Annonce
Haderslev

Undersøgelse: Halvdelen af jobcentrets medarbejdere har ringe tillid til ledelsen

Jobcenter Haderslev har været genstand for megen kritik, hvilket resulterede i en ekstern undersøgelse.
Lige nu præsenteres den ventede eksterne jobcenterundersøgelse for jobcentrets ledelse, samarbejdsudvalg og politikere. Den afslører interne problemer, men viser tilfredshed blandt brugerne.
Annonce
HADERSLEV: Analysefirmaet Mploy er pt. i færd med at fremlægge den eksterne rapport om arbejdsmiljø og arbejdsgange på Jobcenter Haderslev. Rapporten på 33 sider fremlægges lige nu for medarbejderne i samarbejdsudvalget. Snart er det politikerne i beskæftigelsesudvalget der får den præsenteret.
Mploy vurderer ikke:
"At der pt. er grundlag for at stille spørgsmål ved lovmedholdeligheden i sagsbehandlingen..."
"At der er grundlag for at sætte spørgsmålstegn ved, om Arbejdsmarkedsafdelingen behandler borgerne respektfuldt i beskæftigelsesindsatsen..."
"At der er grundlag for at problematisere de ressourcemæssige rammer for at levere god kvalitet i opgaveløsningen..."
Om ledelsen lyder det:
Mploy vurderer samlet:
"At rammerne for ledergruppens arbejde med at implementere og udmønte indsatsplanen og besparelserne fra start var vanskelige og udfordrende, og at der i hele processen har været et betydeligt pres på ledergruppen...."
Annonce

Ringe tillid til ledelse

Der peges dog på en række ledelsesmæssige problemer. Af rapporten fremgår det blandt andet, at:
"Analysen viser, at en relativ stor andel af medarbejderne har en lav tillid til den samlede ledergruppe. Der er således 51 procent, som angiver, at de kun ”i mindre grad” eller ”slet ikke” er enige i, at jobcenterledelsen er en stærk samarbejdende enhed. Og 54 procent svarer, at de ”i mindre grad” eller ”slet ikke” er enige i, at de har tillid til ledergruppens måde at lede organisationen på.Mens der blandt en stor andel af medarbejderne er en kritisk vurdering af den samlede ledergruppe, er billedet anderledes, når det kommer til vurderingen af egen afdelingsleder. Analysen viser, at mellem 84 og 88 procent af medarbejderne ”i meget høj grad”, ”i høj grad” eller ”i nogen grad” er enige i, at deres afdelingsledere er gode til at sætte mål og rammer, tager hensyn til medarbejdernes synspunkter og behov og bidrager til at skabe god stemning og trivsel."
På baggrund af ovenstående vurderer Mploy, at ledergruppen står over for en stor udfordring med at få genoprettet medarbejdernes tillid til ledergruppen.
Annonce

Ingen kommentarer

JydskeVestkysten følger op på rapporten, men af en mail fra Haderslev Kommunes Kommunikationsenhed fremgår det, at ingen ikke ønsker at udtale sig i dag torsdag, da rapporten endnu ikke behandlet, hverken administrativt eller politisk.
- Derfor har hverken styregruppen, borgmester, direktør på området eller kommunaldirektør mulighed for at udtale sig om rapportens resultater på nuværende tidspunkt, lyder det i mailen til avisen.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Regionalt

Tidligere JydskeVestkysten-chef giver ledelsen en ordentlig kindhest: - I bør overveje at lukke avisen, inden det bliver pinligt

Annonce