Annonce
Danmark

Vi bevæger os mod en mistillidskultur

Annonce

”Tillid er godt, men kontrol er bedre”. Et citat jeg har det dårligt med. Og det er ikke fordi, citatet tillægges Lenin, grundlæggeren af bolsjevismen og den første leder af Sovjetstaten. Men mere fordi jeg får en fornemmelsen af, at folk der realiserer dette, giver udtryk for
mistillid og mistro.

De tror ikke på, at jeg er i stand til at præstere og leve op til deres forventninger, de skal have beviser på bordet, og derfor må de nødvendigvis kontrollere, overvåge og holde øje med mig, for at blive overbevist.

Hans Jørgen Bonnichsen, debat

Men heldigvis bliver Danmark betragtet som et land, der er gennemsyret
af tillid. Det er årsagen til, at vi er et af de rigeste, frieste og lykkeligste folkefærd i verden. Det er et herligt budskab, som vi hører gang på gang fra internationale undersøgelser. Vi labber det i os som små hunde, der æder chokoladekringler.


Men heldigvis bliver Danmark betragtet som et land, der er gennemsyretaf tillid. Det er årsagen til, at vi er et af de rigeste, frieste og lykkeligste folkefærd i verden. Det er et herligt budskab, som vi hører gang på gang fra internationale undersøgelser. Vi labber det i os som små hunde, der æder chokoladekringler.


Men er det sandheden. Er det ikke mere den, at der er ved at ske en kursændring. Tumlingen er lagt ned. Den får svære og svære ved at rejse sig igen. Vi bevæger os mere og mere væk fra den fornemme tillidskultur og i retning mod en stigende mistillidskultur.

En udvikling der er accelereret igennem de seneste år, ikke mindst i mistillid til ”det fremmede” og ”de andre”.

Det sidste ganske alvorlige punktum i vejen væk fra vores tillidskultur er, da regeringen uden lovhjemmel satte militær og politi for at eksekvere dens dom over mink-erhvervet.

På et af Politiets lederkurser lærte jeg grundreglerne i opbygning af
tillid, bl.a. hvor vigtigt det er at sikre sig, at et beslutningsgrundlag er i orden, bl.a. ved at involvere alle parter i processen, ved at spørge dem om råd, hjælp og tage imod ideer til arbejdet., i stedet for enevældigt, at gennemføre ens beslutning.

Det er så skrigende elementært, at man må, knibe sig selv i armen over
at regeringen ”glemte” dette i ”Mink-sagen” i en opfattelse, af ”at vi alene vide”, og vedbrug af militær og politikontrol - forvandlede, den succesfulde håndtering af corona-krisen, som statsministeren har betegnet, som: ”en stjernestund i dansk samarbejde og demokrati”, til
en skandale og et vendepunkt for den folkelige tillid til corona-strategien.

Det er et udtryk for mistro og mistillid af værste skuffe og for mig
modløst og nedslående, at der lægges mere vægt på Lenins kontrol end på Danmark som et land gennemsyret af tillid.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce