Annonce
Livsstil

Uge sex - Fokus på unge og kærlighed

Det gælder om at skabe plads til, at de små fortrolige snakke kan opstå med dit barn, for selvom det kan være svært i en hektisk hverdag, så er det her, som man som forælder har mulighed for at hjælpe sit barn med det, der fylder.

Flertallet af de danske unge vil gerne have, at deres forældre kommer mere på banen, når det handler om snakken om krop og følelser og seksualitet. Og jo tidligere mor og far gør det, jo nemmere bliver det senere hen, lyder erfaringen. Denne uge sætter fokus på unge, sex og kærlighed

E r det ikke rigtigt, at dig og far har haft sex to gange i hele jeres liv? Dengang I lavede mig, og dengang I lavede storesøster? Den seksåriges øjne lyser af den slags stolthed, der særligt kommer til udtryk, når man ved, at man helt selv har regnet noget kompliceret ud. Snakken om, hvordan børn bliver til, er taget flere gange. Hun har for længst fået tjek på, hvad der skal til. Men nu er endnu en brik faldet på plads, synes hun. Og en dør bliver åbnet for en snak, der ikke altid er let.

For mens de fleste forældre med nogenlunde sikker hånd guider deres børn gennem sovetider, trafikregler og hvad der er god opførsel mellem venner, så kan det virke mindre oplagt, hvordan man snakker om alt fra menstruation og p-piller til sex-chat og ulykkelig forelskelse. Usikkerheden skal dog ikke afholde os fra at gøre det. Tværtimod er seksualitet og følelser i høj grad et område, hvor både børn og unge har brug for deres forældre, pointerer national chef i Sex & Samfund, Marianne Lomholt.

Organisationen har op til undervisningskampagnen Uge Sex lavet en undersøgelse, hvor fire ud af fem af de adspurgte unge, giver udtryk for, at de gerne vil have forældrene meget mere på banen.

- Ligesom du som forældre har et ansvar for at lære dine børn om alle mulige andre ting, så har du også et ansvar, når det handler om krop og følelser. Og når de unge selv nævner forældrene som vigtige i den sammenhæng, så er det jo fordi, det er et trygt sted at tale om noget, der godt kan føles utrygt og svært, siger Marianne Lomholt og tilføjer, at de unge også har brug for at mærke forældrenes værdier på netop det område.

- Ikke fordi man skal pådutte børnenes sine egne meninger, men de har brug for dem som guidelines til at kunne træffe egne gode valg.

En særlig rolle

»Hvornår er det lige, man skal tage SNAKKEN?", spurgte en far for nylig på en debatside på nettet. Knægten var 14 år og var begyndt at tage piger med hjem. »Men jeg ved faktisk ikke, om de bare sidder og drikker te, eller hvad de laver«, konstaterede faderen en anelse forvirret.

I virkeligheden er der ikke én stor afgørende snak, man skal tage med sin søn eller datter, når de nærmer sig det tidspunkt, hvor seksualiteten for alvor får liv. Faktisk skal man helst have en slags løbende samtale. Gerne fra de er forholdsvis små og begynder at interessere sig for forskellen på drenge og piger og for hvordan i alverden, de selv er blevet lavet. Det mener sexolog Rikke Thor, der gennem årene har undervist mange unge og forældre på Sund Sex Skolen i Svendborg og andre steder i landet.

- Forældrene spiller en helt særlig rolle, når det handler om at lære vores børn og unge om seksualitet og følelser. Blandt andet har de mulighed for at svare på spørgsmål, fra børnene er helt små, og dermed kan man tidligt sørge for, at børnene oplever, at der er plads til den slags snakke. Desuden er forældrenes evne til at udtrykke deres egne følelser for eksempel med knus og kram til børnene betydningsfuld for, hvordan deres børn får det med kropskontakt og nærvær senere i livet.

Ifølge Rikke Thor viser undersøgelser, at i demokratiske hjem med følelsesmæssig åbenhed er de unge bedre til at komme og spørge om for eksempel prævention. De er endda også bedre til at bruge prævention og er i det hele taget bedre til at passe på sig selv.

Hvor de er

Både børn og voksne er forskellige, og derfor er det helt overordnet vigtigt, at man tager udgangspunkt i det enkelte barn, når man som mor og far vurderer, hvad der skal snakkes om hvornår. På Sex & Samfunds hjemmeside kan man finde en guide, der samler inspiration og viden til forældrene. Det kan for eksempel være nyttigt at vide, hvad man kan tale med børnene op på de forskellige alderstrin.

Også sexolog Rikke Thor understreger, hvor vigtigt det er, at man som forælder tager udgangspunkt i, hvor ens barn befinder sig, og ikke kun aldersmæssigt. Du kan have en søn på 14, der stadig synes, at playstation er det mest interessante i verden. Du kan også have en søn på 14, der har lagt joysticket fra sig, fordi hende fra parallelklassen er meget mere spændende.

- Det er noget med at have fornemmelse for sine børn og give sig tid til at få det. At skærpe blikket for hvor er det, MIT barn har brug for at blive guidet. Det gør vi jo med alt andet.

Rikke Thor mener desuden, at man skal være opmærksom på at tale om tingene på en måde, så man ikke på forhånd definerer et rigtigt og forkert. Det er ikke kun en pige og en dreng, der kan være kærester. Det kan to piger også. Og drenge er ikke per definition dem, der skal ud og give den gas, og piger må godt charme uden at blive stemplet som billige.

For få år siden viste en undersøgelse, at kun en tredjedel af de unge drenge og knap en fjerdedel af pigerne var blevet vejledt om seksuelle emner hjemmefra. Det kan undre, for i virkeligheden vil de fleste af os faktisk rigtigt gerne tage det ansvar på os også. Det er i hvert fald erfaringen fra Sex & Samfund, fortæller Marianne Lomholt

Barnets grænser

- Mange af dem, vi taler med, vil meget gerne, men de er bange for at overskride barnets egne grænser, og det afholder dem ofte fra at gøre forsøget, siger hun og understreger, at hvis barnet signalerer, at det ikke har lyst, så skal man respektere det og måske vente lidt.

Men et er frygten for at overskride barnets grænser, noget andet er følelsen af at overskride sine egne grænser. Og ved man, at man kommer til at blive alt for rød i hovedet og eller famle lige rigeligt efter ordene, så skal man nok gå til det på en anden måde, mener Rikke Thor.

For det handler i høj grad også om at sende et signal om, at man godt ved, at der er noget, der optager barnet. Alene det, at man for eksempel tilføjer »Kvinde kend din krop« til bogsamlingen og opfordrer sit barn til at kigge i den på et tidspunkt, viser respekt og accept. Og så lige et sidste råd fra sexologen. ,

- Det er vigtigt, at man ikke kun møder dem med, »hvorfor har du ikke?" og »du kan da ikke«. Man skal huske at sige noget positivt til dem og skabe et rum, hvor de kan stille deres spørgsmål. For hvis man hele fortæller de unge, at de kun gør noget forkert, så tænker de automatisk, at forældrene også vil mene, at deres tanker om sex og følelser er forkerte. Og det er de jo sjældent.

Når de unge kommer i puberteten, foretrækker de ofte at tale om seksualitet og følelser med deres venner, men det kan ikke stå alene, for ofte opstår der også misforståelser i de snakke, siger sexolog Rikke Thor. Derfor er det vigtigt, at man som forælder sørger for, at de unge også har noget faktuel viden.
Mens vi lærer vores børn om at passe på i trafikken, glemmer alt for mange af os at lære dem, hvordan de passer på sig selv på nettet, lyder det fra Sex & Samfund. Organisationen opfordrer til, at man sætter sig ind i, hvad der foregår i den verden og hjælper sit barn til at navigere i den.

Unge vil have forældrene på banen

I en ny undersøgelse foretaget af Sex & Samfund siger 80 procent af de adspurgte unge, at de gerne vil have forældrene mere på banen, når det gælder snakken om krop og følelser og seksualitet.

Seksualundervisning har været obligatorisk i folkeskolen siden 1970 og 96 procent af landets teenagere har modtaget en eller anden form for undervisning om seksuelle emner. Men blot en tredjedel af drengene og knap en fjerdel af pigerne angiver i en undersøgelse at have modtaget vejledning om disse emner hjemmefra.

Gode råd

- Når du taler med dit barn om følelser, krop og grænser, styrker du dit barns selvværd og tro på sig selv.

- Vis dit barn dine værdier og holdninger. Opstil ikke forbud, men tal om konsekvenserne af de valg og handlinger, vi foretager. Vis dit barn, at du også er der, når det har begået en fejl.

- Spørg nysgerrigt og ikke fordømmende til de ting, der foregår på nettet. Hjælp barnet med at begå sig der.

- Respekter dit barns grænser. Hvis det giver udtryk for, at det ikke lige er parat til dén snak, så tag den op senere, men prøv selv at skabe plads til, at snakkene kan opstå.

- Sørg for, at barnet har et privat rum, hvor det kan være i fred. Giv for eksempel den unge en nøgle til sit værelse.

- Hvis der er nogle ting, du selv har svært ved at tale om, så sørg i hvert fald for, at barnet får hjælp og information ad anden vej. Enten på skolen, hos lægen, et andet familiemedlem eller via hjemmesider, som du kan henvise til.

Kilde: Sex & Samfund og Rikke Thor

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Billund

Så er brandårsagen fundet: Fire bekendte på vandretur forårsagede storbrand

Haderslev For abonnenter

Cecilie Haaland vil i byrådet: - Jeg kan godt frygte, at folk vil tænke, at jeg ikke ved noget om, hvordan tingene hænger sammen

Esbjerg

En af Esbjergs rigeste familier vil bygge nyt sportsanlæg på historisk grund

Annonce