Annonce
Tønder

Frifundet: Landmand slipper for at genskabe forsvundet vandhul

Billedet viser tingenes tilstand på markens øst for Dravedvej i dag. I den blå cirkel ses et vandhul. Tidligere var der to. Den nuværende lodsejer slipper nu for at efterkomme Tønder Kommune krav om af reetablere det forsvundne hul. Foto: Google Maps
I 1996 blev et vandhul fjernet fra mark ved Draved. 23 år efter krævede Tønder Kommune hullet genskabt af den nuværende lodsejer. Kravet endte i retten - og med en frifindelse.

DRAVED: - Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er glad, rigtig glad.

Sådan lød den helt spontane kommentar fra gårdejer Harro Marquardsen, Draved, da JydskeVestkysten onsdag middag overbragte ham nyheden om, at han netop var blevet frifundet for at skulle genetablere et vandhul på en af hans marker.

Vandhullet tæt på Dravedvej syd for Løgumkloster var blevet fjernet af en tidligere ejer for 23 år siden. Harro Marquardsen havde nægtet at efterkomme Tønder Kommunes påbud om at genskabe det, og så var sagen endt i retten med påstand om bøde og genskabelse.

- Jeg er glad, ikke kun fordi jeg sparer bøden på 5.000 eller 10.000 kroner. Det er princippet. Det kunne være endt som en glidebane uden lige. Jeg håber at andre, der sidder i samme situation, kan bruge denne afgørelse til noget, siger Harro Marquardsen.

Annonce

Jeg håber at andre, der sidder i samme situation, kan bruge denne afgørelse til noget.

Harro Marquardsen, frifundet lodsejer, Draved

Vigtig afgørelse

Tønder Kommunes krav om at genskabe vandhullet, der tilbage i 90'erne var udpeget som et § 3-område under Naturbeskyttelsesloven, baserede sig på et luftfoto, hvor der på marken kunne ses to huller.

Den daværende ejer, der blev hørt som vidne i sagen, havde fyldt det ene hul op med materiale fra det andet. Årsagen var, at det ene hul ifølge ham tørrede ud i sommermåneder og ikke var andet end et mudderhul. Han mente at have orienteret den daværende Løgumkloster Kommune om sit forehavende. Efterfølgende havde han havde adskillige myndighedsbesøg på sin ejendom, og ingen havde påtalt det forsvundne vandhul.

Dette vidneudsagn blev af retten tillagt afgørende betydning. Dommer Kristin Bergh lagde i sin frifindelse vægt på, at der var tale om en såkaldt temporær sø, altså et vandhul, der kun består i en begrænset tidsperiode. Når det så samtidig lå midt i almindelig omdriftsjord, var det ikke omfattet af bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven.

Med denne begrundelse fulgte retten de argumenter, som forsvarer, advokat Joan Vollertsen, fremførte i sin procedure.

Forinden havde anklageren Stine Stærmose, med blandt andet luftfotoet som bevis, krævet vandhullet genskabt og den nuværende lodsejer idømt en bøde på 10.000 kroner.

Joan Vollertsen var selvsagt godt tilfreds med rettens afgørelse.

- Jeg havde forventet at han var blevet frifundet, og jeg tror, at det det kommer bag på kommunen og anklageren. Afgørelsen får mig også til at tænke gad vide, hvor mange landmænd, der har rettet sig efter et påbud, som der ikke var grundlag for.

Gammel sag

Harro Marquardsen er ud over at være landmand også bestyrelsesmedlem i landboforeningen LHN med hovedsæde i Tinglev. Herfra er sagen blevet fulgt med stor opmærksomhed, og LHN-formand, Jørgen Popp Petersen, der også er kommunalpolitiker i Tønder, er glad for frifindelsen.

- Det er rigtig godt. Alt andet havde været skuffende. Det er en rigtig god og relevant afgørelse, der blandt andet fastslår, at et gammelt luftfoto ikke er nok. Dommen stiller fremadrettet større krav til myndighederne. Dommen styrker lodsejernes retssikkerhed, siger Jørgen Popp Petersen.

Loven

Naturbeskyttelseslovens § 3 lyder:

- Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 kvadratmeter, eller af vandløb eller dele af vandløb, der af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelsen er udpeget som beskyttede. Dette gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb.

Naturbeskyttelseslovens § 74 siger:

- Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold.

- Tilsynsmyndigheden kan for ejerens regning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på ejendommen. Når forholdet er berigtiget, skal myndigheden lade påbuddet aflyse fra tingbogen.

I den aktuelle sag fra Tønder Kommune er det pågældende vandhul/sø på 400 kvadratmeter. Det er Tønder Kommune, der er tilsynsmyndighed.

Burde være henlagt

Når Tønder Kommune med så mange års forsinkelse krævede vandhullet genskabt, skyldtes det en screening, som Naturstyrelsen gennemførte i perioden fra 2013-2016. Screeningen viste sammenholdt med tidligere registreringer og fotos, at der er 226 steder i Tønder Kommune var forsvundet beskyttet natur.

Det kunne være af naturlige årsager eller som følge af lovovertrædelser.

Tønder Kommune undersøgte sagerne nærmere, og de fleste blev henlagt.

- Det burde den her også have været, konstaterer Jørgen Popp Petersen.

Anklagemyndigheden har nu to uger til at vurdere, hvorvidt dommen skal ankes til landsretten.

Ud over at frifinde Harro Marquardsen, bestemte retten også, at statskassen skal betale sagsomkostningerne.

Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Skampletten i Vejen

I Vejen ligger der en vej, som ingen har kunnet bruge i nu et år. 22. oktober er det nøjagtig ét år siden, at landmanden Martin Lund Madsen kørte bigballer og andet ind på Skovgårdsvej, der blev anlagt på hans jord, og spærrede den. Han har Højesterets ord for, at Vejen Kommune brugte den forkerte lovgivning til at ekspropriere den nødvendige jord til vejen, og med kommunens kritisable forvaltning in mente spærrede han altså det sorte asfalttæppe. Lige nu betaler borgerne i den nærliggende by Askov en meget høj pris for dette morads, for konsekvensen af lukningen er blandt andet, at tonstunge entreprenørmaskiner tvinges ind gennem byen til stor fare for bløde trafikanter. Spørgsmålet er, hvor længe vi skal være vidner til denne helt urimelige gidseltagning? Vejen Kommune er helt rigtigt blevet kritiseret for en amatøragtig sagsbehandling. Den private ejendomsret er ikke ukrænkelig, her er Grundloven meget klar. Når hensynet til almenvellet taler for det, kan man ekspropriere borgernes private ejendom, men man må synes, at det offentlige skal forberede sig bedre, end Vejen Kommune har gjort i den aktuelle sag. Ikke alene har man spildt skatteydernes penge, man har på et fejlagtigt grundlag foretaget en ekspropriation, der ikke var lovmedholdelig. Det er en skandale. Men man må også samtidig sætte kritisk lys på landmand Martin Lund Madsens rolle, for han er en del af gidseltagningen. Det vil være mærkeligt, hvis ikke Vejen Kommune får lov at ekspropriere til den allerede anlagte vej, hvis ellers man kan få gjort sit forarbejde ordentligt, for selvfølgelig skal det offentlige kunne anlægge veje, når behovet er tilstrækkeligt stort. Men det kommer til at tage år, hvis også denne proces - nu efter den rigtige lovgivning - skal hele retssystemet igennem, som man må forvente, at Martin Lund Madsen vil trække den, og imens holdes et helt samfund som gidsel. Skal det virkelig kræve ofre, før man som voksne mennesker sætter sig og forhandler en løsning på plads?

Sydjylland

Flertal vil skrotte succesfuld hjertestop-ordning: Peger i stedet på gratis alternativ

Annonce