Annonce
Tønder

Under vand: Landbrugsareal i Tønder bliver til  natur

Kogsbøl Mose . Foto: Uwe Iwersen
Et areal, som svarer til cirka 70 fodboldbaner, er i løbet af få måneder gået fra kultur til natur. 34 hektar landbrugsjord i Kogsbøl Mose nordvest for Tønder er snart fortid.
Annonce

Tønder: Det er første del af en større masterplan, der i øjeblikket bliver udrullet ved Kogsbøl Mose nordvest for Tønder. Et drænet landbrugsområde, som svarer til omkring 70 fodboldbaner, er i løbet af efteråret blevet ført tilbage til tidligere tiders naturlige tilstand.

-  Formålet er egentlig at få jorden våd igen. Området er blevet drænet sandsynligvis lige efter anden verdenskrig. Der var et meget omfattende system af grøfter og dræn, så man kunne holde området tørt og bruge det i landsbrugsmæssig sammenhæng, fortæller Simon Fly-Petersen, der er miljømedarbejder i Tønder kommune, som har gennemført projektet.

Projektet har betydet, at drænene er fjernet, og grøfterne er fyldt op, så området ikke længere bliver afvandet, men får lov at passe sig selv, og dermed blive til det vådområde, som det var en gang. Det betyder dels, at naturen vender tilbage, og at co2-aftrykket bliver mindre.


Det viser jo, at vi som landmænd er velvillige overfor at gøre noget for naturen.

Klaus Refslund, landmand og lodsejer


- Det er nogle jorder, som ikke giver så godt udbytte for landmanden, men de har en stor effekt i forhold til klima. Og det ligger jo lige op af Kogsbøl Mose, som er et eksisterende naturområde, så vi kan udvide og få endnu mere natur derude. Det er fint at få reduceret co2-udslippet, og det er jo ikke kun i år men alle årene frem over, men det er rigtigt fint at få noget natur, som borgerne, og naturelskere kan have glæde af det, siger Simon Fly-Petersen.

Annonce

Del af noget større

Det er Naturstyrelsen, der, sammen med kommunerne og en række andre organisationer - ikke mindst landbruget - står for udmøntningen af et landsdækkende projekt med at føre såkaldte lavbundsjorder tilbage til naturen. Og Tønder er en af de kommuner, der er velegnede til at få meget mere natur, fordi der er store arealer med tørvejord i kommunen. Og det er stort set alt sammen nuværende landbrugsjord, som skal opkøbes hos lodsejerne. Området ved Kogsbøl Mose var ind til fornylig ejet af landmand Klaus Refslund.

- Det viser jo, at vi som landmænd er velvillige overfor at gøre noget for naturen. Jeg har jo mistet noget engjord, som jeg så ikke længere kan tilføre gylle eller gøde. Det går ind og bliver paragraf 3-område, og med de nye regler må det ikke længere gødes. Det, jeg kan se nu, er, at det jo er en stor glæde, at der står masser af vand dernede, og at der er masser af dyr og fugle. Det kan man allerede se nu, siger Klaus Refslund.

Annonce

13.000 fodboldbaner

De 34 hektar som indtil nu er udlagt til natur, kan se ud til at være forsvindende lidt i forhold til de i alt 9.324 hektar, som potentielt er i spil til at blive omlagt til naturarealer i Tønder kommune. Det enorme område svarer til mere end 13.000 fodboldbaner, som, hvis det blev drænet, ville kunne nedbringe co2-udledningen markant og skabe store naturområder. Alligevel synes miljømedarbejder i Tønder kommune, Simon Fly-Petersen, ikke, at det er en begyndelse i det små.

-  Nej, det vil jeg ikke give dig ret i. 34 hektar er en fornuftig størrelse projektområde. Jeg synes ikke, man skal holde dem op mod de cirka 10.000 hektar. Det er jo et bruttoareal, hvor alt er talt med - der er eksisterende natur og veje og andre ting med der. Hvis man kun tager det arealet med tørvejord, så vil det ikke være helt så mange hektar. Men der er bestemt potentiale i Tønder kommune til at lave flere af de her projekter. Om de bliver på 30, 40 eller 400 hektar, det må vi se til, siger Simon Fly-Petersen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Sport

VM: Dagens kampe og tv

Debat

Giv borgerne klar besked, Engelbrecht

Annonce