Annonce
Esbjerg

Udvalgsformand: Vi har ikke gjort det godt nok for de ordblinde

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at ingen skoleleder kan beslutte at omgå en afgørelse fra klagenævnet. Sådan en efterlever vi. Selvfølgelig gør vi det, siger Diana Mose Olsen.
Historie efter historie med ordblinde elever i Esbjergs folkeskoler, der langt fra får den rette hjælp, gør indtryk på udvalgsformand Diana Mose Olsen (SF), som nu sætter sin lid til kommunens nye indsats for ordblinde. Samtidig slår hun fast, at Hjerting Skole ikke kan omgå klagenævnets afgørelse.
Annonce

ESBJERG: Det var netop i erkendelse af, at der ikke blev gjort nok for de ordblinde elever i Esbjerg Kommune, at kommunen ved sidste års budgetlægning afsatte en sum penge til området, samtidig med at man søgte Egmont Fonden om at blive forsøgskommune for en helt ny tilgang til ordblinde i folkeskolen.

Sådan siger Børn- og familieudvalgets formand, Diana Mose Olsen (SF), der er ked af de mange eksempler på elever, der inden for de seneste år ikke er blevet givet den rette hjælp.

- Vi har en kæmpestor opgave her. Flere familier med ordblinde børn føler sig fanget i, at det tilbud, de har modtaget fra skolen, ikke har været godt nok. Nu er vi heldigvis på vej med en helt ny forstærket indsats med ordblindeklasser, ordblindepit og ordblinderådgivere, men heller ikke dét er hverken fuldt implementeret eller fejlfrit endnu. Rom blev ikke bygget på én dag, siger Diana Mose Olsen.

Bjørn, Alexander og klagenævnet

11. november 2019 bragte JydskeVestkysten artikler om to elever på Hjerting Skole Aura, Bjørn Kviesgaard (11) og Alexander Jørgensen (15), der begge har gået på skolen i en årrække uden at modtage den hjælp, de behøvede som ordblinde.

Manglerne blev stadfæstet af Klagenævnet for Specialundervisning, der helt usædvanligt har irettesat den samme skole i to ordblindesager på et år.

For Bjørn Kviesgaard er der blandt andet tale om, at han ikke har modtaget de 12 ugentlige lektioner med ordblindeundervisning, som han har krav på, at måtte vente længe på at få det rigtige IT-værktøjer udleveret, og at lærerne ikke er i stand til at hjælpe ham med udstyret. At skolen ikke følger anvisningerne i PPR-undersøgelserne, at Bjørns specialundervisning foregår sammen med børn med helt andre diagnoser, og at skolen retter fokus, at Bjørn skulle fejle noget andet end ordblindheden.

For Alexander Jørgensen var der på samme måde tale om et mangelfuldt specialtilbud, lærere der ikke kender it-udstyret, manglende sammenhæng mellem specialundervisningen og den almindelige undervisning samt en deraf afledt psykisk nedtur, hvor Alexander er blevet mere og mere ked af at gå i skole og har fået meget lavt selvværd.

Bjørn Kviesgaard går stadig på Hjerting Skole Aura, mens Alexander Jørgensen er startet på ordblindeefterskolen Kragelund Efterskole. Begge forældrepar kæmper stadig for, at skolen skal efterleve afgørelserne.

Annonce

Skoleleder irettesat

Hun understreger samtidig, at elever allerede i dag skal kunne forvente at få god støtte til deres ordblindhed, i form af kvalificerede lærere, de rette digitale hjælpeværktøjer og det fornødne omfang ordblindeundervisning. Tre rettigheder, som 11-årige Bjørn Kviesgaard langt fra oplever at få opfyldt som ordblind på Hjerting Skole Aura, hvilket han fortalte om i JydskeVestkysten 11. november.

Og en oplevelse, som Klagenævnet for Specialundervisning - der er ankemyndighed på området - har givet ham og hans familie medhold i.

I forbindelsen med artiklen svarede skolens konstituerede skoleleder, Søren Rahbek, at skolen "ikke fortryder noget", at "skolen har gjort det bedste, den kunne" og at "det at ankenævnet siger noget, er ikke det sammen, som at jeg synes, vi tog fejl". Den udlægning er udvalgsformanden ikke begejstret for:

- Jeg vil gerne præcisere, at ankestyrelsesafgørelser ikke er noget, vi ser som hverken vejledende eller som noget, vi er uenige i i Esbjerg Kommune. Forældre, der vælger at sende en klage til ankesystemerne, skal i dén grad væbne sig med tålmodighed, fordi der er så lang en behandlingstid. Derfor er det ikke rimeligt, hvis de - når de endelig får en afgørelse - så møder et system, der efterfølgende ikke retter ind efter den afgørelse. Jeg forventer helt bestemt, at afgørelserne efterleves, og såfremt dette ikke sker, er det en klokkeklar fejl, som skal rettes op hurtigst muligt, siger Diana Mose Olsen.

Annonce

Frustrerende og frygteligt

Ud over Bjørn Kviesgaard har 15-årige Alexander Jørgensen modtaget et så mangelfuldt ordblindetilbud på Hjerting Skole Aura, at Klagenævnet for Specialundervisning også her har grebet ind og forlangt et bedre tilbud end det nuværende.

Diana Mose Olsen har valgt at bringe de to sager op i både Børn- og familieudvalget og i Økonomiudvalget i Esbjerg Kommune, hvor der var enighed om sagen.

- Hvis forældre klager og får medhold, er det jo en situation i yderste konsekvens. Jeg håber altid, at vi formår at få en dialog med forældrene, så vi sikrer, at både forældre og barn bliver imødekommet. Her er der så to eksempler, hvor forældrene ikke har oplevet det, og det synes jeg er enormt træls, frustrerende og frygteligt. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at ingen skoleleder kan beslutte at omgå en afgørelse fra klagenævnet. Sådan en efterlever vi. Selvfølgelig gør vi det, siger Diana Mose Olsen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce