Annonce
Esbjerg

Udvalg fulgte op på møder med lokalrådene

Et af punkterne på Teknik & Byggeudvalgets seneste møde var blandt andet finansiering af en ny handicaprampe ved Kammerslusen. Illustration: Ribe Digelag
Kommunens Teknik & Byggeudvalg fulgte under deres seneste møde op på forårets møder med kommunens lokalråd, hvor man både har set på drift og finansiering af en række lokale projekter.

Esbjerg: Da der 7. juni var møde i kommunens Teknik & Byggeudvalg, var et af punkterne, at man skulle følge op på de mange samtaler, man igennem foråret har holdt med kommunens lokalråd.

På disse møder blev de ønsker diskuteret, som lokalrådene selv har sendt ind til kommunen, og det var blandt andet også disse, der var oppe på fredagens udvalgsmøde.

En lang række forslag fra lokalrådene omhandler trafiksikkerhedsfremmende tiltag, men fra Teknik & Miljø-forvaltningen lyder det, at disse ønsker bør ses i sammenhæng med øvrige trafiksikkerhedstiltag, og at de derfor tages derfor med i prioriteringen af midler til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger, der forelægges Teknik & Byggeudvalget i et senere dagsordenspunkt. På samme måde oplyses det, at forslag omhandlende anlæg af cykelstier bør ses i sammenhæng med prioriteringen til cykelstier, og at dette tages med i et senere dagsordenspunkt.

Det var derfor en tredje gruppe af ønsker, der blev behandlet. De ønsker, som faldt uden for ovennævnte kategorier.

Annonce

Handicaprampe

Det var blandt andet et ønske fra Lokalråd Ribe Midt, der i samarbejde med Ribe Byferie Resort ønsker en ny bro over Stampemølleåen. Både indkøb af bro og drift af broen vil Ribe Byferie selv stå for, men man ser gerne, at Esbjerg Kommune anlægger en hævet flade til sikker passage af Damvej. Dette vurderes fra kommunen til en udgift på 300.000 kr.

Også belysning på natursti rundt om søen i Endrup blev diskuteret, og kommunen foreslog, at kan lokalrådet finde finansiering via fonde eller puljer til Lokalråd, så vil udvalget bevilge økonomi til drift. Oprensning af 200 m af Høe Bæk til en pris på 50.000 kr. blev også vendt, mens Lokalråd Ribe Syd nærer et stort ønske om færdiggørelse af handicaprampe ved Ribe Kammersluse. Digelaget har opnået fondsstøtte på 1.575. mio. kr., til projektet, men mangler fortsat 244.000 kr. for at have det samlede beløb til rampen. Byrådssekretariatet undersøger muligheden for at finansiere 50 pct. af den manglende udgift og foreslår samtidig, at Teknik & Byggeudvalgets lokalrådspulje dækker den resterende del, hvilket vil sige 122.000 kr.

Teknik & Byggeudvalget skal på det kommende møde drøfte prioritering af midler fra lokalrådspuljen med henblik på udarbejdelse af endeligt forslag.

Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Skampletten i Vejen

I Vejen ligger der en vej, som ingen har kunnet bruge i nu et år. 22. oktober er det nøjagtig ét år siden, at landmanden Martin Lund Madsen kørte bigballer og andet ind på Skovgårdsvej, der blev anlagt på hans jord, og spærrede den. Han har Højesterets ord for, at Vejen Kommune brugte den forkerte lovgivning til at ekspropriere den nødvendige jord til vejen, og med kommunens kritisable forvaltning in mente spærrede han altså det sorte asfalttæppe. Lige nu betaler borgerne i den nærliggende by Askov en meget høj pris for dette morads, for konsekvensen af lukningen er blandt andet, at tonstunge entreprenørmaskiner tvinges ind gennem byen til stor fare for bløde trafikanter. Spørgsmålet er, hvor længe vi skal være vidner til denne helt urimelige gidseltagning? Vejen Kommune er helt rigtigt blevet kritiseret for en amatøragtig sagsbehandling. Den private ejendomsret er ikke ukrænkelig, her er Grundloven meget klar. Når hensynet til almenvellet taler for det, kan man ekspropriere borgernes private ejendom, men man må synes, at det offentlige skal forberede sig bedre, end Vejen Kommune har gjort i den aktuelle sag. Ikke alene har man spildt skatteydernes penge, man har på et fejlagtigt grundlag foretaget en ekspropriation, der ikke var lovmedholdelig. Det er en skandale. Men man må også samtidig sætte kritisk lys på landmand Martin Lund Madsens rolle, for han er en del af gidseltagningen. Det vil være mærkeligt, hvis ikke Vejen Kommune får lov at ekspropriere til den allerede anlagte vej, hvis ellers man kan få gjort sit forarbejde ordentligt, for selvfølgelig skal det offentlige kunne anlægge veje, når behovet er tilstrækkeligt stort. Men det kommer til at tage år, hvis også denne proces - nu efter den rigtige lovgivning - skal hele retssystemet igennem, som man må forvente, at Martin Lund Madsen vil trække den, og imens holdes et helt samfund som gidsel. Skal det virkelig kræve ofre, før man som voksne mennesker sætter sig og forhandler en løsning på plads?

Sydjylland

Flertal vil skrotte succesfuld hjertestop-ordning: Peger i stedet på gratis alternativ

Annonce