Annonce
Tønder

Ulovlig mølle: Kommunen venter på en støjmåling

En husstandsvindmølle må ifølge gældende regler blandt andet ikke være højere end 25 meter fra fundament til vingespids. Ejeren af møllen på Kærbøllingvej syd for Rejsby har tidligere til Tønder Kommune oplyst, at forgængeren til den nuværende model (foto) var gravet et stykke ned for at kunne leve op til kravene. Foto: Uwe Iwersen
Tønder Kommune har skruet bissen på overfor ejeren af en ulovlig rejst vindmølle, men har forlænget fristen for indsendelse af relevant baggrundsmateriale med en uge.
Annonce

REJSBY: Sagen om den ulovlige husstandsvindmølle på Kærbøllingvej 5 syd for Rejsby fortsætter.

Senest skruede Tønder Kommune bissen på overfor møllens ejer, Kristian Sørensen, der fik frist til den 14. august for at indsende materiale, der skulle starte en sagsbehandling op.

Ved fristens udløb havde Tønder Kommune godt nok modtaget en ansøgning om en landzonetilladelse for møllen, men en dertilhørende dokumentation for støjmåling, der er en forudsætning for en sagsbehandling, manglede.

- Vi har fået oplyst, at støjmålingen bliver eftersendt i denne uge. Det afventer vi. Hvis vi ikke modtager støjmålingen, afgør vi sagen uden, og så ender det med et afslag på ansøgningen og dermed krav om fysisk fjernelse af vindmøllen, forklarer direktør for teknik- og miljøområdet i Tønder Kommune, Ditte Lundgaard Jacobsen.

Sagen

I 2007 fik Kristian Sørensen en landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle ved sin ejendom på Kærbøllingvej 5 i Kærbølling syd for Rejsby.

I 2013/2014 skiftede han uden forudgående tilladelse vindmøllen ud med en større model.

Forholdet blev opdaget ved en tilfældighed i august 2016, og Tønder Kommune indledte en sagsbehandling, der dog af ukendte årsager ikke blev færdiggjort.

I januar 2020, da Kristian Sørensen skiftede den ulovlige mølle ud med en opgraderet brugt model, rettede naboen henvendelse til kommunen. Gennem en aktindsigt blev han klar over, at naboens mølle siden 2014 har været ulovlig, og at den aktuelle udskiftning skete uden tilladelse, samt at Tønder Kommune i 2016 havde været ind over sagen, men altså ikke har foretaget sig noget.

Hun har tidligere i et internt notat til kommunalbestyrelsen beklaget sagens forløb. Faktisk fik Tønder Kommune i august 2016 kendskab til den ulovlige mølle og indledte en sagsbehandling. Af ukendte årsag løb en indledt sagsbehandling ud i sandet og blev indstillet tre måneder efter.

- Det er ganske enkelt meget beklageligt, men desværre også noget, der kan ske, når det er mennesker, der laver sagsbehandling, skrev Ditte Lundgaard Jacobsen til politikerne.

Annonce

Gener

Den manglede sagsbehandling har resulteret i, at Jan Reschefski som nærmeste nabo har måttet leve med støjgener og skyggekast fra møllen. Generne blev ifølge ham ikke mindre, da den ulovlige mølle i foråret blev skiftet ud med en opgraderet model.Hvis vi ikke modtager støjmålingen, afgør vi sagen uden, og så ender det med et afslag på ansøgningen og dermed krav om fysisk fjernelse af vindmøllen.

Ditte Lundgaard Jacobsen, direktør for teknik- og miljøområdet, Tønder Kommune


Kommunens fagfolk vurderede tilbage i 2016, at ”der generelt ikke kan meddeles tilladelse til at opstille en sådan husstandsvindmølle i Danmark".

Siden møllen nu atter har fået kommunens bevågenhed, har møllens ejer over for forvaltningen tilkendegivet, at han ikke er interesseret i at genere sine naboer.

- Så derfor vil jeg meget gerne finde en løsning gennem dialog, skrev han tilbage i maj, da Tønder Kommune varslede et påbud om lovliggørelse af møllen.

Annonce

Lovliggørelse

En lovliggørelse betyder ifølge Ditte Lundgaard Jacobsen, at møllen opfylder gældende begrænsninger og krav om højde, effekt, skyggekast og støj, og ejeren dermed får den nødvendige landzonetilladelse med tilbagevirkende kraft. Lever møllen ikke op til bestemmelserne, vil "lovliggørelsen" være lig med krav om en nedrivning.

Mens sagen behandles på forvaltningsniveau, har Kristian Sørensen fået ordre til at stoppe sin mølle.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Alarm 112

Peter Madsens flugtforsøg: Truede med bombeattrap og hoppede ind i hvid varevogn

Varde

Så er det nu: Syv dage til Rema åbner

Indland

Fængselsansattes formand venter Madsen flyttet til nyt fængsel: Enner Mark og Nyborg er i spil

Annonce