Annonce
Læserbrev

Vi er lykkedes med et fornuftigt budget for 2020

Læserbrev: Vi skal udvise mådehold, da vi på nuværende tidspunkt ikke kender udligningsreformen og har brugt godt af midlerne på drift, på anlæg har vi lidt "rester" i 2022 og 23. Vi er med i forliget - fordi der er tale om et budget i balance i 2020. Et budget hvor der ikke spares på velfærd og hvor vi arbejder henimod mere borgerindflydelse på fordelingen af penge og ydelser til lokal samfundene. Vi er dog ikke begejstret for:

 • Skolernes 1:1 løsningen skal nu holde i fire år.
 • Omlægning af garantibetalinger til ældreboliger, da vi her fjerner den bemanding der er på disse plejecentre
 • Omlægning af ruter, ældreplejen – det kan betyde nedlæggelse af nogle nattevagtkørsler

Men vi er blandt andet tilfredse med, at der tilføres flere penge til kerneydelser primært sundhed og omsorg samt børn og læring fx

 • Aftenvagt på demensenheder, bevares
 • Opretholdelse af serviceniveau i hjemmeplejen samt fast vagt på plejecentre
 • Øget serviceniveau på plejecentre
 • Midler til autisme og specialafdelingen (skoler)

På anlægssiden:

 • Alment boligbyggeri udenfor Varde by fx Oksbøl og Alslev.
 • Byggemodning af grunde fx Alslev, Næsbjerg og Varde gård.
 • Pulje til byfornyelse.
 • Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger (efterslæb 89 millioner på udvendigt vedligehold).
 • Penge til mountainbikespor i Varde, Blåbjerg og Bordrup

Blåvand:

 • En levende bymidte Blåvand
 • Kystsikring Blåvand
 • Udmøntning af trafikplan Blåvand
 • Realisering af Blåvand kyst

Varde:

 • Banekrydsning mellem Engdraget og Plantagevej
 • Pulje til trafiksikkerhed og vejtilpasning til den nye skole

Oksbøl:

 • Fortsættelse af Oksbøl Børnehave som selvejende
 • Flygtningemuseet
Annonce
Tom Arnt Thorup. PR-foto
Annonce
Forsiden netop nu
Kommentar For abonnenter

Kommentar: Ku' vi andre ikke få sådan en p-billet?

De er slet ikke dumme, politikerne i byrådet. Når de holder møder, trækker tingene af og til i langdrag. Og pludselig bliver de nødt til at afbryde deres møder, fordi de skal til at stille p-skive i deres biler. De føler sig simpelthen generede både af at skulle rende og stille skiverne og så det, at det ofte kniber med overhovedet at finde ledige pladser i området tæt ved rådhuset. JydskeVestkysten fortalte historien i mandags, og mon ikke rigtig mange læsere kunne genkende den irritation, der blusser op i én, når man skal afbryde det, man er midt i, for at stille på den forbandede p-skive? For slet ikke at tale om det der med at tøffe rundt i sin bil for kun at opleve kantstenen tapetseret med parkerede biler, så man slet ikke kan finde en plads, med mindre man er klar på en halv Hærvejsmarch? Men historien bød så også - vi kalder overordnet genren for konstruktiv journalistik - på den helt rigtige løsning og viste vores byrådspolitikere som handlekraftige og løsningsorienterede mennesker. De har nemlig løst hele miseren på en måde, som byder til inspiration for kommunens øvrige borgere. I erkendelse af, at det simpelthen ikke dur det der med at skulle spæne frem og tilbage for at stille p-skiver - man bliver jo afbrudt hver anden time - har politikerne udstyret sig selv med en p-tilladelse til at holde på pladsen foran rådhuset. De fleste i hvert fald. 10 af byrådets 31 medlemmer må i forvejen holde i rådhusets egen p-kælder, og Hans Erik Møller fra Socialdemokratiet springer over, da han kan på grund af en øjensygdom dårligt se noget, så han kører ikke bil. Men resten har altså fået løst deres problem, og spørgsmålet er, om ikke man bare skulle udvide ordningen? Til at begynde med er der på rådhuset mange hundrede ansatte, der hver morgen indleder arbejdsdagen med øvelsen overhovedet at finde en plads i en stadig større periferi omkring rådhuset. Stik dem sådan et p-kort. Så er der alle os andre, som jo også af og til slås lidt med det parkering, ku' vi ikke også få sådan et p-kort? Som byrådspolitikerne selv har erkendt, er det altså forstyrrende at skulle forlade sit arbejde hver anden time for at stille p-skiven, ligesom der jo også om morgenen kan være rift om de pladser, der nu engang er til rådighed, men det ville hjælpe lidt på vores trængsler med sådan en tingest i forruden. Nogle af politikerne, som Socialdemokraternes gruppeformand Søren Heide Lambertsen, synes, at disse p-tilladelser lugter lidt af særligt privilegium - ja, hvor får han det fra? Det er ikke en "idé, der er groet i min have", siger han, der som medlem af økonomiudvalget i øvrigt er sikret en af de forjættede p-pladser i kælderen under rådhuset. Nej, det kan godt være, at idéen ikke er groet i socialdemokratiets rosenhave, men resten af partiets gruppe går nu lidt mere praktisk til værks og har ikke så fine fornemmelser, for de synes altså, det er irriterende med det løberi: Det blev derfor et stort ja-tak til de særlige politiker-tilladelser fra socialdemokraterne. Selv Enhedslistens Sara Nørris, der jo som partimedlem per definition elsker kollektiv trafik og ser privatbilismen som det næstondeste efter Djengis Khan, har strakt hånden frem, fordi hun af og til også bliver nødt til at hive bilen ud af garagen for at kunne nå alle sine gøremål: "Der er nogle, der bor så langt væk fra rådhuset, at det bliver besværligt for dem med offentlig transport, når de også skal passe deres almindelige arbejde før eller efter et udvalgsmøde", som hun siger. God søndag.

Varde

Inge er stolt af sit kvarter: Sekundær butiksgade er en upåagtet succes

Annonce