Annonce
Læserbrev

”Vi skal have en anden tilgang til borgerne”, siger Økonomichefen.

Læserbrev: Det var direktør Rune Larsson, arbejdsmarkedschef Lotte Nielsen – som er langtidssygemeldt og ikke forventes tilbage i sin stilling - og økonomichef Morten Outtrup, som ikke har en socialfaglig eller psykologisk uddannelse, der uden at indhente politisk godkendelse fik indhentet den konsulentrapport ved Deloitte for en pris af 200.000 kr., som dannede baggrund for Lotte Nielsens indstilling til BIU, som tog udvalget helt uforberedt i et møde 15. august 2019. Det er den indstilling, som gør, at man skal give så mange afslag som muligt og hindre borgerne i at få kontanthjælp, sygedagpenge med videre, som tvinger de ansatte til at trække sagerne i langdrag for at spare og nu senest dokumenteret har fået en ung socialrådgiver til at udøve bevist helbredsforværrende sagsbehandling over for en alvorlig psykisk syg borger. Alligevel får det økonomichefen til flere gange overfor fagudvalget at forlange, at det drejer sig om, at kommunen skal have en anden – underforstået meget mere restriktiv – tilgang til kommunens borgere. Det eneste, der skete ved det, var, at jeg fik kritik for at gå i rette med økonomichefens gentagne udsagn om en anden tilgang til borgerne, hvor det efter min vurdering havde været langt mere rimeligt at forlange manden indkaldt til en tjenestelig samtale ved kommunaldirektøren – denne lyttede på økonomichefens udsagn uden at fortrække en mine. Der trænger til en voldsom udskiftning i den administrative top i Haderslev Kommune, så der i stedet kan blive ansat nogle chefer, som lægger vægt på at servicere kommunens borgere ud fra den gældende lovgivning.

Er politikerne helt ligeglade med, at borgerne bliver trådt under fode, bare der spares så meget som muligt på budgettet - det håber jeg ikke!

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

JV mener: Uvenlig behandling af tyskere skal stoppe

Det er en gevinst for den danske del af grænselandet, når tyskere og andre EU-borgere beslutter sig for at købe et hus i Sønderjylland. Sidste år solgte EDC i Rødekro og Nybolig i Padborg i alt 55 huse til udenlandske EU-borgere, hvoraf langt de fleste var tyskere. Det er med til at skabe udvikling i en landsdel, der ellers i mange områder kæmper med faldende befolkningstal. Derfor er det meget bekymrende, at både advokater og ejendomsmæglere i Sønderjylland oplever, at servicen over for de udenlandske huskøbere er blevet forringet i en grad, så det kan risikere at få mulige tilflyttere til at opgive deres forehavende. Den oplevede forringelse er sket i forbindelse med, at den statslige Styrelse for International Rekruttering og Integration siden 1. april har overtaget opgaven med at udstede EU-opholdsbevis til de udlændinge, som vil flytte til Danmark, fordi de er ved at købe et hus i Danmark. Forinden var det Statsforvaltningen, der stod for opgaven. Dengang var oplevelsen hos advokater og mæglere, at udlændingene fra andre EU-lande, inden de flyttede hertil, kunne få det opholdsbevis, der er betingelsen for at kunne gennemføre huskøbet. Men det er ulovligt at gøre det på den måde, mener den statslige styrelse. Den kræver, at udlændingene har bopæl her i landet først, og dermed skal de leje en bolig, før de kan købe én. Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) bør i en fart finde ud af, om det virkelig kan passe, at det pludselig skal være så besværligt for en EU-borger at købe et dansk hus. Selv om hans styrelse benægter, at der er lavet om på praksis, er der en række kilder, som har fortalt JydskeVestkysten, at behandlingen af sagerne foregik meget smidigere, da det var Statsforvaltningens opgave. Det må kunne lade sig gøre at genskabe den situation, så Danmark igen kan blive opfattet som et venligt værtsland for EU-medborgere, som kan forsørge sig selv og som har lyst til at købe et hus i vores land.

Annonce