Annonce
Debat

Varde Ådal kan hjælpe både klima, natur og vandmiljø

SF's byrådskandidat Gunner Poulsen vil have kommunen til at lave en samlet plan for udtagning af lavbundede jorde. Et forslag som nyder opbakning af blandt andre Henrik Bertelsen, der er formand for Familielandbruget Sydvest. Foto: Henrik Reintoft

Læserbrev: SF Varde foreslår en samlet plan for udtagning af kulstofholdige lavbundsjorde. Hvis man stopper dyrkningen og fjerner dræningen af de vådeste og mest tørveholdige jorder langs Varde Å-systemet, kan vandmiljøet forbedres, fordi den nye sump vil fjerne kvælstof, før det når ud i åen.

De kulstofholdige lavbundsjorde synker, fordi tørven rådner og frigiver CO2, som øger drivhuseffekten. Fjerner man dræning og grøfter, vendes udviklingen, og jorden danner i stedet ny tørv og fjerner CO2 fra atmosfæren.


Annonce

Naturen har brug for mere plads. Når lavbundsjord gives tilbage til naturen, skaber det grønne korridorer i landskabet, hvor en mosaik af ellekrat og ugødede græssede enge kan give rødlistede insekter, svampe og planter trædesten til igen at brede sig.


Mange bækkes røde farve skyldes, at bækkene er blevet gravet ud til dybe grøfter, og det har givet luftens ilt adgang til jernforbindelser i jorden. Det skaber okker, der sætter sig i gællerne hos fisk og vandløbsinsekter. Det kan højere vandstand på lavbundsjorde forhindre.

Naturen har brug for mere plads. Når lavbundsjord gives tilbage til naturen, skaber det grønne korridorer i landskabet, hvor en mosaik af ellekrat og ugødede græssede enge kan give rødlistede insekter, svampe og planter trædesten til igen at brede sig.

Udtagning af lavbundsjorde er den bedste måde, landbruget kan bidrage til at bekæmpe den globale opvarmning og sikre at klimaloven om at reducere CO2 udslippet med 70 procent inden 2030 opfyldes.

SF Varde ville i byrådet stille forslag om, at kommunen indkalder til såkaldt multifunktionel jordfordeling, men SF sidder desværre ikke i byrådet. Derfor opfordrer SF det siddende byråd til at tage handsken op - for vore børn og unges skyld.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce