Annonce
Tønder

Uheldskryds: To sorte pletter på Tønders landkort

Gentagne gange er der i løbet af de sidste mange år sket sammenstød i Gærup-krydset mellem Østerbyvej og Gærupvej. Foto: Uwe Iwersen
Netop nu er der to registrerede uheldsbelastede kryds i Tønder Kommune, og et tredje dukker formentlig op ved næste opgørelse. Uhelds-udviklingen indgår i næste års fordeling af trafiksikkerhedsmidler.

TØNDER: På Tønders kommunale vejnet befinder sig i øjeblikket to sorte pletter. Og en tredje er formentlig på vej.

Sådan lyder status fra den seneste opgørelse over uheldsbelastede kryds i Tønder Kommune.

Den såkaldte sortpletudpegning baserer sig på de seneste hele fem års uheldsdata, og omfatter de politiregistrerede personskade- og materielskadeuheld.

De to nuværende sorte kryds i Tønder er Gærup-krydset mellem Gærupvej og Østerbyvej ved Daler samt Hønningkrydset mellem Rømøvej og Arnumvej nord for Arrild.

Det tredje uheldskryds, som vej- og parkchef i Tønder Kommune, Lars Erik Skydsbjerg, forventer vil dukke op ved næste optælling, er Bredbjerg-krydset nordøst for Skærbæk mellem Rømøvej/Ullerupvej/Hedebovej. Her har der på det seneste været så mange sammenstød, at krydset efter alt at dømme vil dukke op som "sort plet" i næste optælling.

Annonce

Sort plet

Kriteriet, for at et kryds bliver udpeget som sort plet, er:

- fire politiregistrerede uheld i krydset i løbet af de seneste fem år.

Kriteriet, for at en strækning bliver udpeget som sort plet, er:

- fem politiregistrerede uheld over en strækning på 500 meter i løbet af de seneste fem år.

Til efterretning

Uhelds-statistikken har været forelagt til orientering på det seneste møde i teknik- og miljøudvalget. Her og nu er der ikke noget, politikerne kan stille op. Men de sorte pletter kommer ifølge formanden for udvalget, Bo Jessen (V), på dagsordenen og med i overvejelserne, når trafiksikkerhedsmidlerne for 2020 skal prioriteres og fordeles. På det tidspunkt vil Gærup-krydset formentlig ikke indgå i overvejelserne. Tønder Kommune har nemlig tidligere ændret krydsets udformning og skiltning, og i august blev der frigivet yderligere 50.000 kroner til forbedringer på netop det sted.

I den aktuelle optælling er der i Tønder Kommune ingen sort plet-strækninger.

Fuld stop

I Gærup-krydset er der i perioden fra 2014-2018 sket to færdselsuheld med personskader og tre uheld med materielle skader. Krydset har i en længere periode været registreret som en sort plet.

I Hønning-krydset er der i samme periode registreret fem uheld med materielle skader. Krydset har ikke tidligere været udpeget som sort plet, og holdes nu under observation for at finde frem til, hvorvidt der er tale om en tilfældig ophobning af uheld, inden der foreslås konkrete ændringer.

Fælles for begge uheldskryds er, at der er fuld stop. Dermed kan sammenstødene alene forklares med, at bilister ikke overholder vigepligten.

Annonce
Forsiden netop nu
Kommentar For abonnenter

Kommentar: Gammelt menighedsråd misbrugte omverdenens tillid

Da det tidligere menighedsråd i Holbøl Sogn valgte at træde tilbage i samlet flok i august 2018, skete det nærmest i total tavshed. Ingen i menighedsrådet ville sige noget som helst til ret mange - ud over at de havde krævet den tidligere præst i sognet Kristian Ditlev Jensen fyret. Det lykkedes ikke, hvorefter de besluttede, at så kunne det også være lige meget. Farvel, men ingen tak og altså helt uden nogen form for forklaring. Det har jeg kritiseret i tidligere kommentarer, og kritikken har på ingen måde siden vist sig uberettiget. Tværtimod. SOM VI PÅ JV.DK og i JydskeVestkysten i dag søndag kan dokumentere, har det tidligere menighedsråd ageret, hvad man måske lidt groft kan betegne som små konger i landsbyen. Den tidligere formand Per Ihle har tilsyneladende haft en pæn økonomisk gevinst ud af formandstjansen. Ihle er malermester, og hvilket firma skulle klare maleropgaverne for menighedsrådet? Ja, det kom Ihles eget så til at gøre. Venner ordnede og klarede tingene med vennerne, og om alt gik redeligt og ordentligt til, spillede tilsyneladende ikke den store rolle for det tidligere menighedsråd i Holbøl. IHLE LAVEDE SÅLEDES malerarbejde for 360.000 kroner for sognet i en periode over seks år fra 2012. Uden at der blev indhentet tilbud, som man skal ifølge provstiets retningslinjer, når der er tale om beløb på mere end 50.000 kroner, og uden at menighedsrådet tilsyneladende bekymrede sig om, hvorvidt Ihle kunne være inhabil, når beslutningerne om køb af malerarbejde skulle træffes. I hvert fald fremgår det ikke nogen steder, om Ihle trådte ud af mødelokalet, når menighedsrådet skulle beslutte, hvilket malerfirma man skulle vælge. Meget mere Korsbæk kan det næsten ikke blive. OM DER ER NOGEN som helst sammenhæng mellem det tidligere menighedsråds ønske om at komme af med den forhenværende sognepræst og så menighedsrådets manglende overholdelse af udbudsreglerne, ved vi ikke. Måske er det også lidt ufint i kanten at bringe de to i udgangspunktet vidt forskellige sager ind i en sammenhæng, men spørgsmålene ligger lige for: Hvorfor ønskede det forhenværende menighedsråd med malermester Ihle i spidsen at få daværende sognepræst Kristian Ditlev Jensen fyret? Og hvorfor ville ingen i det gamle menighedsråds svare på spørgsmålet? Havde Kristian Ditlev Jensen påtalt og kritiseret menighedsrådets måde at gøre tingene på? Som skrevet: Vi ved det ikke. SELVFØLGELIG VALGTE både biskop Marianne Christiansen og provst Kirsten Sønderby at afvise kravet. Sidstnævnte erkender i dag, at hun skulle have været opmærksom på, hvordan det tidligere menighedsråd agerede. Sandt nok. Det burde hun. Nok. Men kan man fortænke Kirsten Sønderby i, at det ikke skete? Måske. Blot ikke ud fra en rent menneskelig betragtning. For hun stolede på sit menighedsråd. Hun havde tillid til det, tillid til, at rådet fulgte reglerne og i øvrigt opførte sig, som man skulle. Desværre handlede det ikke med ordentlighed. AT VÆRE FORMAND for et menighedsråd eller bare at sidde i et er et tillidshverv. De blev valgt af andre, fordi disse andre stolede på dem. De tidligere menighedsrådsmedlemmer levede igennem flere år ikke op til den tillid, og af den grund er deres svigt større, end at Per Ihle scorede nogle opgaver, han og firmaet måske ikke skulle have haft. Det er reelt det mest ærgerlige og triste i denne sag. GOD SØNDAG

Annonce