Annonce
Sønderborg

Varme-formand blev stemt ud grundet ringe samarbejde med Sønderborg

Mogens Elmvang måtte ufrivilligt forlade sin post som formand for Augustenborg Fjernvarme grundet manglende samarbejde med Sønderborg, men det mener hans efterfølger, Kaj Hansen, er urimeligt at lægge den gamle bestyrelse til last, da det var Sønderborg, der opsagde samarbejdet, fordi Augustenborg var betænkelig ved de manglende økonomiske og energimæssige fordele i aftalen og derfor tøvede med at indgå den. Arkivfoto: Claus Thorsted
Formanden gennem en snes år fik løbepas på Augustenborg Fjervarmes generalforsamling tilsyneladende på grund af utilfredshed med manglende vilje til samarbejde med Sønderborg Varme, hvilket han og den nuværende formand pure afviser skulle være tilfældet.

AUGUSTENBORG: Op til generalforsamlingen i Augustenborg Fjernvarme forrige uge mødte så mange mennesker op, at der måtte stilles ekstra bord og stole ind. Flere havde læst en artikel i JydskeVestkysten om, Sønderborg Varme havde afbrudt samarbejdet med Augustenborg, der ikke ville indgå et tættere og bindende samarbejde blandt andet med aftagning af varme fra en ledning fra Sønderborg. De var utilfredse med det afbrudte samarbejde. Formand Mogens Elmvang redegjorde i sin beretning for, bestyrelsen kort før jul blev præsenteret for et bindende samarbejde også omkring en pipeline, og at da den ikke kunne sige god for det med kort varsel, afbrød Sønderborg Varme samarbejdet. Han svarede på spørgsmål fra forsamlingen. Da der var valg til bestyrelsen blev Mogens Elmvang, som har været medlem af bestyrelsen i 36 år og formand i 22, fravalgt. Tre fik flere stemmer end han. Der var tre på valg.

- Ja, det var vel et kup mod Mogens. Nogen mener, han har stået i vejen for samarbejdet med Sønderborg. De kom med en masse fuldmagter. Vi kunne godt se, hvilken vej det bar med de mange fremmødte, siger den nuværende formand for Augustenborg Fjernvarme Kaj Hansen.

Han er 77 år og havde ingen ambitioner om at blive ny formand, men påtog sig hvervet, da han er den eneste, der har fulgt arbejdet tæt gennem mange år og iøvrigt er den, der har stået for gennemregningen af det ultimative tilbud fra Sønderborg.

Annonce

Fjernvarmeforhold

Gennem årene har der været en hel del meningsudvekslinger fjernvarmeselskaberne imellem, om de skulle samarbejde og i givet fald hvordan. For seks syv år siden undsagde Augustenborg en grøn ledning op over Als, hvor hertugbyen skulle kobles på, fordi de følte, tonen var lidt for oppe fra og ned. Augustenborg hverken troede på økonomien eller den grønne forsyningslinje, der også led skibbrud, blandt andet fordi Danfoss valgte at holde sig til sin egen varmeforsyning. Siden har Gråsten og Sønderborg fjernvarmeselskaber fusioneret med et års forsinkelse og med en del polemik, fordi blandt andet Gråsten Andelsboligforening satte sig på tværs og nægtede at stemme for en fusion. Den er nu gennemført med virkning fra 1. januar 2018, og så var det en naturlig ting, samarbejdet med Augustenborg skulle fuldendes med en fusion og fælles fjernvarmelinje. Det har den opsagte samarbejdsaftale dog indtil videre sat en stopper for.

Foden fra speederen

- Vi tog foden væk fra speederen i samarbejdsaftalen med Sønderborg, fordi den økonomiske fordel i den var meget ringe. Vi har tjent penge på vores elkedel, der har gjort det muligt at aftage billig vindstrøm fra Tyskland, fordi de ikke kunne nå at bruge den billige strøm selv. Det har givet os en økonomisk fordel. Kedlen har tjent sig selv ind på fem år, og vi har haft den i otte. Der er iøvrigt tale om CO2 neutral energi, siger Kaj Hansen, der ikke kunne se de økonomiske fordele i her og nu at indgå bindende aftale med Sønderborg.

- Det er en misforståelse at tro, at når vi kommer på den samme ledning som Sønderborg, så får vi varme til Sønderborg priser. Vi skal stille kapital og penge til vedligehold, drift og varmetab til rådighed, så der går mange år, inden en tilkobling har tjent sig selv hjem igen og bliver en fordel for forbrugerne i Augustenborg. Det er vores primære opgave at sikre forbrugerne billigst mulig og miljøvenlig varme. Det er det, vi har gjort. Det er også det, Sønderborg gør for sine forbrugere, siger Kaj Hansen.

- Jeg har ingen anden dagsorden, end at jeg ønsker en dialog og samarbejde med Sønderborg. Vi kan ikke alle sammen sidde på hver sin ø. Jeg har ingen skjulte dagsordener og havde ingen fuldmagter med. Selvfølgelig skal et eventuelt samarbejde også være en økonomisk fordel for forbrugerne, ellers skal vi naturligvis ikke indgå det. Jeg ønsker på alle måder varmere forbindelser mellem Augustenborg og Sønderborg, siger Karsten Madsen, der blev valgt ind i bestyrelsen.

Lars Vohs, der også var ny kandidat til bestyrelsen, ikke blev valgt.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Hvad bilder ministeriet sig ind?

I 2014 besluttede et flertal i Folketinget, at man ville have 14 års dansk indsats i Afghanistan undersøgt med særlig vægt på det civilt-militære samarbejde. Forsvarsakademiet, Dansk Institut for Internationale Studier samt et konsulentfirma skulle står for opgaven, men nu viser aktindsigter til Berlingske, at man i Forsvarsministeriet langt hen ad vejen ikke var tilfreds med især en række kritiske passager i udkastet til den endelig rapport. 14 kritiske passager er enten blevet fjernet eller ændret, således at slutresultatet tegner et mere rosenrødt billede af den danske indsats i Afghanistan, end det oprindeligt var tiltænkt, inden Forsvarsministeriet kom med forslag til, hvor man skulle have slettelakken frem. Nu bliver der i denne verden helt generelt lavet alt for mange rapporter, men denne havde dog det ædle formål at orientere Folketinget om, hvad der var gået godt og skidt. En rimelig idé, skulle man synes, al den stund, at danske soldater sendes ud i livsfarlige missioner, ligesom det danske samfund bruger milliarder af kroner på disse opgaver. Men Forsvarsministeriet syntes åbenbart ikke, at det var nødvendigt for vores folkevalgte eksempelvis at få at vide, at et fælles sekretariat mellem Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet ikke fungerede. Ej heller skulle det frem, at velkendte indretninger som offentlige udbud, der på vores breddegrader er med til at forhindre korruption, faktisk gjorde det modsatte i Afghanistan. Folketinget er altså blevet forholdt væsentliger oplysninger, og det er en skandale, også selv om ministeriet meddeler, at man jo bare kom med forslag til, hvad der skulle ændres eller slettes. Den har man hørt før, og den bliver ikke mere sand af at blive gentaget. Denne sag vidner om, at Forsvarsministeriet og nogle ansatte der har haft mere travlt med at pleje eget ry og karrierer end at oplyse Folketinget sandfærdigt om, hvad der er foregået i Afghanistan. Det er ikke bare uhæderligt, det er at sætte sig over landets øverste parlamentariske forsamling.

Kolding

Vej spærret: Store mængder regn giver problemer i Kolding

Annonce