Annonce
Debat

Varde Kommune er klar til skolestarten august 2021 - næsten

Preben Friis-Hauge, V, byrådsmedlem og formand for plan og teknikudvalget. PR-foto

Læserbrev: Overskriften hentyder til, at de 10,4 millioner kroner, som byrådet i rettidig omhu har besluttet anvendt på trafiksikkerhed for bløde trafikanter, der skal til og fra den nye Frelloskole, alle er meget tæt på at være omsat til konkrete og udførte projekter til gavn for cyklister og gående, når skoleåret ”lige om lidt” starter på den nye skole.

I et læserbrev i JV fra 10. maj kunne man få det indtryk, at de 10,4 millioner kroner ikke er anvendt endnu. I skrivende stund ser det ud til, at der resterer et mindre beløb, og opstår der ikke uforudsete udgifter, vil disse penge kunne bruges på anbefalede trafiksikkerhedsprojekter relateret til Frelloskolen.


Annonce

Det har været magtpåliggende, at timingen skulle passe med skolestart, og det ser ud til at lykkes for langt hovedparten af projekterne.

Uddrag af læserbrevet


Det har været byrådets hensigt at afsætte penge til trafiksikkerhed i forbindelse med den nye skole, og udgangspunktet for valg af projekter har været en ekstern udarbejdet specialistrapport, for at sikre bedst mulig faglig værdi for pengene. Det har været magtpåliggende, at timingen skulle passe med skolestart, og det ser ud til at lykkes for langt hovedparten af projekterne. Projekterne omhandler stisystemer nord og syd om skolen/fritidscentret, fortove, venstresvingsbaner, krydsningshelle, flytning af stoppesteder, cykelsti langs Lerpøtvej og kantbaner på Ortenvej -  sidstnævnte efter sommerferien.

Der er tillige afsat 3,5 millioner kroner til højnelse af trafiksikkerheden for skolebørn andre steder, hvor den tidligere skolestrukturbeslutning har betydet et ændret bevægelsesmønster for eleverne. Udvalget for plan- og teknik skal på et senere tidspunkt forholde sig til, hvor disse penge gør bedst gavn i forhold til formålet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce