Annonce
Haderslev

Vi anmelder lidt færre rotter

Foto: Colurbox

Haderslev Kommune har fået en ny plan for, hvordan rottebestanden holdes nede. Borgerne kan langt hen ad vejen selv gøre meget mod rotterne.

Der har været lidt færre anmeldelser af rotter i 2015 i forhold til 2014. Det fremgår af den rottehandlingsplan, der netop er blevet vedtaget.

Det er et lovkrav, at kommunerne udarbejder en sådan plan. Rotter skaber uhygiejniske forhold og kan anrette store skader. I landet som helhed er rotteplagen vokset.

Rotteplanen er treårig og indeholder en række indsatsområder. Der skal udarbejdes informationsmaterialer til grundejere om vigtigheden af, at ejendommen er ren, og der bliver gennemført en kampagne i foråret og efteråret i forbindelse med det obligatoriske rotteeftersyn i landområderne.

Ikke mindst skal samarbejdet med forsyningsselskabet Provas intensiveres. Provas og kommunen samarbejder allerede i dag om effektiv bekæmpelse af rotter i de offentlige kloaksystem.

Annonce

Men i praksis er det næsten umuligt at spærre helt af for de bæster.

Benny Bonde (LA)

Hvad er sket

Under den hidtidige rottehandlingsplan for 2013-2016 er der blandt andet:Indført en digital platform med programmet RotteWeb, der giver kommunen et system til håndtering af alle handlinger i forbindelse med en rottenameldelse.

Installeret 110 rotterspærrer ved 78 kommunale institutioner.

Den nye plan løber fra 2017 til 2019.

Kloakdyr

Husejere kan gøre meget for at holde rotterne ude. Nemlig ved at sørge for at kloaksystemet er i orden. Ifølge Naturstyrelsen skyldes 95 procent af alle anmeldelser af rotter defekte kloakrør. Rotter lever i kloakkerne, men søger op for at finde føde eller mulighed for reder.

Haderslev Kommune vil have fokus på kommunale udendørs områder som parker, havnefronter og rastepladser, og blandt andet vil man holde øje med, om der er overfyldte skraldespande, der kan trække rotterne til.

Samtidig skal der findes nye metoder i kampen, da lovgivningen om brug af antikoagulanter - der hindrer blodet i at koagulere - er blevet strammet på grund af stor spredning i miljøet.

Da handlingsplanen om rotter blev vedtaget i byrådet, spurgte Allan Emiliussen (V), der har en fortid som autoriseret rottebekæmper, til sanktionsmuligheder. Byrådsmedlemmet havde indtryk af, at nogle tager let på rotternes tilstedeværelse.

Det er der, forklarede formanden for plan- og miljøudvalget, Benny Bonde (LA):

- Men i praksis er det næsten umuligt at spærre helt af for de bæster, mente han.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Erhverv For abonnenter

3F-formand undrer sig over lukningen af testfabrik: Man vil opleve et kæmpe dræn af viden

Annonce