Annonce
Navne

Ulla hjælper kursister til uddannelse

Ulla Appel er mentor hos VUC Syd i Tønder. Her hjælper hun studerende med at komme gennem uddannelsen.Foto: Claus Thorsted

260 kursister har siden i sommers fået hjælp af syv mentorer på VUC Syd. I Tønder er det Ulla Appel, der står for mentorordningen. Opgaverne spænder vidt fra lavpraktiske ting til hjælp med opgaver i et bestemt fag.

Tønder: I sommers ansatte VUC Syd syv mentorer, der skal hjælpe kursister, der har problemer med uddannelsen. I Tønder blev Ulla Appel ansat. Hun har en baggrund som lærer i folkeskolen og på handelsskolen, derudover har hun også været vejleder siden starten af 90'erne.

Ulla Appel er mentor hos både VUC Syd og Tønder Handelsskole, hvor hun deler tiden mellem de to uddannelsessteder. På VUC Syd er hun hver måned i kontakt med mellem 25 og 30 elever.

- Opgaverne spænder vidt. Det kan være helt lavpraktiske ting som at skabe et overblik over kursistens hverdag til specifikke problemer med et bestemt fag. Her kan jeg gå ind og hjælpe kursisten med at komme over en hurdle eller lave aftaler med lærerne om lektier eller opgaver, fortæller Ulla Appel.

Annonce

Jeg kan ikke gøre arbejdet for dem, men jeg kan støtte dem og give dem redskaber.

Ulla Appel, mentor hos VUC Syd
Vicky Bidstrup er én af de kursister, der har haft behvo for Ulla Appels hjælp. I alt har 260 kursister fået hjælp af mentorordningen på hele VUC Syd.Foto: Claus Thorsted

Mister overblikket

Én af de kursister der har benyttet sig af tilbuddet er Vicky Bidstrup. Hun læser enkeltfag på HF for at kunne starte på socialrådgiveruddannelsen. Vicky Bidstrup startede også på fagene i 2011, men færdiggjorde ikke på grund af personlige forhold. I sommers startede hun igen og har haft stor glæde af Ulla Appel.

- Som enlig mor til to børn kan jeg godt miste overblikket. Der har Ulla hjulpet meget med at skabe en struktur gennem gode handleplaner, fortæller Vicky Bidstrup og tilføjer, at hun også har døjet med eksamensangst, hvor der blev arrangeret et møde med en eksamenscoach, der kunne hjælpe med det.

Vicky Bidstrup er kommet igennem de første to eksaminer og er nu kommet længere end sidst hun var i gang med uddannelsen.

Ulla Appel har en fortid som lærer i folkeskolen og på handelsskolen. Derudover har hun også været vejleder siden starten af 90'erne.Foto: Claus Thorsted

Kendt ansigt på gangene

Vicky Bidstrup er blot en af mange kursister, der er fastholdt i uddannelsen. På hele VUC Syd har 260 kursister taget imod tilbuddet om mentorordningen. Ud af dem er 236 fortsat i uddannelse. Kursisterne skal fortsat selv gøre en ihærdig indsats for at komme igennem.

- Jeg kan ikke gøre arbejdet for dem, men jeg kan støtte dem og give dem redskaber, fortæller mentoren.

For at sikre at så mange kursister som muligt hører om mentorordningen, gør Ulla Appel meget for, at hun bliver et kendt ansigt på gangene. Hver morgen går hun rundt på skolen og hilser på flere elever. Det gør hun for at afmystificere sin rolle og for at kursisterne kan tage fat i hende andre steder end blot på kontoret.

Halvdelen bliver opfordret

- Det er cirka halvdelen, der tager fat i mig. Den anden halvdel bliver opfrodret til en snak enten gennem lærere eller ved vejlederen, når de blever optaget, fortæller Ulla Appel.

Når kursisterne tager en snak med mentoren starter de ud med fire planlagte møder. Her finder de ud af, hvad Ulla Appel skal hjælpe til med. Derefter sætter de nogle mål op for, hvad kursisten skal have ordnet til næste møde.

- Hvis en kursist for eksempel har problemer med samfundsfag og ikke kan snakke med i timerne, aftaler vi at kursisten skal se mindst en nyhedsudsendelse om dagen. Så bliver det konkret og lettere at overskue for kursisten, fortæller mentoren.

Den hjælp kursisterne får på VUC Syd i dag skal ifølge Ulla Appel ikke kun hjælpe kursisterne igennem deres nuværende uddannelse, men også i fremtiden på en videregående uddannelse eller arbejdsmarkedet.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Sådan undgår du at få coronavirus: Tag bare til Norditalien, men kram ikke en italiener

Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Annonce