Annonce
Erhverv

Udviklingsmiljøer får fingeren på pulsen

Lene Lawaetz

Iværksætterkommunen Vejles kreative erhvervschef ser blandt andet spændende fremtidsmuligheder i platformsøkonomi, udvidede samarbejdsformer og nye teknologier.

Lene Lawaetz, du har i 12 år været chef for opbygning af Vejle Kommunes styrkeposition inden for kreative erhverv og er chef for innovation og entreprenørskab i Spinderihallerne. Hvordan vil du beskrive Vejle Kommunes erhvervsudvikling i den periode?

- Vi har som andre kommuner også oplevet et markant tab af arbejdspladser i kølvandet på finanskrisen i 2008. Men Vejle er kommet godt ud af krisen. Vi har nogle ambitiøse målsætninger for erhvervsudviklingen frem mod 2020. Det er målsætninger, som skal ses i sammenhæng med visionen om Vejle som en førende erhvervs-vækstkommune.

- Vi har et velfungerende offentlig-privat samarbejde om vækst og udvikling. Det har blandt andet resulteret i et Green Tech Center, en dynamisk udvikling omkring Vejle Havn, en spændende byudvikling, nye uddannelser og et omfattende boligbyggeri. Det har styrket Vejles image som en dynamisk by i vækst. Befolkningstallet stiger i disse år med ca. 1400 om året til aktuelt godt 112.000 indbyggere. Antallet af beskæftigede er de seneste tre år steget med 4,9 procent. Det svarer til ca. 2000 flere arbejdspladser. Det er sammen med Aarhus rekord uden for hovedstadsområdet.

- Ledigheden i Vejle er en af de laveste i Østjylland, og vi forventer fortsat vækst i beskæftigelsen inden for især industri, byggeri og privat service. Vejle kan på flere områder notere sig en række udmærkelser de senere år. Vejle er aktuelt Danmarks bedste handelsby, vi var for anden gang sidste år Danmarks bedste iværksætterkommune, og Vejle er en af Danmarks største byer indenfor kongresser og erhvervsturisme.

- I har en decentral struktur, hvor erhvervskonsulenterne sidder spredt. Hvad betyder det for det daglige arbejde?

- Vi er tættere på virksomhederne i de udviklingsmiljøer, vi sidder i - vi arbejder med en fokuseret erhvervsservice inden for energi og greentech, fødevarer, produktion, detail, teknologi og læring og kreative erhverv. Det er inspirerende for os at sidde sammen med virksomhederne i vores udviklingsmiljøer - vi bilder os ind, at vi har fingeren på pulsen og lettere ved at fange de muligheder, der opstår. Det er særligt inspirerende at arbejde i netværk, hvor iværksættere og etablerede virksomheder mødes - der kommer en særlig entreprenant ånd ud af det.

Flere vidensmiljøer

- I arbejder med videnmiljøer. Hvad er de næste skridt?

- Næste skridt er at få vores virksomheder og vores iværksættere til selv at skabe videnmiljøer og netværk inden for forskellige brancher. Vi vil gerne inspirere til at arbejde i triplehelix-samarbejder - altså hvor etablerede virksomheder, iværksættere, videninstitutioner og kommunen arbejder tæt sammen. Det er det, vi gør i vores udviklingsmiljøer. Det kunne være fint, om den måde at arbejde på kunne sprede sig til flere forskellige områder.

- Detailhandlen er udfordret af nettet og storcentre. Hvad gør I for at hjælpe detailhandlen i midtbyen?

- Vi har været med til at udvikle BID-samarbejder i Vejle midtby - det betyder Business Improvement Districts. Her arbejder butiksindehavere, ejendomsindehavere, City Vejle og kommunen tæt sammen om store og små projektet. Det går ud på at skabe flere unikke oplevelser i midtbyen og tiltrække specialbutikker. Det tydeligste eksempel på den indsats ses i den nordlige del af Vejle, hvor vi sammen har skabt et nyt spændende latinerkvarter.

- Vejle er kendt for sine store fødevarevirksomheder, eksempelvis Tulip og Fertin Pharma. Hvordan ser du deres fremtid?

- For de to og andre lokale virksomheder i Vejleområdet kan vi se visse fælles træk. Vejle har i mange år været kendt for at være hjemstedet for "de fire store købmænd". De har særlig været anført af Bagger-Sørensen-familien og det tidligere Dandy. Det dygtige købmandskab ligger på en eller anden måde dybt forankret i Vejles kultur og identitet. Jeg tror, den egenskab er vigtig for vores erhvervsudvikling. Det gælder både i forhold til iværksætteriet og til de større etablerede virksomheder, herunder også inden for fødevareområdet. Det stærke købmandskab i Vejle ligger bag den dynamik og handlekraft som vores område er kendt for. Derfor er vi gode til forretningsudvikling, innovation og effektivisering.

- I september tages det første spadestik til Resiliens House og dermed til et globalt projekt, hvor Vejle sammen med storbyer om New York og Rotterdam sætter særlig fokus på miljø, klima, bæredygtighed og grøn energi. Hvilke forventninger har Vejle til projektet?

- Vi ser Vejles deltagelse i det internationale samarbejde om resiliens som brændstof til den vækstmotor, som Vejle er blevet. Arbejdet med resiliente løsninger betyder i virkeligheden, at vi udvikler offentlig-privat samarbejde om at gøre samfundsmæssige udfordringer på for eksempel miljø- og klimaområdet til et vækstpotentiale. Samarbejdet med 99 andre større byer i hele verden betyder, at vi i Vejle får nemmere adgang til store internationale markeder og samarbejdspartnere. Vi forventer, det fører til et boost af stærke innovative løsninger med et internationalt markedspotentiale og dermed en stærk platform for bæredygtig vækst og velfærd i Vejle.

- Fremtiden handler jo i høj grad om af finde nye forretningsmodeller. Hvor ser du mulighederne?

- Jeg tror, der ligger spændende muligheder i de nye tendenser som platformsøkonomi, deleøkonomi, disruptive innovation og reciliens. Vi skal bruge de muligheder, der ligger i at tænke digitalt og i nye teknologier - at vi så let som ingenting kan nå hele verden rundt på et klik. Det er især de unge entreprenører gode til - de udvikler platforme for alting - det er Airbnb et godt eksempel på, men også Netflix. Hvorfor låne en video i Blockbuster, hvis man kan vælge mellem tusindvis af videoer digitalt hjemme i stuen? Det er godt tænkt at gå fra at eje til at have adgang til. Hvor er Blockbuster i dag? Men de nye teknologier kan også bruges til at trække produktion hjem til Danmark. På SDE i Vejle har vi fået et helt nyt robotcenter. Et projekt startet i samarbejde med en gruppe produktionsvirksomheder, som har været fremsynet.

Nye samarbejdsformer

- I er rigtig gode til iværksætning i Vejle. Er det så ikke bare det, I skal satse på?

- I virkeligheden er der ikke så stor forskel på iværksættere. Jeg synes, vores virksomheder er meget entreprenante - både de små og de store - det er interessant, når de mødes og arbejder sammen om nye projekter. Vores mange forskellige iværksættermiljøer er et tydeligt eksempel på, at iværksætteri er et fokusområde i kommunen.

- I har været gode til at koble offentlige og private virksomheder sammen. Ser du nye samarbejdsformer?

- Vi vil gerne arbejde i triplehelix-samarbejder og gør det allerede - altså hvor videninstitutioner, virksomheder og kommunen arbejder tæt sammen om at udvikle vores by og vores virksomheder. Men vi skal også have vores borgere med i det samarbejde - det hedder quatrohelix-samarbejde - der er behov for, at vores borgere tænker med, hvis vi skal have råd til den velfærd, vi har i dag.

- Hvis du havde frit valg til at ønske noget stort for Vejles erhvervsliv, hvad skulle det så være?

- Jeg håber, at vi om nogle år i Vejle kan se store fyrtårnsagtige virksomheder inden for de områder, hvor vi har et særligt vækstpotentiale. Det vil sige virksomheder, der nationalt og gerne internationalt kan kaste lys over Vejle som stedet, hvor et fremsynet offentligt-privat samarbejde er med til at sætte dagsordenen og standarder for udviklingen. Det kan være på områder som miljø og fødevarer, men også mere tværgående som forretningsudvikling, innovation og iværksætteri.

Annonce

Jeg synes, vores virksomheder er meget

entreprenante - både de små og de store - det er interessant, når de mødes og arbejder

sammen om nye projekter. Vores mange

forskellige iværksættermiljøer er et tydeligt

eksempel på, at iværksætteri er et

fokusområde i kommunen.

Lene Lawaetz chef for Innovation og Entreprenørskab, Vejle - Spinderihallerne
Lene Laweatz - chef for erhvervsudvikligen i Vejle - Spinderihallerne
Lene Laweatz - chef for erhvervsudvikligen i Vejle - Spinderihallerne
Lene Laweatz - chef for erhvervsudvikligen i Vejle - Spinderihallerne
Lene Lawaetz håber, at Vejle om nogle år har store fyrtårnsagtige virksomheder inden for de områder, hvor byen har et særligt vækstpotentiale.

Vejles holdbare vision


  • Vejle søger at gøre udfordringer til muligheder, hedder det i kommunens vision i det globale resiliens-samarbejde med 99 andre byer.

  • Vores ambition er at blive en innovativ foregangskommune, der demonstrerer, hvordan små byer kan løse store problemer og vise stor ansvarlighed. Med vores resiliensstrategi inviterer vi alle partnere til handling og samarbejde i udviklingen af morgendagens resiliente Vejle - et sammenhængende, robust og bæredygtigt velfærdssamfund.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Sydjylland

Landmand står i gylle til halsen: Jeg har aldrig oplevet noget lignende

Sønderborg

Så du det?

Leder For abonnenter

DR er stadig rigeligt stort

Vi har et enormt stærkt Danmarks Radio, der har rigeligt med ressourcer. Statsradiofonien har ganske vist fra årsskiftet gennemført en række programlukninger som en konsekvens af det seneste medieforlig, men tag ikke fejl: DR er fortsat en stor og velpolstret maskine. Fra at have lidt over fire milliarder tvangsinddrevne licenskroner til rådighed hvert år til at drive den vidt og på nogle områder vildt forgrenede koncern, skal DR fremover klare sig med knap 4 milliarder kroner årligt. Det er uanset synsvinkel fortsat et kæmpestort beløb og sikrer DR og dermed staten en meget dominerende medieposition i Danmark. Der er blevet fyret chefer, der er blevet fyret medarbejdere, der er blevet lukket programmer og såmænd også kanaler. Signalet til DR var fra politikernes side klart. Public service er vigtigt, fokuser på kerneopgaven. Public service kan være svært at få greb om. Men det er i hvert fald noget andet end det, markedskræfterne bærer frem. DR skal fokusere på det, andre medieaktører ikke allerede eller alligevel laver. DR skal ikke bare være mere af det samme, men et reelt alternativ til gavn for demokrati, sammenhængskraft og mangfoldighed. Derfor må man undre sig. DR er nærmest gået reality-amok. Danske Damer i Dubai. Øen. Familien Asbæk. Og Fars Pige – lad os holde fast i den. En problemstilling om unge og forældre er bestemt relevant i public service-perspektiv. Men en serie om et forskruet københavnsk familieforhold er en udstilling af ekstremer. Det er ikke dokumentar, det er et freakshow. Det samme kan man sige om serien ”Cougarjagt”. Det kan være public service at kigge ind i parforhold, i kærlighed og samliv. Også på tværs af generationer. Men så er det ikke rendyrket reality-tv om en førtidspensionist, der har sex med unge mænd. Det er godt tv. Det er underholdning. Men det er altså tv, der produceres i store mængder på de kommercielle tv-kanaler, alle tv3-varianterne og kanal 4, 5, 6 og så videre. Det er ikke derfor, vi har DR. DR må gerne samle et stort publikum. Men det skal ikke være på at kopiere det private marked. DR får en enorm statsstøtte for at levere noget andet. Kan koncernen ikke det, er der bestemt basis for endnu en nedjustering af DR.

Haderslev

Socialrådgiver beretter om rystende arbejdsforhold: Kommunal leder foreslog glemsomhed i retssag

Esbjerg

Vinderprojekt for Museumspladsen møder modstand fra borgerlige byrådspartier

Annonce