Annonce
Debat

Udvisning er ikke Vejen

Læserbrev: På under en uges forberedelsestid havde 200-300 lokale borgere mulighed for at tage sig tid til at møde op til støtte-event på Rådhuspladsen i Vejen den 27. april 2021. Med behørig afstand og mundbind var vi, et aldersmæssigt og socialt bredt udsnit af den lokale befolkning, i demokratiets navn med til at sætte ansigt på nogle af de mange borgere, der ikke kan genkende sig selv i vort lands aktuelle flygtningepolitik.

Nu bliver tilkendegivelserne nationale. Onsdag den 19. maj – en måned inden verdens internationale flygtningedag – arrangeres der støtteevents/sympatitilkendegivelser landet over i et samspil mellem apolitiske organisationer og masser af enkeltpersoner, der ikke længere kan være tavse vidner til den umenneskelige udlændingepolitik.

Ved at tie, samtykker vi. Ved at møde op, viser vi, at der er medborgere, der mener, at udvisningerne må stoppe. Vi handler og håber, at der er et flertal i Folketinget der vil lytte og lave om på lovgivningen…

Annonce

I forlængelse af vores møde på Rådhuspladsen i Vejen, opfordrer vi alle, der kan og vil bakke op, om at møde på Akseltorv i Kolding kl. 16.30 onsdag den 19. maj. Man kan tage sin bil, eller bestille en billet til toget med afgang 15.51 fra Vejen, ankomst 16.06 til Kolding Station. Derfra er der 5-10 minutters travetur til Akseltorv. Jo flere, der kan afse tiden til at være med, jo klarere er signalet om, at udvisning er ikke vejen.

Vi kan ikke være bekendt, at vort lands love gør det muligt at tvinge syriske flygtninge til et forbandet, paradoksalt umuligt valg mellem:

1) en ørkesløs tilværelse i et udrejsecenter eller en

2) tilbagevenden her og nu til det styre, de er flygtet fra.

Dér hersker fortsat samme diktator, dér er fortsat de samme underjordiske fængsler, den samme undertrykkelse og dér sker de samme vilkårlige forsvindinger. Der er nød og elendighed – ingen boliger, ingen jobs, skolerne er ødelagte, og der er nærmest ingen mad i en by, hvor priserne nu ligger mindst 30 gange højere end ved krigens udbrud. Enkeltpersoner tænkes ”hjemsendt” uden et hjem og uden deres familie og netværk, der i flygtningestrømmen er spredt over adskillige kontinenter.

I den aktuelle debat taler politikerne om 31.700 flygtninge, som om de er et enormt problem for vores velstillede nation – det land, der ved slutningen af 2. verdenskrig rummede omkring ¼ mio. tyske flygtninge. Hvor er proportionerne? Når vi tilmed ser og hører om, hvor mange af disse flygtninge, der er under uddannelse, i arbejde og på anden vis med til at holde hjulene i gang, bliver det totalt absurd at kaste dem ud i det etisk umuligt dilemma om valget mellem et udrejsecenter eller militærdiktatur. Der er ingen tvivl om, at mange af dem vil hjem, men ikke nu under det styre, som de er flygtet fra.

Hvordan kan vi som nation forsvare at ødelægge hundredvis af menneskeliv ved at sætte dem i udrejsecentre, hvor de intet må, hvor deres liv smides bort? Ud over det etiske dilemma er der et økonomisk paradoks: Lige nu har mange af syrerne deres egen økonomi og bidrager med arbejdskraft og forbrug. Er der nogen, der har lavet et samlet regnskab for, hvad det koster at drive disse udrejsecentre? Der skal findes bevillinger til personale, vand, varme og mad. Dér bliver de udviste flygtninge en reel byrde, når de 100% skal finansieres af statskassen, mens der opstår et paradis for radikaliseringer. Det er som om vi er ved at skyde os selv i foden…

Politikere truer med ”nye strømme af flygtninge”, hvis Danmark ”vakler” ved ikke at udvise syrerne nu. Tankevækkende er det, at den lave tilstrømning har stået på i længere tid, selv om der ikke har været sendt syrere retur. En lovændring fra 2015 benyttes nu til at sætte flygtninge i en umenneskelig situation. Vi kan ikke stå ved, at vores regering mener, at det er i orden at sende flygtninge retur til et land, som vi end ikke har nogen form for diplomatisk forbindelse med, og hvor hverken det danske embedsværk eller en national instans som FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) har fuld og uhindret adgang til at monitorere flygtninges tilbagevenden.

Uden at grave i spørgsmål om hvor ”hjemsendte” tolke er blevet af, kan vi ikke genkende os selv i en fremfærd, hvor politikerne mener, at det er i orden at sende flygtninge retur til et land, hvor de med stor sandsynlighed vil lide en krank skæbne – hvis ikke forfulgt, så forarmet i en grad, som ingen af os ville kunne acceptere.

Hvordan kan vi være blevet så ”privilegieblinde”, at vi med afsæt i en lovtekst – hvis ordlyd vi kan vælge at ændre – nægter at erkende, at vi sætter disse flygtninge i en situation, som vi end ikke kunne ønske for vores værste fjende?

Ved vores sidste læserbrev af 22. april henviste vi til, at man kan gå ind på www.borgerforslag.dk og støtte ”Forslag til en mere human og solidarisk flygtningepolitik i Danmark” (FT-07167). I denne omgang vil vi sætte fokus på et endnu mere konkrete forslag: ”Stop tilbagesendelsen af syriske flygtninge til farlige og usikre forhold” (FT-07831)

1) Hav dine nem-id-koder ved hånden.

2) Gå ind på www.borgerforslag.dk.

3) Scrol tålmodigt ned til forslaget

4) Meld dig til på listen.

Forslaget har den 14.5.2021 fået 25.304 af de nødvendige 50.000 digitale støtter. Ved at gå ind og sætte din stemme, kan vi være med til, at forslaget forhåbentlig kan blive taget op i Folketinget, så den nødvendige dialog og argumentation kan komme i spil, så lovteksten kan forandres.

Forslaget sætter fokus på, hvordan Folketinget ved en lovændring i 2015 lavede om på kriterierne for inddragelse og nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse for flygtninge med beskyttelsesstatus. I overensstemmelse med FN’s Flygtningekonvention kunne staten tidligere kun inddraget opholdstilladelsen, hvis der var indtrådt »fundamentale, stabile og varige ændringer i hjemlandet«.

Med 2015 lovændringerne kan flygtninge med beskyttelsesstatus nu få inddraget deres opholdstilladelse, hvis bare der i hjemlandet er visse forbedringer, »uanset at forholdene − trods forbedringerne − fortsat er alvorlige og må betegnes som skrøbelige og uforudsigelige«.

Det er bevist, at de grundlæggende menneskerettigheder ikke overholdes i Syrien. Som modvægt er det helt afgørende, at demokratier som Danmark overholder FNs Flygtningekonventions bud om, at man har asylopholdstilladelse indtil der er sket “fundamentale, stabile og varige ændringer” i ens hjemland.

Om vi kender dem eller ej, er det vores borgerpligt at tage ansvar for de syriske flygtninge, der har fået opholdstilladelse i Danmark. De skal kunne opholde sig i Danmark med værdighed og tryghed, indtil der er sket fundamentale, stabile og varige ændringer i deres hjemland. Derfor har borgerforslaget fokus på, at de regler, der på nuværende tidspunkt gør det muligt at inddrage syriske flygtninges opholdstilladelse, må kaldes tilbage. Dertil MÅ vi have en bred samtale om, hvad det vil sige at være flygtning og drøfte, hvordan vi bedst hjælper dem, som vi har taget imod.

Vi må handle. Kan du afse et par timer af din onsdag og være med til at vise flaget i Kolding den 19.5. kl. 16.30?

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce