Annonce
Tønder

Ulovlig mølle: Nu skruer kommunen bissen på

Vindmøllen, der er rejst på Kærbøllingvej 5 syd for Rejsby er på ingen måde identisk med den, som ejeren i sin tid fik tilladelse til. Foto: Uwe Iwersen
Ejeren af den ulovligt rejste mølle syd for Rejsby har fået frist indtil på fredag for at indsende relevante oplysninger, der kan starte en sagsbehandling. Sker det ikke, kræver kommunen, at møllen fjernes, om nødvendigt med politiets hjælp.
Annonce

REJSBY: Tønder Kommune skruer nu bissen på overfor ejeren af den såkaldte husstandsvindmølle, der er rejst på adressen Kærbøllingvej 5 i Kærbølling syd for Rejsby.

Enten fremsender ejeren Kristian Sørensen relevante papirer, der kan danne baggrund for en sagsbehandling på rådhuset, eller også kræver kommunen møllen fjernet. Fristen for at aflevere de relevante dokumenter er sat til fredag den 14. august.


Vi søger altid dialogen først. Det er på den måde, vi de fleste gange finder de mest hensigtsmæssige løsninger. Men der er der nogle gange, at det ikke er det, der sker,

Ditte Lundgaard Jacobsen, direktør for teknik- og miljøområdet, Tønder Kommune


- Såfremt det da ikke er indkommet, vil sagsbehandling af møllen blive foretaget som en fysisk lovliggørelse og dermed en fjernelse af den ulovligt opstillede vindmølle, fastslår direktør for teknik- og miljøområdet i Tønder Kommune, Ditte Lundgaard Jacobsen, i en intern redegørelse til kommunalbestyrelsen, som JydskeVestkysten er i besiddelse af.

Annonce

Meget beklageligt

Redegørelsen bekræfter til fulde det forløb af sagen, som avisen tidligere har beskrevet. Det gælder blandt andet den kendsgerning, at Tønder Kommune tilbage i 2016 startede en sagsbehandling omkring den ulovligt rejste mølle op, men aldrig nåede til bunds i sagen. I november 2016, efter et møde mellem sagsbehandleren og vej- og planchef Lars Erik Skydsbjerg, skete der ikke mere.

- Sagen er af uvisse årsager ikke blevet sagsbehandlet. Det er ganske enkelt meget beklageligt, men desværre også noget, der kan ske, når det er mennesker, der laver sagsbehandling, skriver Ditte Lundgaard Jacobsen i sin redegørelse.

Sagen

I 2007 fik Kristian Sørensen en landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle ved sin ejendom på Kærbøllingvej 5 i Kærbølling syd for Rejsby.

I 2013/2014 skiftede han uden forudgående tilladelse vindmøllen ud med større model.

Forholdet blev ved en tilfældighed opdaget af en vindstøj-ekspert i august 2016. Han foretog støjmålinger i lokalområdet, hvor der var planer om at etablere en stor vindmøllepark i lokalområdet. Efter henvendelsen indledte Tønder Kommune en sagsbehandling, der involverede flere personer i forvaltningen, herunder kommunens jurist.

Sidste møde i sagen på Tønder Rådhus blev hold 9. november 2016. Sagsbehandlingen skulle ellers fortsætte, men det sker ikke.

I januar 2020, da Kristian Sørensen skiftede den ulovlige mølle ud med en opgraderet brugt model, rettede naboen henvendelse til kommunen. Gennem en aktindsigt blev han klar over, at naboens mølle siden 2014 har været ulovligt, at den aktuelle udskiftning skete uden tilladelse, og at Tønder Kommune i 2016 havde været ind over sagen, men altså ikke har foretaget sig noget.

Annonce

Store gener

Nærmeste nabo til den ulovlige vindmølle er Jan Reschefski, der sammen med hustruen må leve med voldsomme støj- og skyggekastgener. Jan Reschefski har gentagne gange rettet henvendelse til rådhuset, for at få kommunen til at rykke ud og sætte en stopper for ulovlighederne på nabogrunden. Jan Reschefski har blandt andet fremsendt videooptagelser til kommunen, der omkring solnedgang viser voldsomme gener med skyggekast i blandt andet ejendommens køkken og på terrassen.


- Men det værste er faktisk støjen, for den må vi leve med 24 timer i døgnet, har han tidligere sagt.

Annonce

Dialog

Ditte Jacobsen siger, at kommunen efter en henvendelse fra naboen har genstartet  sagsbehandlingen i januar og siden handlet ud fra de muligheder, lovgivningen giver.

- Vi søger altid dialogen først. Det er på den måde, vi de fleste gange finder de mest hensigtsmæssige løsninger. Men der er nogle gange, at det ikke er det, der sker, siger hun.

Tønder Kommune udstedte 11. juni i år et skriftligt påbud overfor Kristian Sørensen om, enten at indsende de relevante papirer til en sagsbehandling, eller fjerne den ulovligt opstillede mølle. Påbuddet skulle være efterkommet 30. juni.

- Efterkommes påbuddet ikke, vil sagen uden yderligere varsel blive overgivet til politiet til strafferetlig behandling, skrev kommunen.

Hvad der herefter er sket, fremgår ikke entydigt.  Påbuddet følges ikke, men kommunen holder i første omgang politiet udenfor. Det sker, fordi møllens ejer, omend med forsinkelse, lover at fremsende det relevante materiale.

- Det er sædvanlig praksis, når der er fornuftig kommunikation, hvor ejer påtager sig den opgave at fremsende dokumentation, der skal til for at få lavet en sagsbehandling, så skal der også stilles en nødvendig tidsramme til dette, skriver Ditte Lundgaard Jacobsen.

Annonce

Udløber fredag

Tønder Kommune rykkede mølleejeren i slutningen af juli og fik at vide, at de efterlyste dokumenter var sendt direkte til sagsbehandlerens mail. Her var de dog tilsyneladende ikke dukket op. En opfordring til at genfremsende dokumenterne, har Kristian Sørensen endnu ikke efterkommet onsdag eftermiddag.

-  Jeg kan oplyse, at vi endnu ikke har modtaget materiale fra lodsejer omkring forholdene omkring husstandsvindmøllen ved Kærbøllingvej, lød svaret fra fagchef Lars-Erik Skydsbjerg på JydskeVestkystens forespørgsel.

Kommunens ultimatum udløber fredag.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Trekantområdet

VB-anføreren efter sejren over Sønderjyske: Vi viste, vi kan være med

Annonce