Annonce
Varde

Udvidelse til 40 millioner: Blåbjerg Biogas er klar til at give hele landet gas

Blåbjerg Biogas er fra 1996, men er udbygget flere gange og kan i dag behandle 210.000 ton biomasse, som er kvæg- og svinegylle og industriaffald i form af fiskeolie, fiskeaffald og spildprodukter fra mejerier. Ønsket er nu at udvide til en kapacitet på 365.000 tons. Men hovedformålet med udvidelsen er primært at kunne levere opgraderet biogas til naturgasnettet. Arkivfoto: John Randeris
Blåbjerg Biogas A.m.b.a. ønsker at udvide anlægget for 40 millioner kroner, så biogassen kan sendes ud i naturgasnettet.

Nørre Nebel: Mens Folketinget siden 2009 med landbrugspakken Grøn Vækst har råbt og skreget efter en grøn omstilling i landbruget, så har Blåbjerg Biogas A.m.b.a. leveret varen. Forligspartierne bag Grøn Vækst besluttede, at i 2020 skulle 50 procent af husdyrgødningen i danske landbrug været omdannet til biogas. Men sådan er det langt fra gået.

I stedet har de 36 andelshavere bag Blåbjerg Biogas, der blev opført i 1996, uden de større armbevægelser løbende udvidet anlægget til at producere mere biogas, så både Nørre Nebel by, Seawest og Nymindegablejren i dag luner sig med gyllen fra køer og svin.

Og nu er Blåbjerg Biogas klar til at gå skridtet videre.

- Vi koncentrerer os om at levere biogas til naturgasnettet. Det er hovedformålet, siger formand John Pedersen fra Blåbjerg Biogas.

For at det kan ske, skal Blåbjerg Biogas i første omgang investere 40 millioner kroner i nye anlæg på den eksisterende grund. Forventningen er, at det vil være klar til brug i løbet af næste år. Blandt andet et anlæg, der raffinerer biogassen til at kunne anvendes i naturgasnettet. Noget som også Outrup Biogas og Ølgod Bioenergi har investeret i.

Annonce

Kvongvej skal udbygges

  • Som en del af planerne for en udvidelse af Blåbjerg Biogas er der lagt op til, at Kvongvej fra rundkørslen ved Nymindegabvej og op til Lindegårdsvej skal udvides.
  • Det er en strækning på 2,9 kilometer. Vejen skal udvides fra 5,5 til 7 meter i bredden.
  • Den forventede pris er på 3,5 millioner kroner, som skal deles mellem Blåbjerg Biogas og Varde Kommune.

Det haster

Blåbjerg Biogas producerer nu så meget biogas, at den i sommer ikke kunne komme af med biogassen.

Det haster med at få både lokalplanen og kommuneplantillægget vedtaget.

- Den nuværende afregningsmodel betyder, at vi er sikre på en fornuftig pris de næste 20 år, siger John Pedersen.

Planerne skal tirsdag eftermiddag til endelig behandling i Udvalget for Plan og Teknik og i byrådet. Men inden byggeriet kan begynde, skal der ligge en miljøgodkendelse klar. Den forventes tidligst i november 2019.

Ny virksomhed?

I forbindelse med planerne øges muligheden for at kunne modtage 365.000 tons gylle, industri- og madaffald og fast biomasse i form af dybstrøelse mod i dag 210.000 tons. Allerede i dag anvender Blåbjerg Biogas madaffald, som de modtager fra henholdsvis Fyn og Holsted. Så selve produktionsmetoden ændres ikke væsentligt.

Og som en del af planerne, er der også lagt op til, at en ekstern virksomhed kan bygge et oparbejdningsanlæg til madaffald. Et behov, som øges i takt med, at alle landets kommuner skal til at sortere deres madaffald fra.

- Det kunne være fint, at Varde Kommune fik et anlæg i stedet for at køre til Langtbortistan, siger John Pedersen.

Annonce
Forsiden netop nu
Aabenraa

Kæmpe narkofangster ved grænsen

Leder For abonnenter

Skampletten i Vejen

I Vejen ligger der en vej, som ingen har kunnet bruge i nu et år. 22. oktober er det nøjagtig ét år siden, at landmanden Martin Lund Madsen kørte bigballer og andet ind på Skovgårdsvej, der blev anlagt på hans jord, og spærrede den. Han har Højesterets ord for, at Vejen Kommune brugte den forkerte lovgivning til at ekspropriere den nødvendige jord til vejen, og med kommunens kritisable forvaltning in mente spærrede han altså det sorte asfalttæppe. Lige nu betaler borgerne i den nærliggende by Askov en meget høj pris for dette morads, for konsekvensen af lukningen er blandt andet, at tonstunge entreprenørmaskiner tvinges ind gennem byen til stor fare for bløde trafikanter. Spørgsmålet er, hvor længe vi skal være vidner til denne helt urimelige gidseltagning? Vejen Kommune er helt rigtigt blevet kritiseret for en amatøragtig sagsbehandling. Den private ejendomsret er ikke ukrænkelig, her er Grundloven meget klar. Når hensynet til almenvellet taler for det, kan man ekspropriere borgernes private ejendom, men man må synes, at det offentlige skal forberede sig bedre, end Vejen Kommune har gjort i den aktuelle sag. Ikke alene har man spildt skatteydernes penge, man har på et fejlagtigt grundlag foretaget en ekspropriation, der ikke var lovmedholdelig. Det er en skandale. Men man må også samtidig sætte kritisk lys på landmand Martin Lund Madsens rolle, for han er en del af gidseltagningen. Det vil være mærkeligt, hvis ikke Vejen Kommune får lov at ekspropriere til den allerede anlagte vej, hvis ellers man kan få gjort sit forarbejde ordentligt, for selvfølgelig skal det offentlige kunne anlægge veje, når behovet er tilstrækkeligt stort. Men det kommer til at tage år, hvis også denne proces - nu efter den rigtige lovgivning - skal hele retssystemet igennem, som man må forvente, at Martin Lund Madsen vil trække den, og imens holdes et helt samfund som gidsel. Skal det virkelig kræve ofre, før man som voksne mennesker sætter sig og forhandler en løsning på plads?

Annonce