i de tre øvrige sønderjyske kommuner.I Haderslev Kommune afvikles spørgetiden på højest 20 minutter forud for ordinære byrådsmøder. Spørgsmål kan stilles af enhver borger med bopæl i kommunen i enten skriftlig eller mundtlig form. Skriftlige spørgsmål skal være Haderslev Byråd i hænde senest 10 dage før byrådsmødet. I Aabenraa Kommune omfatter reglerne for spørgetiden blandt andet, at borgere skal indsende spørgsmålet inden 10 hverdage før byrådsmødet. Spørgetiden finder sted på byrådsmøder efter behandling af den sidste sag for åbne døre, og spørgeren skal være tilstede når spørgsmålet besvares. I Sønderborg Kommune foregår spørgetiden forud for det ordinære byrådsmøde. Spørgsmål til besvarelse skal indsendes skriftligt senest 10 dage før møde.

Den aktive borger

Ideen blev bragt i spil af Slesvigsk Parti og SF i maj.

- Formålet skal være en endnu mere åben politisk proces i Tønder Kommune, med så megen borgerinddragelse som mulig. Forslaget vil tillige leve op til Tønder Kommunes strategi om "den aktive borger", skrev Bjarne Lund Henneberg (SF) og Jørgen Popp Petersen (Sl. P.) i deres debatoplæg til byrådskollegerne.

De besluttede efterfølgende, at der skulle udarbejdes et udkast til et regelsæt, der så senere skulle fremlægges til vedtagelse i byrådssalen. Det er det, der nu sker.

Økonomiudvalget har sagen på dagsorden på onsdag, og efterfølgende er der torsdag den 30. august lagt op til en endelig vedtagelse på det ordinære kommunalbestyrelsesmøde.

Annonce

Før mødet

Jørgen Popp Petersen er godt tilfreds med, at sagen er kommet så langt, som tilfældet er.

- Udkastet er ikke helt ved siden af. Men jeg har lyst til at tilføje nogle justeringer, siger han, og understreger, at han udtaler sig på egne vegne.

- Men jeg vil drøfte det med SF forud for mødet på onsdag, siger Jørgen Popp Petersen, der håber på justeringer, der åbner for, at borgerne ikke kun kan få svar på et specifikt spørgsmål fra en specifik politiker, men får mulighed for at bringe emner i spil og dermed udfordre politikerne på deres meninger.

Ifølge udkastet skal spørgetiden afvikles ved begyndelsen af det orienterende møde, der går forud for kommunalbestyrelsens ordinære møde. Det orienterende møde har indtil videre været lukket for offentligheden. Spørgetiden bliver åben for alle, inklusive pressen, og den maksimale tidsramme er 30 minutter.

Annonce

Valgkampen

Tønder er den eneste sønderjyske kommune, der ikke allerede har indført spørgetid. Retningslinjerne for spørgetiden i Haderslev, Aabenraa og Sønderborg er dog vidt forskellige.

I to af kommunerne er der indført en bestemmelse om, at spørgetiden suspenderes tre måneder før og tre måneder efter et kommunalvalg. Denne regel indgår også i udkastet til de kommende retningslinjer for spørgetiden i Tønder.

Da spørgetiden blev bragt i forslag i byrådssalen i maj, fik oplægget en lun modtagelse. En af dem, der var mere forbeholden, var Mathias Knudsen (V).

- Det har aldrig været så let at få fat i kommunalbestyrelsesmedlemmer som nu. Der er Facebook, og vores mail og mobilnumre ligger åbent fremme. Jeg mener, vi kunne bruge vores tid bedre end at bruge en halv eller en hel time forud for et kommunalbestyrelsesmøde, sagde han.

Annonce
Tønder For abonnenter

Forliste i 1874: Skibet med den tætte forbindelse til Rømø

Danmark

Lørdagens coronatal: 36.000 er testet positiv det seneste døgn

Annonce
Annonce
Annonce
Haderslev For abonnenter

Mike oplevede at blive ydmyget og tæsket af lærere på sin skole: Han husker stadig læreren, der brækkede hans arm på grund af et æbleskrog

Aabenraa For abonnenter

Efter tre brud på ryggen: Kommune efterlader Kathrine uden indtægt

Esbjerg

Siemens og Facebook svigtede: Nu vil kommunen købe hårdtprøvede husejeres jord

Varde For abonnenter

Afsporet byggeprojekt på remisen kæmper med at komme på banen igen

Løvkvist: Formandsvalget forsvandt - nu er det en afstemning for eller imod Messerschmidt

Esbjerg For abonnenter

Bevaringsværdigt hus kan blive dit for 250.000 kroner: Se video fra hus, der har stået tomt i næsten 20 år

For abonnenter

Fynsk helikopter-fremtid pludselig usikker: Konkurrent klagede, og nu skal udbud gå om

Varde

Bomberyddere tilkaldt til stranden: Strandgæsts fund gav ingen sure miner

27-årig nordjyde skrev et 150 sider langt manifest og kaldte sine planer om et massemord for hævnens dag

Tønder

Bruger ikke vagter: Kommune har fravalgt sikkerhedsfolk til beskyttelse mod demente plejehjemsbeboere

Erhverv For abonnenter

Corona ramte salget af professionelt lyd- og lysudstyr hårdt: - I stedet for at fyre folk investerede vi i fremtiden

Kolding

Plejecenter får hård kritik efter tilsynsbesøg: Nu skal 17 krav opfyldes

Annonce