Annonce
Tønder

Uheldskryds: To sorte pletter på Tønders landkort

Gentagne gange er der i løbet af de sidste mange år sket sammenstød i Gærup-krydset mellem Østerbyvej og Gærupvej. Foto: Uwe Iwersen
Netop nu er der to registrerede uheldsbelastede kryds i Tønder Kommune, og et tredje dukker formentlig op ved næste opgørelse. Uhelds-udviklingen indgår i næste års fordeling af trafiksikkerhedsmidler.
Annonce

TØNDER: På Tønders kommunale vejnet befinder sig i øjeblikket to sorte pletter. Og en tredje er formentlig på vej.

Sådan lyder status fra den seneste opgørelse over uheldsbelastede kryds i Tønder Kommune.

Den såkaldte sortpletudpegning baserer sig på de seneste hele fem års uheldsdata, og omfatter de politiregistrerede personskade- og materielskadeuheld.

De to nuværende sorte kryds i Tønder er Gærup-krydset mellem Gærupvej og Østerbyvej ved Daler samt Hønningkrydset mellem Rømøvej og Arnumvej nord for Arrild.

Det tredje uheldskryds, som vej- og parkchef i Tønder Kommune, Lars Erik Skydsbjerg, forventer vil dukke op ved næste optælling, er Bredbjerg-krydset nordøst for Skærbæk mellem Rømøvej/Ullerupvej/Hedebovej. Her har der på det seneste været så mange sammenstød, at krydset efter alt at dømme vil dukke op som "sort plet" i næste optælling.

Sort plet

Kriteriet, for at et kryds bliver udpeget som sort plet, er:

- fire politiregistrerede uheld i krydset i løbet af de seneste fem år.

Kriteriet, for at en strækning bliver udpeget som sort plet, er:

- fem politiregistrerede uheld over en strækning på 500 meter i løbet af de seneste fem år.

Annonce

Til efterretning

Uhelds-statistikken har været forelagt til orientering på det seneste møde i teknik- og miljøudvalget. Her og nu er der ikke noget, politikerne kan stille op. Men de sorte pletter kommer ifølge formanden for udvalget, Bo Jessen (V), på dagsordenen og med i overvejelserne, når trafiksikkerhedsmidlerne for 2020 skal prioriteres og fordeles. På det tidspunkt vil Gærup-krydset formentlig ikke indgå i overvejelserne. Tønder Kommune har nemlig tidligere ændret krydsets udformning og skiltning, og i august blev der frigivet yderligere 50.000 kroner til forbedringer på netop det sted.

I den aktuelle optælling er der i Tønder Kommune ingen sort plet-strækninger.

Annonce

Fuld stop

I Gærup-krydset er der i perioden fra 2014-2018 sket to færdselsuheld med personskader og tre uheld med materielle skader. Krydset har i en længere periode været registreret som en sort plet.

I Hønning-krydset er der i samme periode registreret fem uheld med materielle skader. Krydset har ikke tidligere været udpeget som sort plet, og holdes nu under observation for at finde frem til, hvorvidt der er tale om en tilfældig ophobning af uheld, inden der foreslås konkrete ændringer.

Fælles for begge uheldskryds er, at der er fuld stop. Dermed kan sammenstødene alene forklares med, at bilister ikke overholder vigepligten.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Esbjerg

Hverdagen

Annonce