Annonce
forside

Vedr. OrkesterMester-projektet

Læserbrev: Skolebestyrelsen på Østerbyskolen blev i efteråret 2017 orienteret om, at skolen i samarbejde med Vejen Musikskole havde søgt om deltagelse i projektet OrkesterMester. Ambitionen med deltagelsen i projektet var at danne grobund for etableringen af et egentligt skoleorkester på Østerbyskolen - og forhåbentlig kunne idéen sprede sig til andre skoler i kommunen. Der er i dag kun ganske få skoleorkestre tilbage i landet, og håbet var, at OrkesterMester kunne blive et musikalsk fyrtårn i kommunen - noget som ville ligge i naturlig forlængelse af Østerbyskolens generelt øgede fokus på musik og styrkelse af musikundervisningen.

Det blev til bestyrelsen oplyst, at Vejen Kommune støttede projektet og dette blev da også bekræftet i den senere forsideartikel på JydskeVestkysten (5. februar 2018), hvor udviklingschef Peer Rexen udtaler, at man vil benytte projektet som et led i kommunens nye bosætningsstrategi.

Vi undrer os derfor meget over, at vi i dag kan læse i samme avis, at Østerbyskolen må trække sig fra OrkesterMester "trods støtte fra Vejen Kommune" - for læser man artiklen, fremgår det med al tydelighed, at denne støtte kun har været halvhjertet: Kommunen vil kun bevilge 50 % af det nødvendige beløb - underforstået, at skolen selv må finansiere resten. Der er dog allerede indregnet en egenfinansiering i projektet, så at bede skolen om yderligere finansiering i en tid med råderumsreduktioner, er ikke økonomisk ansvarligt. En mere retvisende formulering havde derfor været, at Østerbyskolen må trække sig fra projektet "på grund af manglende kommunal støtte".

Hvad blev der af tankerne om, at styrke bosætningsstrategien? Og hvordan kan kommunen forklare den manglende støtte til OrkesterMester, når man samtidig lancerer en ambitiøs strategi om styrkelse af folkeskolerne i kommunen? En indsats, der bl.a. har til formål at styrke elevernes indlæring og trivsel.

Forskningen viser, at musikundervisning - blandt meget andet - har en gavnlig effekt på netop indlæring og trivsel. Så når kommunen får mulighed for at deltage i et projekt som OrkesterMester, hvor en betydelig del af udgifterne endda dækkes af Nordea-fonden, så må det da være en appelsin i kommunens turban - og vi må derfor igen undres over, at man tilsyneladende ikke ønsker at være en del af projektet, trods tidligere udmeldinger.

Hvis det viser sig, at støtten blot var ord, tegner det desværre et fattigt billede af Vejen Kommune, hvor man nok siger de rigtige ting, men ikke er klar til at betale for at føre dem ud i livet - og det vel at mærke i en kommune, der i en årrække har præsteret solide overskud. Dette tegner ikke godt for den øvrige strategi om styrkelse af kommunens folkeskoler, og vi skal derfor indtrængende bede om, at beslutningen om utilstrækkelig finansiering af OrkersterMester-projektet tages op til fornyet overvejelse.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Sådan undgår du at få coronavirus: Tag bare til Norditalien, men kram ikke en italiener

Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Annonce