Annonce
Esbjerg

Vejle-firma klar med boligprojekt tæt på Esbjerg Havn

De to eksisterende boligejendomme, der ejes af Hejco Grupppen A/S fra Vejle, set fra Fiskebrogade. Det er langs med Fiskebrogade, den nye boligejendom tænkes placeret. Foto: Ken Mathiesen.
Hejco Gruppen har projekt med en ny etageejendom i tre etager klar ved Fiskebrogade, hvor koncernen i forvejen ejer to ejendomme. Politisk udvalg har sat plan-arbejde i gang.

Esbjerg: Mens Esbjerg Byråds store, politiske opgør om muligheden for boligbyggeri på eller tæt på Esbjerg Havn stadig venter forude, har den Vejle-baserede ejendomsudviklingskoncern Hejco Gruppen A/S ønske om at opføre en etageejendom i tre etager og udnyttet tagetage med i alt 33 udlejningsboliger.

Forud for byggeriet af den nye ejendom, der tænkes placeret vinkelret i forhold til de to andre boligudlejningsejendomme, koncernen i forvejen ejer på Hjertingvej - nemlig parallelt med Fiskebrogade - skal der igangsættes en kommuneplanændring og en lokalplan for matriklen, og det har Plan & Miljøudvalget på sit seneste møde nu nikket til, oplyser udvalgsformand Karen Sandrini (S).

I den forbindelse er det et væsentligt element - og det blev tillagt stor vigtighed i udvalgets drøftelse, siger Karen Sandrini - at en planlægning af boliger tæt på havnen ikke må hindre virksomhedernes drifts- og udviklingsbehov. Embedsmændene kunne samtidig oplyse, at der er udarbejdet en støjrapport, hvori det vurderes, at boligprojektet ikke forhindrer udviklingen for produktions-, transport- og logistikvirksomheder. Desuden indebærer projektet, at der skal etableres parkering mod Morsøgade, ligesom der i givet fald skal opføres depotskure, som danner støjskærm mod industriområdet.

Annonce

Kort om

  • Den nye etageejendom vil komme til at ligge parallelt med Fiskebrogade og danne et fælles gårdrum med den allerede eksisterende bebyggelse. Facaden mod Fiskebrogade markeres - i henhold til planen - af to markante indgangspartier og altaner til alle lejligheder. Facaden mod fællesarealet er markeret af altangange, som forbinder henholdsvis fem og seks lejligheder samt to elevatortårne i taget. Altangangen skal samtidig fungere som altaner, så hver lejlighed har to altaner. Bebyggelsen tænkes opført i teglsten og tagsten.
  • Esbjerg Kommunes forvaltning vurderer dog, at facadeudtrykket, herunder indgangspartier, altangange og elevatortårne, kræver "en væsentlig bearbejdning".

Arealer sammenlægges

Hejco Gruppen A/S har i den forbindelse indgået aftale med ejeren grunden på hjørnet af Fiskebrogade og Morsøgade at købe ejendommen, og bygherren ønsker også at indgå en aftale med Esbjerg Kommune om et køb af en del af et andet, tilliggende areal, som i dag bruges til parkering.

Lokalplanområdet vil derefter have et areal på 2.813 kvadratmeter med ny bebyggelse på cirka 2.600 kvadratmeter. De 33 boliger tænkes størrelsesmæssigt som lejligheder på cirka 60 kvadratmeter samt fire taglejligheder fra 76 til 137 kvadratmeter. Alt i alt giver det en bebyggelsesprocent på 93, mens ejendommene Hjertingvej 50-62, som Hejco Gruppen A/S i forvejen ejer, får en anden matrikelopdeling og dermed en ny bebyggelsesprocent på 105. Eftersom den nugældende kommuneplan kun giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 50 procent for hver ejendom, skal der samtidig med lokalplanen udarbejdes en kommuneplanændring. Til sin tid vil plangrundlaget skulle ud i offentlig høring.

Hejco Gruppen A/S fra Vejle ejes af Henning Nedergaard Jensen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Merkel holder drømmen om Europa i live

For en uges tid siden gik en sød historie sin sejrsgang i tyske medier og på sociale platforme. Landets kansler, Angela Merkel blev fotograferet i en kø i en dagligvarebutik med sin indkøbsvogn. To ruller toiletpapir og fire flasker hvidvin. ”Eine wie uns” som det hed sig i masser af opslag på nettet efterfølgende. Ingen hamstring. Fornuftig prioritering. Og kansleren betalte endda med kreditkort og ikke kontanter, som man ellers ofte gør hos vores naboer. Lederskab i det små. Merkel viser også lederskab i det store. Hvor lande i hele Europa, inklusive Danmark, har dukket sig, mens et coronahærget Italien har bedt om hjælp, trådte Merkel straks til. Tyskland henter syge italienere til tyske hospitaler. Tyskland henter også syge franskmænd. Fordi man har overskuddet. Fordi man kan. At man samtidig opbygger viden i det tyske sundhedsvæsen, der senere kan komme tyske patienter til gavn, er en kærkommen sidegevinst. Tyskland sender også respiratorer til Spanien. Deler ud af sit overskud. Tyskland viser sig også i coronakrisen fra sin bedste side, som vi har set det i række krisestunder i nyere europæisk historie. Wir schaffen dass, er budskabet fra Merkel igen og igen, og hun sætter sig selv og sit land forrest. Det bør vi alle være taknemmelige for. Uden Tyskland, intet Europa fristes man til at konkludere. Den danske stat har handlet hurtigt og konsekvent på coronakrisen. Der er grund til at håbe, at vi derfor kan komme relativt let igennem den set i sundhedsfagligt perspektiv. Måske også økonomisk. Det er dog værd at holde fast i, at Corona er grænseoverskridende, og vejen tilbage på den anden side løses ved at tænke og handle grænseoverskridende. Det ville derfor klæde os at stå side om side med Tyskland i både ord og handling. Også mens det er svært. Der er en udløbsdato på Angela Merkel. Tiden som kansler rinder ud i 2021. For Europas skyld er der grund til at håbe på, at også hendes efterfølger tager et ansvar, der rækker ud over Tysklands grænser. For uden tysk lederskab, smuldrer Europa.

Kolding

Plejehjem har nu haft ni smittetilfælde med corona: To plejehjemsbeboere er indlagt

Sydjylland

Påskefrokoster aflyses på stribe: Facebook og Skype redder det sociale samvær

Annonce