Annonce
Danmark

Vi må ikke stille nogen ringere (eller bedre) end andre

Annonce

Debat: Identitetspolitikken har gjort sit indtog på flere danske universiteter. I det små, med varierende gennemslagskraft og så langtfra med samme styrke som i den angelsaksiske verden.

Faktisk er det nok en forsvindende lille del af de danske universitetsstuderende og -ansatte, som for alvor er optaget af dagsordenen. Måske er der endda en tendens til, at nogle medier og meningsdannere gør mere ud af sombreroer og pronominalsystemer, end emnet kan bære?

Men alligevel: Identitetspolitikken er umiskendeligt ankommet.

I min optik peger flere af de rejste temaer på væsentlige udfordringer og problemstillinger relateret til respekten for ligestilling og mangfoldighed. Udfordringer som altid bør optage moderne universiteter forankret i liberale grundprincipper: Vi må aldrig acceptere usaglig forskelsbehandling på baggrund af race, køn, seksualitet, alder, etc. End of story.

Jens Ringsmose

Alle, uanset baggrund og identitet, skal have lige muligheder, og det faglige arguments bæredygtighed bør altid trumfe identitetsmæssige hensyn. At man er hvid, heteroseksuel og såkaldt ciskønnet mand, må ikke give særlige privilegier (eller omvendt). Og længere er den ikke…


Alle, uanset baggrund og identitet, skal have lige muligheder, og det faglige arguments bæredygtighed bør altid trumfe identitetsmæssige hensyn. At man er hvid, heteroseksuel og såkaldt ciskønnet mand, må ikke give særlige privilegier (eller omvendt). Og længere er den ikke…

Jens Ringsmose


Når noget tyder på, at usaglig forskelsbehandling alligevel forekommer på universiteterne, så mener jeg imidlertid ikke – i modsætning til i hvert fald nogle af debattens stemmer – at løsningen ligger i at tage ”aktiv mod-diskrimination” i anvendelse. Uagtet at det er i den gode sags tjeneste, så skal nøglen til at sikre lige muligheder ikke findes i positiv særbehandling (eller affirmative action, som de kalder det hinsides Atlanten).

På universiteterne skal vi dyrke og udvikle hele talentmassen – og vi skal åbne døre og veje for talenter af alle slags – men vi må ikke stille nogen ringere (eller bedre), alene fordi de er bærere af en bestemt identitet.

For det liberale universitet må udgangspunktet for løsninger være en endnu mere kompromisløs bekendelse til ”den identitetsblinde institution”. Det gælder i forhold til usaglig forskelsbehandling, men det gælder også, når den faglige debat bliver forsøgt indsnævret eller begrænset.

Vigtigt i den sammenhæng er det, at der er højt til løftet på universiteterne. Meget højt. Som universitetsstuderende skal man være i stand til at kunne goutere lidt af hvert. Også synspunkter og holdninger som ligger milevidt fra ens egne. For som University of Chicago’s tidligere rektor Hanna Holborn Gray udtrykte det: ”Uddannelse bør ikke have til formål, at folk skal føle sig godt til mode, men at få dem til at tænke”.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce